Sammendrag icon

Sammendrag


SimilarЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
return to the beginning
скачать
^

Referanser og kilder

Litteratur


Marit Killi og Hanne Samstad, 2002, Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser”, TØI Oslo

Anand Balachandran et al. 2004,Wireless Mobile Applications And Services On WLAN Hotspots”, konferanseartikkel

^ Rajendra V. Boppana & Zhi Zheng, 2005 “Successfull Metro-Scale Wireless Network Deployment with Airpath and omadix”

Paul Luff & Christian Heath, 1998, “Mobility in Collaboration”, CSCW/ACM

Lidong Zhou Zygmunt Haas, 1999, “Securing Ad Hoc Networks”, IEEE network Magazine, Vol.13, no 6

Girgensohn, Andreas & Lee, Alison, 2002, “Making Web Sites Be Places for Social Navigation” , ACM Press

Rosenfeld, Louis & Morville, Peter (2002). Information Architechture. O’Reilly Media.

Andreas Dieberger, Kristina Höök, Martin Svensson, Peter Lönnquist: 2001: http://citeseer.ist.psu.edu/cachedpage/535770/1 [2006-03-30]

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=587098&coll=Portal&dl=GUIDE&CFID=72330265&CFTOKEN=95411200 [2006-03-24]

Nielsen, Jacob 1994a, “Ten Usability Heuristics“: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html [2006-04-03]

Nielsen, Jacob 1994b, “How to Conduct a Heuristic Evaluation”: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html [2006-04-03]

Internettoppslag:


London Underground:

http://www.tfl.gov.uk/tube/ [2006-02-13] og http://www.tfl.gov.uk/tfl/realtime/default.asp [28.03.06]

København:

http://trafikinfo.hur.dk/9e41d53a-4585-4325-b16f-1a1a530b0087.W5Doc?mid=AD2E1B69-788F-4845-AEF8-79A6D99751E9 [28.03.06]

Statens Vegvesens brukerundersøkelse:

http://www.vegvesen.no/its_pa_veg/Traf_verdsetting_av_info/Hovedstudie.pdf [07.05.06]

Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc_network [07.04.06]

Kontakter:

Trafikanten: www.trafikanten.no[2006-02-13]

Hogia: www.hogia.com/index.php?show=655_SWE&reflogin=655_SWE [28.03.06]
^

Vedlegg

VEDLEGG 1 Beskrivelse av prosjektets framdrift

Vedlegg 1.1 Arbeidsplan

Møtetider


Følgende møter har funnet sted:

13. februar – gruppemøte. Planlegging, diskusjon over oppgave.

Innlevering: Undringsdokument

Deltagere: Linda, Kristin, Anne

02. mars – innledende informasjonsmøte hos oppdragsgiver

Deltagere: Linda, Kristin, Anne, Inam

Referent: Linda

08. mars – demonstrasjon av system hos Trafikanten (observatør v/personalmøte)

Deltagere: Anne, Kristin, Inam

Referent: Inam (ikke levert)

23. mars - opplæring ’superbruker-kurs’ (for max) 2 deltagere

Deltagere: Linda, Inam

Referent: Inam

29. mars – gruppemøte – gjennomgang av rapport

Innlevering: Midtveisrapport

Deltagere: Linda, Kristin, Anne

05. april - gruppemøte– arbeidsfordeling. status

Deltagere: Linda, Anne, Inam

18. april - gruppemøte – forberedelse til og gjennomgang av presentasjon

Deltagere: Linda, Kristin, Anne

19. april - Presentasjon av prosjekt/artikkel og spørreundersøkelse for klassen

Deltagere: Linda, Kristin, Anne

26. april - elektronisk gruppemøte

Statusrapport, diskusjon av framdrift,metode og resultat

Deltagere: Linda, Kristin, Anne

Uke 17,18 elektronisk kontakt

bearbeiding av innsamlet matriell

8. mai - gruppemøte - fordeling av siste oppgaver

Deltagere: Linda, Kristin, Anne, Inam

9. mai - gruppemøte korrekturlesing av sluttrapport

Deltagere: Anne, Kristin

10. mai - Korrekturlesing og bearbeiding av sluttrapport

Deltagere: Anne, Kristin, Linda

Innlevering: sluttrapport
^

Følgende arbeid er levert inn, og av hvem:


ID

Arbeidsoppgave

Ansvar

Status

M1

Utvikling av Web-sidene for prosjektet

Anne

Utført

M2

Undringsdokumentet

Kristin

Utført

M3

Midtveisrapport

Linda, Kristin og Anne

Utført

M4

Presentasjon av prosjekt, ppt + pdf

Kristin

Utført

M5

Presentasjon av artikkel, ppt

Linda

Utført

M6

Fysisk presentasjon

Linda, Kristin og Anne

Utført

M7

Spørreundersøkelse

Anne

Utført

M8

Prosjektrapport
Utført
Evaluering av Hogias system:


Kundens brukergrensesnitt

LindaAdministrators brukergrensesnitt

InamSammenligne Hogias system med andre system (nettsted)

KristinUsability - Kobling Ad Hoc

Teori og forslag til alternativ informasjonsdistribusjon

KristinSosial navigasjon

LindaBakgrunnsmateriell

AnneRedaktør ansvar midtveisrapport og sluttrapport

AnneSammendrag, avslutning, konklusjon

Anne, Kristin^

VEDLEGG: møtereferat

Vedlegg 1.2.1 Referat fra møte med Jarl Eliassen hos Trafikanten, torsdag 2. mars


Referent: Linda

Et problem med Trafikanten sine eksisterende tjenester er at de krever for mye forkunnskap for å kunne brukes. Tjenestene trenger forbedret usability, må bli mer brukervennlige. Tjenestene på internett har mange brukere, mens det er dårlig brukermasse på mobil. Trafikanten er derfor veldig opptatt av å redusere inngangsterskelen for bruken av tjenestene!


Hovedmålgruppen for tjenestene er ungdom! Både fordi det er de som har best forutsetninger for å sette seg inn i de eksisterende tjenestene, men også fordi det er viktig å rekruttere disse til å benytte seg av kollektivtrafikken. Det er også færre ungdom og unge som har bil og sertifikat. (Viktig å skape ”gode” vaner).


Rutetider vs. Avviksinformasjon: Rutetider er statisk, avviksinformasjon er dynamisk


Hva er smertegrensen på avvik? 5 min? Kan vi kanskje kjøre en liten undersøkelse på dette?


Brukermasse reiseplanlegger:

 • Internett: ca 7.500.000 pr år (20.000 pr dag) – 45.000 pålogginger på en dag under det verste snøfallet

 • WAP: 500-1000 brukere på WAP pr dag (ikke mye sett i sammenheng med at en buss tar ca 50 passasjererAng kampanjer:

Utrolig kostbart, og dermed rimelig uaktuelt for Trafikanten. Riktignok hadde brukermassen på bruk av WAP gått drastisk opp under en kampanjeperiod, men dalte raskt et par uker senere.


^ Eksisterende systemer som er i drift:

SIS – Sanntidsinformasjon på WAP, ”maskinelt” system, alt går automatisk. Dette systemet har store begrensninger ved ”store hendelser” (for eksempel ulykker, strømstans, vær osv.) SIS-systemet omfatter ikke t-banen (ennå).


Trafikanten pleier å kjøpe ferdige, eksisterende løsninger eller outsource til eksterne leverandører.


^ Ang ekstisterende avvikssystem som ikke er satt i drift:

Målgruppe er pendlere, som da vil få mulighet til å abonnere på avviksinformasjon. Det skal være mulig å registrere seg og informasjon om ønsket rutetilbud ved å gå inn på nettet eller å sende en SMS fra stasjon eller fra vognene.


Vi bør sjekke opp hva som er lov angående å pushe SMS! Eventuelt informasjon om å sende SMS til et bestemt nr! Hva med Bluetooth og infrarød?


Avvikssystem i London: Max 2 SMS hver dag. Dette er for å ikke overskride kapasiteten på systemet! Hva bør gjøres her i Norge? Hvor mange SMS er brukerene interessert i før de blir overveldet?


Det vil være mulig å abonnere på:


 • Linje

 • Retning

 • Ukedag

 • Tidsrom


Kan avvikstjenesten knyttes til kundedatabasen for månedskort? Den kommende tjenesten har lite hensiktsmessig brukergrensesnitt både på klient- og administrasjonssiden. Administrator skriver inn melding og sender manuelt ut til brukerene.


Hva er våre synspunkter på brukergrensesnittet? Hva kan forbedres?


Kunne det være en idé å integrere avviksinformasjon i de nye billettautomatene? Kanskje en knapp på skjermen angående avviksinfo? Dette fungerer dårlig ved ”store hendelser” og da tilhørende store folkemengder.


Hjemmelekse”:

Sjekke opp hvordan de har gjort det i London, Skåne og København (HUR)


Leverandøren av det nye avvikssystemet er Hagia (Hagia.se – Trafikmeddelande)


^

Vedlegg 1.2.2 Referat fra SUPERBRUKER OPPLÆRING.


Referent: Inam • Hogia som er ansvarlig for dette systemet, de har vært i It-marked i snart 25 år.

 • Det er et system for å håndtere avviks informasjonene lettere og raskere enn det gjøres idag, å få det distriubert på Web, Epost og Sms til abbonenter.

 • Systemet har to hoved grensesnitt.

  1. Et for å tegne/ registrere abbonement.

  2. Et for å legge inn informasjonene.
 • Man har mulighet til å velge varigheten på abbonement, mens standard abbn. Er på et år.

 • Valg av navn på abbn. Feks linje 1 eller ved å velge en spesielt holdeplass.

 • Man har også mulighet til å mate inn et spesifikk tid på døgnet istedenfor hele dagen.

 • Kan også velge flere linjer med flere intervaler osv.

 • Det er vanskelig å ta med hele bruksanvisning her men , det var ganske detaljert , masse muligheter til lagre maler , med alfabetisk rekkefølge.

 • Det som er kansje nytt og ihvertfall veldig nyttig er at man sender meldingen engang og den blir sendt på Web, Sms og e-post samtidig.

 • Når man trykker på send , da blir den meldingen sendt og ny meldingsskjema kommer opp med en gang.

 • Føreløpig var det problemer med dette, det tok lang tid å registrere abbn.

 • Selv om det var en del feil i innsøking, så kan man søke, redigere alle abbnonmenter.


Etter en del forklaringer og forsikringer ble de enige om gi begrenset tilgang til systemet en periode.

Både tilgangen og bruksanvisningen kommer på e-post snart.

^

Vedlegg 1.2.3 Referat fra dagen i dag (19.04.06):


 Referent: Anne


Prosjektpresentasjonen (holdt av Anne og Kristin) er over. Vi fikk uventet mange spørsmål underveis, og svarte fortløpende så godt vi kunne. Fikk tips om mulig kobling med Ad hoc prosjektet vedr. "fjærlette tanker"! Vi syns selv at vi gjorde en god figur

 

Artikkelpresentasjonen ved Linda ble stødig gjennomført, godt bakgrunnsarbeid av Linda!

 

^ Arbeid framover:

 

SPØRSMÅL: Skal vi stå på perongen og studere trafikantene? Frivillige?

Det må/bør i tilfelle resultere i en lenger betraktning over fysisk observasjoner. Alternativt kan vi bruke egne erfaringer gjennom vinteren? (Jeg har spesielt én episode friskt i minne fra da plogen hadde krysset skinnegangen og det ble totalt uframkommelig. Etter som alle hadde stått og ventet rundt en time på perongen var det blitt ganske sosialt mellom de reisende, og da én jente i tyveårene hoppet av og begynte å grave vekk snøen med armer og bein, fulgte kjapt mange etter. Merkelig var det at det stort sett var bare de unge (mellom 18 – 30 kanskje? + meg…) som deltok i dette impulsive dugnadsarbeidet. )

 

^ SLUTTRAPPORTEN, foreløpig plan:

Redaktør - Anne (skal også skrive mer bakgrunnsopplysninger, etc, +  web-sider og andre ting som måtte dukke opp)

Avsnitt Evaluering av GUI Hogia-system, + forslag til forbedringer

 - Linda

- Inam

Avsnitt Sammenligne andre system

- Inam

Avsnitt sosial navigering

-Linda

Avsnitt kobling mot Ad-hoc

-Kristin

Analyse, presentasjon av resultat fra spørreundersøkelsen

-Anne

Avslutning/sammendrag/konklusjon

fellesarbeid


Andre bidrag mottas

Alle må drive litt litteratursøk, men evt. kilderefereringer må være relevant for prosjektet, husk vi blir spurt på eksamen om det. Det gikk fram at vi godt kunne (burde?) finne fram til annet relevant litteratur.

 

Alle sammen må produsere minimum 10 sider hver, maks 20(?)


^ FRIST: 10.mai

Det er fint om vi kan forsøke å være ”ferdig” 1 dag eller 2 før, da har vi tid til å lese korrektur.

 

Eksamne 23.mai:

Vi må produsere en fin sluttpresentasjon, Kristins produksjon til i dag er et godt utgangspunkt. Vi må også øve (holde generalprøve!) i forkant av denne.

Sensor leser (kun ?) sluttrapporten. Orginalitet, undring/problemstilling, fokus på dette som en rød tråd gjennom rapporten, og at man svarer på det som man har stilt spørsmål ved vil være faktorer som blir vektlagt i bedømmingen.


^

VEDLEGG 2: Resultat fra spørreundersøkelse


1. Målgruppe-identifikasjon
Svaralternativ

Antall

Prosent

1.1 Hvor gammel er du?
Yngre enn 20

0

0,0
Mellom 20 – 25

8

8,7
Mellom 25 – 30

25

27,2
Mellom 30 – 35

21

22,8
Mellom 35 og 40

21

22,8
Eldre enn 40

17

18,5

1.2 Kryss av for kjønn
Kvinne

28

30,4
Mann

64

69,6


1.3 Hvor ofte benytter du deg av kollektivtraffikk?
Aldri

0

0,0
sjelden / av og til

30

31,9
noen dager hver uke

27

28,7
mandag - fredag

21

22,3
hver dag

15

16,0
annet

1

1,11.4 Hva slags type kollektivtrafikk?
Buss

74

31,8
Trikk

47

20,2
Tog

32

13,7
T-Bane

78

33,5
annet

2

0,91.5 I hvilken forbindelse benytter du kollektivtrafikk?
Til/fra jobb

64

43,0
Til/fra skole

11

7,4
Til/fra fritidsaktiviteter

47

31,5
annet

27

18,1
2. AvviksinformasjonSvaralternativ

Antall

Prosent2.1 Hvor mange minutter vil du si er akseptabelt avvik for kollektivtrafikk dersom du ikke får beskjed på stasjonen?
mindre enn 5 min

64

69,6
mellom 5 og 10 min

26

28,3
mellom 10 og 15 min

2

2,2
mellom 15 og 20 min

0

0,0
mer enn 20 min

0

0,02.2 Hvor mange minutter vil du si er akseptabelt avvik for kollektivtrafikk dersom du får informasjon om årssak og eventuell ny avgangstid?
mindre enn 5 min

7

7,6
mellom 5 og 10 min

42

45,7
mellom 10 og 15 min

34

37,0
mellom 15 og 20 min

9

9,8
mer enn 20 min

0

0,0
2.3 Hvor stor sannsynlighet vil du si det er for at du vil ta en tjeneste som beskrevet under i bruk?

Trafikanten planlegger en ny tjeneste for avviksinformasjon, der reisende kan få tilsendt avviksinformasjon når det inntreffer store avvik, som feks ulykker, værproblemer, kansellering osv.. Man kan abonnere på informasjon om bestemte t-banelinjer, i bestemte retninger til en angitt tid, og får beskjed på mail eller SMS.

utelukket

7

7,6
liten

37

40,2
middels

14

15,2
stor

27

29,3
helt sikkert

7

7,6Download 268.03 Kb.
leave a comment
Page9/9
Date conversion25.10.2013
Size268.03 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх