Sammendrag icon

Sammendrag


SimilarЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
return to the beginning
скачать

Konklusjonen


Vi syns både funkjonelle og ikke-funkjonelle krav har blitt tatt vare på, selv om vi har vært tildels uenige med de valgene som har blitt foretatt.

  1. Effektivitet: Hvor raskt kan en oppgave utføres? De flsste oppgavene vi prøvde oss på gikk helt greit uten å bruke noe særlig mye tid. Tidsperspektive har vi vært helt fornøyde med.

Lett å bruke systemet: Når vi snakket med brukerne,da hadde det ikke gått så lang tid etter første presentasjon, så vi har ikke fått noe tilbakemeldinger fra brukerne, bortsett fra noen få kommentarer. Noen av de brukerne prøvde å utføre oppgaver på systemet mens representanten fra hogia stod ved siden av, det gikk veldig greit, tiltider så sto han og forklarte hvordan skulle man gjøre det, men når brukerne på egen hånd prøvde seg da gikk det tregt, det var en del ting som ved første gang ikke helt selv forklarlige.

Lærbarhet. Hvor lang tid tar det å lære systemet for å kunne bruke det effektivt? Hva med repeteringsbehov for tilfeldige brukere? Vi tenkte i og med at det er mange vikarer som jobber hos trafikanten til tider, hvordan blir opplegget med opplæringen, det bør de ha noe rutiner på, særlig med tanke på at de har tenkt å øke funkjonelle krav etterhvert.

Konsistens: Når vi vekslet mellom planlagt og tilfeldig for å se om det forandret noe hverken på maler eller andre ting, så forsvant maler fra hogia maler når man var på tilfeldig, det er sikkert greit men man kan også ha bruk for de samme malene under en tilfeldig driftstans.

Systemet hang opp fullstendig etter noen feil tastinger, men vi lurer på i og med, det er en første versjonen, blir disse tingene borte fra neste versjonen.

  1. Fleksibilitet. I hvilken grad er brukergrensesnittet effektivt hvis det er forandringer i oppgavene eller arbeidsmiljøet?

Holdning. Oppfattes systemet som kjedelig og frustrerende eller lønnsomt og tilfredsstillende, er det også litt vanskelig å si noe om, vi har ikke hatt kontakt med brukere av systemet, men all den tiden under testingen har vi ikke følt på denne måten.

Hva tenker bukeren?

Et sitat fra et kvinnelig bruker

” Det viktigste er at systemet funker og det er enkelt å bruke ”.

Den siste melding fra brukerne, de har ikke vært så veldig fornøyd med systemet, de har ikke fått prøvd seg så veldig mye heller etter den første gangen når gruppe også var med. Det forklarer jo saken, vi mener også at systemet har høyt brukerterskel og noe av funkjonaliteten er man ikke er helt fornøyd med i det hele tatt. Siste nytt er at de har blitt enige om å forandre en del på systemet, foreløpig er det ikke kjent at hva og hvor mye? Det kan ikke understrekes nok at det er veldig viktig å ha med brukerne fra starten av utviklingsprosessen og lager systemet etter brukernes behov.
^

Andre muligheter for distribusjon av avviksinformasjon


Vi har i dette avsnittet valgt å fokusere på andre muligheter for å distribuere avviksinformasjon enn at man tegner et abonnement via internett. Den første muligheten vi vil beskrive er bruk av ad-hoc nettverk på sentrumsnære stasjoner. Det andre eksempelet går på at de reisende selv medvirker til å distribuere og utveksle slik informasjon.
^

Ad hoc nettverk


Det finnes mye variert litteratur om ad-hoc nettverk når man søker på nettet. Vi vil i dette avsnittet ta for oss ad-hoc nettverk generelt og gå noe inn på det sikkerhetsmessige aspektet for å danne en teoretisk basis for vår ide for distribusjon av avviksinformasjon.
^

Hvordan kan trafikanten bruke ad-hoc nettverk til å spre avviksinformasjon


Avgrensning:

Vi ser i første omgang at dette kan være aktuelt for bussholdeplasser og t-banestasjoner i bykjernen innenfor Ring 2.^ Figur 5 Ad-hoc avviksinformasjonssystem på holdeplasser og T-banestasjoner

Rekkevidden på ad-hoc nettverket på bussholdeplasser kan være mindre enn på en T-baneholdeplass. På en bussholdeplass er det ofte mindre folk, og stoppestedet strekker ikke over mer en 10-20 meter, slik at rekkevidden ikke trenger å være mer en noen meter. På en t-banestasjon trengs en noe større rekkevidde, siden stoppestedet ofte kan strekke seg over ca 50 meter.

Et annet alternativ er at man utplasserer sendere med noen meters rekkevidde som de reisende aktivt kan oppsøke bevisst, dersom de ønsker å motta avviksinformasjon på sin mobiltelefon, eller annen mobil innretning.

^ Hvordan opprette abonnement på tjenesten

I utgangspunktet ser vi for oss at brukere med mobiltelefon eller annen mobil innretning får en melding på sin innretning første gang de beveger seg innenfor et område dekt av sendere. Denne meldingen kan inneholde informasjon om hvordan de kan abonnere på denne type avviksinformasjon.

Det bør være et passivt system, slik at brukeren aktivt må melde seg inn i ordningen. Dette kan han gjøre for eksempel ved å sende en melding til et nummer. Dersom han vil melde seg ut bør det være like enkelt.

Pris:

Tjenesten bør være gratis

Scenario


For å lage en kontekst for hva et ad-hoc nettverk han tilby av muligheter for avviksinformasjon skisserer vi følgende scenario:

Ola tar linje 5 til jobben i Nydalen hver dag. Han vet at reisegarantien på 20 minutter gjelder dersom sporveien selv er skyld i forsinkelsene. Imidlertid er det raskere med t-bane enn taxi, så han pleier alltid å vente lengst mulig på banen før han går til taxiholdeplassen. Han vet at det kommer en bane hvert 15. minutt og at sjansen for at en kommer i løpet av denne tiden er forholdsvis stor. Høyttaleranlegget på Majorstuen stasjon klarer ikke å overdøve bråket fra biler og mennesker på plattformen og det er som regel umulig å høre de meldingene som måtte komme på høyttaleren.

Ola har alltid med seg sin mobiltelefon, en SAMSUNG E530 og kunne gjerne tenke seg å motta melding om forsinkelsene på denne i stedet for å basere seg på mer eller mindre usikker informasjon fra høyttaleranlegget.

Den 1. juni 2006 ankommer han Majorstuen T-banestasjon. Så fort han er innenfor den trådløse sonen kommer det en melding fra trafikanten på SMS: ”Ønsker du å abonnere på avviksinformasjon når du befinner deg i Trafikantens informasjonssoner? Send Linjenummer til 1980”. Ola sender melding til 1980 og mottar sekundet etterpå melding om at sporvekslerne på Blindern stasjon har hengt seg opp og at det er store forsinkelser på denne strekningen. Ola bestemmer seg for å ta drosje denne dagen og kommer tidsnok til det viktige møtet han skal lede klokken 08.00.
^

Sikkerhetsvurdering for et ad-hoc nettverk på en bussholdeplass/t-banestasjon


I den forbindelse har vi brukt attributtene tilgjengelighet, konfidensialitet, rettskaffenhet og autentisering.

En skala fra 1-6 er brukt hvor 6 betyr meget viktig:

Attributt

Viktighet

Tilgjengelighet

6

Konfidensialitet

2

Rettskaffenhet

4

Autentisering.

2

Tilgjengelighet av et slikt system er mest viktig. Kundene må kunne stole på at systemet er tilgjengelig og at informasjonen de får er riktig.

Rettskaffenhet er en form for garanti på at en beskjed til de reisene ikke er korrupt p.g.a. begynnende feil, eller at noen har brutt seg inn i systemet.

Autentisering og konfidensialitet ser vi på som mindre viktig, da informasjonen som vil flyte i et slikt system ikke kan klassifiseres som konfidensiell, men skal være tilgjengelig for alle.
^

Tilsvarende arbeid


Såkalte ”hot zones” med allestedsnærværende bredbånddekning har blitt vanlig i flere storbyer. Både innbyggere og tilreisende kan benytte seg av disse.

Nettverkene dekker tjenester som strekker seg fra offentlig internettaksess til bruk i nødssituasjoner. Disse blir klassifisert som suksess i de tilfeller hvor instansene som er tilbyder har satt klare mål, derav en omstendelig kartlegging av potensielle brukere av systemet.
Download 268.03 Kb.
leave a comment
Page7/9
Date conversion25.10.2013
Size268.03 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх