Sammendrag icon

Sammendrag


SimilarЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
return to the beginning
скачать
^

Evaluering av Hogias brukergrensesnitt sett fra administratorens side


Høgia har tidligere laget system for flere store selskaper og i mange europeiske land. De har også bred erfaring med å lage slike system. Dette har de tatt med videre og laget et velfungerende system med bruker vennlig grensesnitt, selv om vi fant en del ting som vi ikke er helt fornøyde med.

Hvorvidt en løsning er brukervennlig, avhenger av mange ulike faktorer. Hvem brukeren er, forventninger, forkunnskaper og kompleksitet i løsningen vil påvirke opplevelsen av brukervennlighet. Det å vite hvem målgruppen er, kjenne deres behov og designe løsningen i forhold til dette (og ikke i forhold til for eksempel intern organisering) er avgjørende for å skape en god brukeropplevelse. Brukerfokus bør ligge til grunn for prosess fram til en brukervennlig løsning.

Følgende hovedaktiviteter inngår i prosessen fram til et brukervennlig grensesnitt .

  • Mål- og målgruppedefinisjon Det at man vet hvem man er og hva man ønsker å oppnå for hvem, er å kjenne sitt mål og hvilken målgruppen man sikter til.

  • Målgruppeanalyse At man vet hvem brukern er ? Hva slags forventninger de har til systemet, kommer det alltid til å påvirke, hvordan man definerer brukervennlighet.

  • Spesifisering av innhold og funksjonalitet Først og fremst defineres behovene til brukerne, og deretter prioriterer man funkjonalitet, og etterpå finner man ut hvordan skal man presentere innhold på bakgrunn av brukernes behov og deres forventninger.

  • Informasjonsstruktur Informasjonstruktur skal være på den logiske formen med hovedkategorier og så underkategorier. Det finnes forkjellige metoder for å oppnå akkurat dette her. Det finnes to type informasjonsstrukturer, det første er nemlig den tradisjonelle måten, dvs '' ovenfra og ned'' og den andre måten, nemlig strukturen basert på emneord, men ofte kan det være lurt å bruke disse to i kombinasjon.

  • Navigasjonskonsept og -prinsipper Dette punktet er et av de viktigste for å oppnå brukervennlighet. Meny valgene og andre metoder for orienteringen bør brukes etter brukernes behov og informasjonsdesign.Det skal tydelig vises hvor brukeren befinner seg til enhver tid, og samtidig hvilke valgsmuliheter man har på neste trinn.

  • Grafisk design. Det grafiske designet er av de hoved middelene til å heve brukervennligheten. Målet med dette bør jo være å skape et helhets inntrykk etter gjeldene prinsipper for GUI.

Kilderef: http://www.halogen.no/competence/competence.php?id=184( 07.05.06)

Evaluering


Login bildet er veldig enkelt og greit, og man får helt grei feil meldinger, selv om de kommer på engelsk, det er ikke stort sak å få de på norsk, hvis det er ønskelig fra brukerne, ikke for å være veldig kritisk så syns jeg hele login bildet kan godt være på norsk,når hele systemet skal være på norsk.

  1. Slik ser det ut når man har logget seg inn,ved første utkast virker systemet veldig oversiktlig og enkelt å bruke, mens med så mange drags menyer virket ikke det så enkelt å manovere. Det var synlige bilder på skjermen f. eks. vinduer, menyer, meldinger, hjelpefunksjoner etc.

  1. I tilleg til dette har vi sett på disse elementene.

  2. Systemet har blitt testet av gruppen og vi har kommet fram til følgende kommnetarer.

Meny valget: Menyvalget fungerer greit, når du trykker på Ny melding,så skal du få et tom skjermbildet med mulighet til å legge ut nye meldinger, der er det også en del maler tilgjengelige som kan brukes for å spare tid. Når du logger deg inn så dette vil være på toppen av menyvalget til venstre men en gang du trykker på en av de andre menyvalgene, spretter den ned. Det meny valget man bruker aktivt på det tidspunktet er alltid oppe, men de andre kan sprette opp og ned ettersom hvilke valg man foretar seg,det var ikke helt forklarlig med en gang, måtte bruke systemet en del ganger før vi forsto dette. Man må trykke på Meldinger for å få alle meldingene til å gjøre ikke aktive.

Meldinger: Med dette forsto vi som om det var kun for dagens meldinger, fordi for fremtidge meldi ngene, blir det brukt kommende meldinger, altså det er de meldingene som er planlagt men er ikke aktive ennå.

Søk melding: Dette er jeg ikke helt sikker på hva slags funksjonalitet denen har, med engang du trykker på den rører hele skjermbildet på seg uten at noe forklarlige som skjer, Vi prøvde å skrive en del tekst, noen ord , men den satt igang ingen søkefunksjonen, om den funkjonaliteten er på vei er det ikke så godt å si, men foreløping fungerer den ikke.

Opprett-melding: Det valget var heller ikke selv forklarlig, var faktisk til litt forvirring, fordi det er ikke mulig å huke av melding, men når man trykker på den hele skjermbildet oppdaterer seg og man føler at man må følge med, det kommer kansje noe ny informasjon uten at det skjer.Når den ikke skal noe valg, hvorfor skal man ha den der, meningen bør jo være å gjøre det så enkelest så mulig for brukerne og ikke skape forvirring med unødvendige valg som ikke har noen form for funksjonalitet, hvis det ikke er planlagt noe i fremtiden. Når man kom på valget Ny meldign, det var ganske detaljert , masse muligheter til lagre maler , med alfabetisk rekkefølge.

Det som var kansje nytt og ihvertfall veldig nyttig at man sender meldingen engang og den blir sendt på Web, Sms og e-post samtidig.

^ Gamle meldinger: Denne gir et detaljert beskrivelse av alle gamel meldinger som er sendt tidligere, med mulighet til å se på de ved å trykke på pluss tegnet, foreløpig reperterte dette seg men vi tror at det kommer til å ligge meldinger av samme emne eller type under pluss tegnet.

^ Type: Det at malene forsvant når man valgte tilfeldig, var det hele som var annerledes enn det som var på planlagt.

Planlagt: I samme menylinje hadde man også mulighet til å kunne velge om man ville sende meldinger kun til web siden og på e-post eller også på Sms, hvis man huker for dette så går meldingene automatisk til sms tjenesten også, dette var ganske nyttig valg mulighet syns vi.

Kategori: Forstår ikke helt vitsen med å ha drop down boksen der, det er ihvertfall foreløpig ingen andre valg muligheter der, kansje det er planlagt til senere.

Målgruppe: Det var et viktig valg mulighet som gjør arbeidet veldig lett for brukerne, der har man mulighet til å velge hvem denne meldingen skal sendes til, det som er situasjonen idag er at det brukes flere kanaler og masse ressurser til å gjøre noe av de samme oppgavene, trafikanten bruker et system til å sende ut meldinger til trafikantene og et annet system til å sende det internt, nå ved et enkelt tast har de mulighet til å velge mottakeren.

Linje: linje og stoppestedsområdet valget er ledige felter med muligheter til å skrive ønskede tekster, helt greit etter vår mening , det er plass til rimelig mye tekst i begge feltene. Det som er nevneverdig her i de begge valgene, det er mulighet til å se på forkjellige linjer og de holdeplassene som de opererer til og fra, med forkotelesene, som de kan sikkert få bruk for når de skal sende meldinger, og istedenfor for lure i strsess situasjonen kan du trykke på de knappene og finne ut både linje nummerne og holdeplass navn.Kontroll menyer: fungerer som de skal, på presentasjonen av systemet, prøvde de med amerikanske dato standard, med årstall, måned osv, men vi har ikke hatt noe problem med norske standarden dvn.dd.mm.åå. Vi prøvde med forkjellige varianter men det var nærmest umulig å legge inn feil datoer på begge standarder. Tidsfeltet fungerte også helt greit, det var heller ikke her mulig å legge inn feil tid. Det er en annen funkjonalitet som er lagt inn her som er også uhyre viktig syns vi , at når det legges ut meldinger, når det kontrolleres og hvem det kontorolleres av er viktige kontroll organer som sikrer internt kvalitetssikring på oppgavene.

Emne: i dette feltet kommer overskriften, og hvis det er huket av for Sms, så kommer det samme tekst under SMS feltet. Også i sammendraget, det man skriver i sammendrag feltet, det kommer også i feltet under SMS feltet.

^ Intern notering: I dette feltet har man mulighet til å skrive interne notater.

  1. Send: Når man trykker på send , da blir den meldingen sendt og ny meldingsskjema kommer opp med en gang.

Viktig del av akseptansetesten er å repetere brukerevalueringen slik at brukbarhetskravene ikke er blitt offer for kompromiss i løpet av fysisk design og konstruksjon
Download 268.03 Kb.
leave a comment
Page6/9
Date conversion25.10.2013
Size268.03 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх