Sammendrag icon

Sammendrag


SimilarЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
return to the beginning
скачать
^

Brukergrensesnittet for Hogias system


Skal et system bli en suksess, dvs tas i bruk, er det viktig at det fungerer bra. Dette innebærer at man oppnår forventet resultat ved bruk. Derfor er det viktig at:

  • grensesnittet på kundesiden er brukervennlig og har lav bruksterskel for å oppnå suksess

  • grensesnittet på administratorsiden er enkelt og raskt å sette seg inn hvorda bruke systemet og mestre systemets funksjonaliteter optimalt. For Trafikanten innebærer dette en effektiviserende, dvs vil være kostnad- og tidsbesparende, investering. Resultatet er at at Trafikanten får informasjonen raskere ut til kundene som igjen blir mer positivt innstilt til Trafikanten som en servicebedrift.
^

Evaluering av Hogias brukergrensesnitt sett fra kundens side


1. Synlighet av systemets status:

Ved å klikke på linken ”Logg ut” kommer man til en blank side. Det forventede her ville være en bekreftelse på at man er logget ut av systemet. Det er heller ingen link tilbake til innloggingsbildet slik at man kan logge inn på nytt.

^ 2. Sammenheng mellom systemet og den virkelige verden:

Under ”Mine abonnement” står meldingen: ”Hei og velkommen. Vær vennlig fyll ut skjemaet.” Vi føler at det er et noe anstrengt norsk, men denne versjonen er muligens raskt oversatt på svensk, og slikt skal sikkert endres på før systemet taes i bruk. Noen av navnene på knappene gir et litt utydelig bilde av akkurat HVA som skjer når man klikker på dem.

^ 3. Brukerkontroll og frihet:

Det er hele veien mulighet til å avbryte prosessen man har begynt på med selvforklarende ikoner lett tilgjengelig. Likevel er det noe uklart i enkelte situasjoner akkurat HVA man avbryter. Systemet har en knapp som heter ”Slett”, og denne knappen sletter plutselig hele abonnementet og brukerkontoen slik at man må opprette ny konto (og vente på aktivering på serveren). Dette er kanskje litt mer enn de aller fleste brukerne har behov for?

^ 4. Konsistens og standarder:

Der man registrerer dato for abonnement er det en knapp som heter ”Lag nytt abonnement nå” og en som heter ”Lagre opplysninger”. Uklart om disse gjør det samme? Etter utprøving finner vi ut forskjellen på knappene, men dette bør presiseres bedre. ”Lag nytt abonnement nå” kunne kanskje heller kalles noe som ”Spesifisére abonnementet”. Begrepet ”abonnement” er uklart, vi føler at vi oppretter et abonnement når vi registrerer personopplysninger og at vi deretter skal registrere HVA vi vil abonnere på. Avvikssystemet definerer dette annerledes med at et abonnement er opplysningene om rutetider og stasjoner.

Da vi prøvde å trykke ”Slett” fikk vi opp en blank side, vanskelig å vite hva denne knappen gjør? Blir man logget ut? Da bør brukeren få beskjed om det!

Uavhengig av om man er inne på første bilde etter innlogging eller om man klikker seg videre via ”Lag nytt abonnement” er overskriften den samme, nemlig ”Mine abonnement”. Vi tror at systemet med fordel burde ha hatt ulik tittel/overskrift for hvert nytt steg i registreringsprosessen. Navngivingen på de forskjellige skjermbildene kan med fordel brukes for å indikere status i registreringsprosessen og til å rettlede brukeren.

Det er bra å bruke selvforklarende ikoner for å vise brukerne hvordan de kan interagere med systemet, som for eksempel diskett for å lagre og blyant for å editere. I dette tilfellet er det da vist en blyant med kryss over, og hjelpeteksten er ”Avbryt”. Det er uklart hva som avbrytes dersom man trykker her, i og med at det står et ikon både i feltet for å velge stoppested samt i feltet for å velge tidspunkt. Er det hele registreringsprosessen som avbrytes? Da hadde det ikke vært nødvendig med mer enn en knapp! Samtidig vises feltet med kalenderen også nederst i bildet. Dette kan forvirre brukere som kanskje vil tro at de må endre denne igjen. Forvirrede brukere gjør feil, og kan risikerer å registrere ukorrekte opplysninger eller å rett å slett gi opp underveis.

5. Feilhåndtering:

Under testingen fikk vi ikke ved noen tilfeller opp feilmeldinger i form av kode. Vi fikk heller ingen andre feilmeldinger, og akkurat det er kanskje en feil i seg selv. Ved å legge inn mer kontroll over brukerens handlinger kunne man unngått forvirrende og feilskapende situasjoner.

^ 6. Gjenkjennelse vs. hukommelse:

I utviklingen av systemet kan det se ut til at dette designprinsippet har blitt fulgt til et punkt hvor det nesten har blitt for mye av det gode. Informasjonen kunne med hell ha vært delt opp over en trinnvis prosess for å skape mer orden og konsistens.

Under punktet ”Merk det linjenummeret du er interessert i” bør man få opp navn på endestasjonene. Dersom man ikke husker linjenummeret er det dumt om man må klikke på alle linjene for å sjekke hvilke steder de går til.

Når et abonnement først er registrert burde man få opp på oversikten hvilken linje/stoppesteder det er registrert for også.

^ 7. Fleksibelt og effektivt å bruke:

Dersom man klikker på ENTER tasten etter å ha skrevet mailadressen i innloggingsfeltet kommer man ikke videre. Man er nødt for å bruke ”OK-knappen” for å komme videre. Systemet burde være konfigurert for å støtte standardnavigasjon som å for eksempel å trykke ENTER etter å ha fylt ut et felt.

^ 8. Estetisk og oversiktig å bruke:

Ved innlogging vises en linje øverst på skjermen med mye forskjellig tekst. Dette kan se ut som en meny, men er ikke mulig å klikke på. Uklart hvorfor denne vises i det hele tatt, er det dersom man allerede har registrert et abonnement fra før?

Registreringsbildet for å abonnere på avvik på en linje føler vi gir brukeren altfor mye informasjon på en gang. Det er vanskelig å få oversikten og å vite hvor man skal begynne å registrere informasjon. Også her er overskriftene som skal vise eksisterende abonnement veldig forvirrende.

^ 9. Hjelp til å gjenkjenne, diagnostisere og rette feil:

Det er mulig for en bruker å registrerer et abonnement som ikke inneholder noen opplysninger. Et abonnement uten spesifisering av destinasjon/stoppested og tidspunkt kan registreres for mottak av tekstmelding og/eller mail. Brukeren bør heller få feilmelding fra systemet dersom man prøver å registrere et tomt abonnement.

^ 10. Hjelp og dokumentasjon:

Applikasjonen har ingen hjelpefunksjon, og heller ingen steg-for-steg-beskrivelse for utføring av sentrale punkter. Det beste er selvfølgelig om systemet er så selvforklarende og enkelt i bruk at dette ikke er nødvendig. Jeg tror det kan være hensiktsmessig med en brukermanual dersom dette systemet skal taes i bruk slik det er, men det er mulig Trafikanten har tenkt å integrere systemet i de eksisterende nettsidene sine og legge til hjelpeinformasjonen sammen med en eventuell eksisterende funksjon. Dette kan være en grei løsning, men det ville ha vært bedre å ha hjelpefunksjoner lett tilgjengelig underveis i registreringen.

Oppsummering


Systemet er enkelt og greit, og dersom man vet hvordan alt fungerer skal det gå fint å registrere abonnementet sitt. Likevel ser vi mange potensielle problemer, spesielt for uerfarne brukere.

De feilene vi har funnet er mye småfeil som enkelt kan rettes opp ved noen navneendringer og enkelte reorganiseringer av knapper og lignende. Det største og viktigste problemet vi kan se, er at brukeren blir overlesset med informasjon under registreringen. Her er det lett å miste oversikten over hvor langt man er kommet og hva som gjenstår på registreringen. Ved at brukeren har så mange tilgjengelige valg øker sannsynligheten for å gjøre feil. Manglende validering av om tilstrekkelig opplysninger er registrert bidrar til å skape mange feilregistrerte abonnement. Dette vil igjen gi mer arbeid for Trafikanten, og mer frustrerte kunder.

Som et forslag til forbedring vil vi foreslå at registreringsprosessen deles opp i flere trinn, i stedet for at all informasjon registreres i samme bilde. Vi synes prosessen bør bestå av 4 trinn, ett for å registrere periode, ett for å registrere retning og stoppested, ett for å registrer ukedager og ett for å velge mottakskanal (SMS, e-post). Brukeren bør til enhver tid kunne se hvilket trinn han eller hun befinner seg på og hvor mange trinn som er igjen av prosessen. Vi tror denne oppdelingen kan bidra til at brukerne kan konsentrere seg mer om å taste inn riktig informasjon enn å finne ut hvilken overskrift som hører til hva.
Download 268.03 Kb.
leave a comment
Page5/9
Date conversion25.10.2013
Size268.03 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх