Oficiální název státu + hlava státu icon

Oficiální název státu + hlava státu


SimilarЗагрузка...
скачать
Informační minimum

P. Válková


 1. Oficiální název státu + hlava státu

-Česká republika (Česko)

Czech Republic (anglicky)

Rep.Ceca(italsky)

-Hlava státu

1. Tomáš G. Masaryk(1918-1935 5.Antonín Zápotecký(1953-1957)

2.Edvard Beneš (1946-1948) 6.Antonín Novotný(1957-1968)

3.Emil Hácha(1938-1945) 7.Ludvík Svoboda(1968-1975)

4.Klement Gotwald (1948-1953) 8.Gustáv Husák(1975-1989)

9. Václav Havel (1989-1992)

10.Václav Klaus(2003-dodnes)


2.Státní symboly

-Velký státní znak

-Malý státní znak

-Státní barvy (trikolóra)

-Státní vlajka

-Vlajka prezidenta republiky

-Státní pečeť

-Státní hymna


3.Politický systém

-politické strany =ODS, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL,...

-občanská hnutí=České hnutí za národní jednotu....


4.Orgány státní správy a samosprávy

-Výkonnou moc soustřeďují vláda a ústřední orgány státní správy

(ministerstva, ostatní ústřední orgány)

-Samosprávu vykonávají krajské úřady, magistráty statutárních měst, městské úřady a obecní úřady 1. Administrativní členění- 22 krajů

(administrativní mapa)

 1. Území

-poloha(zaujímá středoevropskou polohu)

-rozloha (78 866 km2 )

-délky státních hranic

s Německem – 810 km

s Polskem – 761,8 km

se Slovenskem – 251,8 km

s Rakouskem – 466,1 km

-nad mořské výšky

je 450 m. n. m =střední nadmořská výška

nejnižší položené místo Labe na odtoku ze země u Hřeňska = 115 m. n. m.

nejvýše položené místo je Sněžka = 1602 m. n. m.

-podnebí – mírný pás, 3 oblasti – chladné, mírně teplá, teplá

- vodopis – hlavní říční osy jsou Labe s Vltavou, Morava s Dyjí, Odra s Opavou

- hl. město – Praha

- velkoměsta – Brno, Zlín, Ostrava ,…

7. Příroda

-FAUNA - zahrnuje zejména druhy živočichů běžné pro holarktickou oblast, palearktickou oblast, eurosibiřskou oblast a evropskou oblast, ale vyskytují se druhy i z jiných oblastí.

 • druhy zde žijící jsou typické druhy pro biom opadavé a smíšené lesy mírného pásu

(obratlobci, bezobratlý, hmyz)

- FLÓRA – chráněné rostliny

8. OBYVATELSTVO

 • počet 10 489 183 (133 ob./km2)

 • národnostní – česká, slovenská, polská, maďarská, německá a ost.(rakouská,ukrajinská, vietnamská, srbská)

9.Jazyk,písmo a písemnictví

 • historický vývoj češtiny zachycuje významná období vývoje českého jazyka od konce 1.tisíciletí až po současnost

 • vyvinula se jako samostatný jazyk na sklonku 1. tisíciletí z praslovanštiny

10. Národopis a lidová tvořivost

-má u nás hluboké kořeny

11.Průmysl a energetika

 • Základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín,Dukovany)

 • Hl. průmyslový centra jsou Praha, Brněnsko, Ostravsko a Plzeňsko

 • důležitá odvětví průmyslu : hutnictví, strojírenství, textilní průmysl, potravinářský průmysl, elektrovýroba ....

12. Zemědělství

 • Zemědělská výroba téměř uspokojuje domácí poptávku

 • pěstuje se : obilí (pšenice, ječmen, kukuřice), brambory, cukrová řepa, zelenina, len, řepka

 • význam má i pěstování chmele, sadařství,vinohradnictví

 • chov: skotu, prasat, drůbeže, včelařství, sladkovodní ryby

13. Doprava

 • letecká,vodní, silniční, železniční

14. Obchod a finance

 • ministerstvo financí

 • zahraniční obchod

15. Sociální politika

 • nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění(sociální pojištění, sociální pomoc, státní sociální podpora)

16. Zdravotnictví

 • ministerstvo zdravotnictví je orgánem státní správy

 • zdravotní péči a ochranu veřejné zdraví

 • zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost

 • zdravotní pojištění

17. Školství a věda

 • školství a věda jsou u nás dost rozvinutý

18. Kulturní život a umění

 • kulturní památka je nemovitou nebo movitou věcí, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje.

 • Máme dost kulturních vyžití

 • máme dost uměleckých děl

19.Památky a památková péče

 • větši na památek se rekonstrujuje nebo obnovuje

 • zámky, hrady se opravují během zimi

 • veškeré památky jsou přístupny

20. Církevní a náboženské instituce

 • musí být registrovány jako PO

21.vnější vztahy státu22. Světová prvenství

 • rakovinu tlustého střeva

 • zastřelený Karel Svoboda

23.Světové osobnosti

 • Josef Bečvar(odborník tepelných turbín)

 • Karel Got (zpěvák )

24.Kalendář

 • 1.ledna Den obnovy samostatného českého státu

 • 8.května Den osvobození

 • 5. července příchod Cyrila a Metoděje

 • 28.září Den české státnosti

 • 28.říjen Den vzniku samostatného Československého státu

 • 17.listopadu Den boje za svobodu a demokracii

 • 1. ledna Nový rok

 • 1.květen Svátek práce

25.Dějiny

 • historie lidského osídlení na území Česka se táhne od nejstaršího paleolitu

 • nachází se na území tří historických českých zemi – Čech, Moravy a Slezka


Pavla Válková
Download 24.25 Kb.
leave a comment
Date conversion25.10.2013
Size24.25 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх