Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
return to the beginning
скачатьDaugavpilī, 29.08.2011.


^ CURRICULUM VITAE

(dzīves gājums)

PERSONAS DATI:

Vārds, uzvārds:

Žanna Černoštana

Adrese:

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003

Tālrunis:

+371 67100636

E-mail:

info@bsa.edu.lv

IZGLĪTĪBA:

1974-1984


Rīgas 40.VSK

1984-1989


Latvijas Valsts Universitāte

Specialitāte


Finanses un kredīts

Kvalifikācija

Ekonomists

Kvalifikācijas celšana:


2008


Datoru kursi “Excel for Advanced Users in accounting”

2008

Institute of professional financial managers Firmas finansu vadība-finansu menedžments (64 st.)

2005

International House Riga (110 st.) English Course at Upper-Intermediate level

2004

Institute of Financial Accontants (110 st.) International standarts of accounting

2003

International association of book-keepers Final level

2002

International association of book-keepers Intermediate level

Zinātniskie grādi: Macos Baltkrievijas valsts ekonomikas Universitātes aspirantūrā

^ DARBA PIEREDZE:

pedagoģ. darbs


2009. līdz šim brīdim SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” docents

2005 – 2009 SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” lektors

pieredze citā darbā


2008. - līdz šim brīdim SIA “Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts”, galvenā grāmatvede

1996. - līdz šim brīdim SIA”Baltijas Starptautiskā Akadēmija”, galvenā grāmatvede

1992-1996 SIA “Elpis”, galvenā grāmatvede

1989-1991 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas, Nodokļu inspekcija

^ VALODU ZINĀŠANAS:

  • krievu - dzimtā,

  • angļu – upper-intermediate

  • latviešu - augstākā

^ PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS:

2010.g.oktobris


International conference New socio-economic challanges of development in Europe, Riga, Latvijas Universitāte

2009.g.maijs


II.Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость”, Minska, Baltkrievijas valsts ekonomikas Universitāte

2007.g.maijs


2nd European FORUM of Accountants and auditors,

2006.g.jūnijs


Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Теория и практика менеджмента и маркетинга”, Minska, Baltkrievijas valsts ekonomikas Universitāte

2006.g.aprīlis


Jauno pētnieku starptautiskā zinātniskā un praktiskā konference “Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvā sabiedrībā”,Rīga,BSA

2005.g.maijs


Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, BSA

2004.g.maijs


Seminar “The use of International Accounting Standards and EU Accounting” International Association of book-keepers (IAB), London

PUBLIKĀCIJAS:

Raksts «The methods of revenue recognition of non-state education system” for International conference New socio-economic challanges of development in Europe 2010, Riga

Raksts ”Признание доходов в системе негосударственного образования”, c.56. Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов. Под общей редакцией д.э.н., проф. Акулича И.Л. - Минск, 2010.

Raksts “Управление дебиторской задолженностью предприятия в условиях дефицита денежных ресурсов” с.65. Сборник научных трудов, Минск 2009

Tēzes “Методика учета и контроль библиотечного фонда в учебных заведениях” .Тезисы для конференции “Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvā sabiedrībā”, с.345. Rīga 2006

Tēzes “Учет доходов частных вузов Латвии” Тезисы для конференции “Теория и практика менеджмента и маркетинга” c.285, Минск 2004

Raksts “Structure of capital in non-profit activities” Сборник научных трудов, Минск 2003

Tēzes “Система бухгалтерского учета для латвийского предприятия”. Тезисы для Международной практической конференции «Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков» с.23, Минск 2000

^ PROJEKTU PIEREDZE:

2009. – līdz šim brīdim


ERAF projekta „Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju programmu kvalitātes uzlabošana, kā arī teritorijas un telpu modernizēšana, pielāgojot tās personām ar funkcionāliem traucējumiem”( līguma Nr. 2010/0057/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/027) grāmatvede

2006. – līdz šim brīdim


ERASMUS programmas projekta grāmatvede

2007. - 2010.g.


TEMPUS IB JEP projekts “Baltic MICE-Tourism Training Centre”, projekta grāmatvede – konsultants

2006. - 2008.g.


TEMPUS SM_SCM projekts “Promoting student self-government: from the post-Soviet to the Europen model”, projekta grāmatvede

2006. - 2008.g.


ESF projekts “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “sociālās palīdzības organizators” īstenošana Psiholoģijas Augstskolas Daugavpils filiālē”, projekta grāmatvede;

2006. – 2008.g.


ESF projekts “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “sociālās palīdzības organizators” īstenošana Psiholoģijas Augstskolas Jēkabpils filiālē”, projekta grāmatvede;

2006. – 2008.g.


ESF projekts “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “sociālās palīdzības organizators” īstenošana Psiholoģijas Augstskolā Rīgā”, projekta grāmatvede;

^ PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Strādājot BSA-(BKI) sākot no 2005. līdz 2011. gadam ir novadīti vairāk kā 20 diplomdarbi un 2 maģistradarbi.

SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI:

Grāmatvedības uzskaites pamati

Finanšu vadība

( 32 st.)

Grāmatvedības uzskaites organizācija uzņēmumā

Finanšu vadība

( 32 st.)

Starptautiskie finansu pārskatu standarti

Finanses un grāmatvedība

Finanšu vadība

Tūrisma un viesmīlības vadība

( 32 st.)

( 32 st.)
Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page8/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх