Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
return to the beginning
скачать


Pielikums Nr.2


Akadēmiskā personāla

dzīves un darba gājums

^ CURRICULUM VITAE

(dzīves gājums)

PERSONAS DATI:

Vārds, uzvārds:

Jeļena Brakovska

Adrese:

Daugavpils, LV-5403, Dzelzceļu iela 3

Tālrunis:

(+371) 65444236

E-mail:

info@da.bsa.edu.lv

IZGLĪTĪBA:

2006.- 2009.


Daugavpils Universitāte, doktorantūra pēc doktora studiju programmas “Literatūrzinātne”

(Rektora rīkojums Nr. 1-16/79 no 2009.gada 31.augusta).

2002.-2004.


Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes maģistra diploms Nr. 0127; 2004.gada

21.jūnijā (reģ.Nr. 125). Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (angļu filoloģija).

1983.-1988.


Daugavpils Universitāte, J.Kalnbērziņa Daugavpils Pedagoģiskais Institūts. Specialitāte – krievu valoda un literatūra un angļu valoda vidusskolā. Diploma Nr. 095115; 1988.gada 26.jūnijā.

Kvalifikācijas celšana:

2000.


Debašu lekciju noklausīšanas Karla Popera debašu programma.

2000.


Uzņēmējdarbības centra projektu rakstīšanas kursi.

1994. – 2000.


Britu Padomes un Izglītības ministrijas kvalifikācijas celšanas kursi.

Zinātniskie grādi:

2004.


Filoloģijas maģistre (mg.philol.)

^ DARBA PIEREDZE:

2007. – līdz šim laikam


Baltijas Starptautiskās Akadēmijas docente

1998. – 2007.


Baltijas Starptautiskās Akadēmijas (BKI) lektore

2006. – 2007.


Rīgas Tehniskās Universitātes Daugavpils filiāles lektore

2005. – līdz šim laikam


Baltijas Menedžmenta un Psiholoģijas Augstskolas lektore

2004. – 2009.


SIA “KORA” valodas centra Angļu valodas pasniedzēja

1999. – 2005.


Daugavpils 9.vidusskolas Angļu valodas skolotāja un debašu trenere

1992. – 1999.


Daugavpils 3.vidusskolas Angļu valodas skolotāja

1989. – 1992.


Uzņēmuma “Lokomotīve” Audzināšanas darba nodaļas vadītāja

^ VALODU ZINĀŠANAS:

  • krievu - dzimtā,

  • latviešu – augstākais līmenis

  • angļu – augstākais līmenis
^ PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS:

2011.


Referāts “Under the Shadow of the Haunted Tree: the Image of Tree in Maturin`s and Le Fanu`s Prose”. Starptautiskā zinātniskā konference “Tree in culture”, Šauļu Universitāte (Lietuva)

2011.


Referāts From dazzling ghostland to darkness: the colours of evil in C.R. Maturin’s and J.S. Le Fanu’s Prose”. Starptautiskā zinātniskā konference „Krāsa literatūrā un kultūrā”. Daugavpils Universitāte

2010.


Referāts „The Artistic World of Le Fanu’s novels”. Starptautiskā zinātniskā konference „Картина мира в языке». Šauļu Universitāte (Lietuva)

2010.


Referāts «Образ Мельмота-скитальца в русской литературе». Starptautiskā zinātniskā konference «Русистика и современность». Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Rīga.

2010.


Referāts «Вещи в прозе Ле Фаню». XX zinātniskie lasījumi “Priekšmeti literatūrā un kultūrā”, starptautiskā konference, Daugavpils Universitāte

2009.


Referāts «Мельмот, бродяга мрачный...» в русской литературе 19 века. Starptautiskā zinātniskā konference „Западноевропейский контекст в русской литературе”. Daugavpils Universitāte.

2009.


Referāts “Metamorphoses in the genre of ghost stories”. Starptautiski zinātniskā konference. Šauliau universitāte, Lietuva.

2009.


Referāts «Тайна запертой комнаты и другие таинственные преступления в прозе Ле Фаню». Starptautiskā zinātniskā konference „Šerloka Holms un citi”. Daugavpils Universitāte.

2009.


Referāts ^ Immundus habitator, илинечистые обитателив новеллах Джозефа Шеридана Ле Фаню. „Dzīvnieki literatūrā un kultūrā”. XIX zinātniskie lasījumi, starptautiskā konference, Daugavpils Universitāte

2009.


Referāts «Зеркало в новеллах Ле Фаню». Doktorantu festivāls, Daugavpils Universitāte.

2008.


Referāts^ Звуковые представлени в творчестве Ч. Роберта Метьюрина и Дж.Шеридана Ле Фаню. VII Starptautiskā zinātniskā konference „Международная научная конференция „Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики”, Grodnas Universitāte (Baltkrievija)

2008.


Referāts^ Лжецы на маскараде : роман Джозефа Шеридана Ле Фаню „Дядя Сайлас”. Starptautiskā zinātniskā konference „Melis kā sociālkultūras fenomens”. Daugavpils Universitāte.

2008.


Referāts „^ Дом – очаг и дом – ловушка (по роману Дж. Шеридана Ле Фаню „Дядя Сайлас”). Doktorantu festivāls. Daugavpils Universitāte

2007.


Referāts Имя в прозе Джозефа Шеридана Ле Фаню XVIII zinātniskie lasījumi, starptautiskā konference, Daugavpils Universitāte.

2007.


Referāts Питейные заведения в системе локусов художественного мира в романе Чарльза Роберта Метьюрина „Мельмот - скиталец”. Starptautiskā zinātniskā konference „Krogs Eiropas kultūras telpā”. Daugavpils Universitāte

2007.


Referāts „Море в романе Ч. Роберта Метьюрина „Мельмот – скиталец” Zinātniskais seminārs „Jūras semantika Džozefa Konrada prozā”, Daugavpils Universitāte.

2007.


Referāts „Кладбище в романе Дж. Шеридана Ле Фаню „Дом у кладбища”. Doktorantu festivāls. Daugavpils Universitāte.

2007.


Referāts „Глаза лишь жили в нем, светившиеся дьявольским огнем” (Язык глаз в романе Чарльза Роберта Метьюрина „Мельмот - скиталец”). XVII zinātniskie lasījumi, starptautiskā konference, Daugavpils Universitāte

PUBLIKĀCIJAS:

J.Brakovska “Under the Shadow of the Haunted Tree: the Image of Tree in Maturin`s and Le Fanu`s Prose”.// Starptautiskā zinātniskā konference “Tree in culture”, Šauļu Universitāte (Lietuva), 2011.gada 12.-13.maijā (izdevniecībā)

J.Brakovska „ From Dazzling Ghostland to Darkness: the Colours of Evil in C.R.Maturin’s and J.S.Le Fanu’s Prose.//XX! Zinātniskie lasījumi, starptautiskā konference „Colours in Culture”, 2011, 28.-29. janvarī (izdevniecībā)

J.Brakovska «Мельмот, бродяга мрачный» в русской литературе первой половины 19 века»ю.// 13-я Международная научная конференция «русистика и современность». 2010 г., Рига. С.65-69.

J.Brakovska „Joseph Sheridan Le Fanu: the Haunted past” (thes.) Starptautiskā zinātniskā konference, Sauliau universitāte, Lietuva, 2010, 59 lpp.

J.Brakovska Вещи в прозе Ле Фаню» // Kultūras studijas: priekšmets literatūrā un kultūrā . Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2011. 115-124 lpp.

J.Brakovska Море в романе Метьюрина «Мельмот-скиталец» // Miscellanea – I (Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010. 9-17 lpp.

J.Brakovska «Зеркало в новеллах Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дядя Сайлас»».//. Philologica. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010. 46-57 lpp.

J.Brakovska «Дом в романе Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дядя Сайлас»». // Philologica. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010. 35-45 lpp.

J.Brakovska «Тайна запертой комнаты» или загадочные преступления в романах Джозефа Шеридана Ле Фаню. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010 . 77-86 lpp.

J.Brakovska “Metamorphoses in the genre of ghost stories” (thes.). Starptautiskā zinātniskā konference. „Tekstas: lingvistika ir poetika”, Šauliau universitāte, Lietuva. 2009. 74 lpp.

J.Brakovska. Immundus habitator, илинечистые обитателив новеллах Джозефа Шеридана Ле Фаню. „Dzīvnieki literatūrā un kultūrā”. XIX zinātniskie lasījumi, starptautiskā konference, 2009.gada. 29.-30. janvārī, Daugavpils Universitāte. Daugavpils: A.A. „Saule”. 2009. 87-95 lpp.

J.Brakovska. Звуковые представления в творчестве Ч. Роберта Метьюрина и Дж. Шеридана Ле Фаню. //„Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики”, Grogna: Grognas Universitātes izdevniecība. 2009. 112-121 lpp.

J.Brakovska. Лжецы на маскараде : роман Джозефа Шеридана Ле Фаню „Дядя Сайлас”// „ Melis kā sociālkultūras fenomens”. Daugavpils: A.A. „Saule”. 2009. 89-97 lpp.

J.Brakovska. Имя в прозе Джозефа Шеридана Ле Фаню // „Personvārds kultūrā”. Daugavpils: A.A. „Saule”. 2009.. 90-98 lpp

J.Brakovska. „ Глаза лишь жили в нем, светившиеся дьявольским огнем” (Язык глаз в романе Чарльза Роберта Метьюрина „Мельмот - скиталец”). // „Žesta un neverbālās komunikācijas poētika slāvu un pasaules literatūrā un kultūrā”. Daugavpils: A.A. „Saule”. 2009. 43-50 lpp.

J.Brakovska. Питейные заведения в системе локусов художественного мира в романе Чарльза Роберта Метьюрина „Мельмот - скиталец”//„Krogs Eiropas kultūras telpā”. Daugavpils: A.A. „Saule”. 2008. 28-35 lpp.

J.Brakovska. Роман „The House by the Churchyard” в контексте кладбищенской прозы Джозефа Шеридана Ле Фаню. // „Eiropas kultūra kā sistēma”.Daugavpils : A.A. „Saule”. 2008. 64-79 lpp.

“Linguistic Expressions of Politeness”, the 12th Scientific Conference, Daugavpils University, 2004.

^ PROJEKTU PIEREDZE:

2010.-līdz šim laikam


„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (angļu valodas pasniedzēja)

^ SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI:

Lietišķā svešvaloda

Profesionālā angļu valoda

Praktikums: Lietišķā svešvaloda

Biznesa angļu valoda.
Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page7/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх