Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
return to the beginning
скачать
Studiju programmas plāns

^ BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
“Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”


Studiju ilgums - 2 gadi (4 semestri)

Studiju veids - nepilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene, tālmācība

Rīga, Daugavpils

N.p.k.

Studiju kursa nosaukums

Kredīt-punkti

ECTS

Sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

Eksāmens

Ieskaite

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.
^

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē(A daļa) 20 КР


1

Globalizācija un kultūru dažādība

2

3

2

 

 

 

1

 

2

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā

2

3

2

 

 

 

1

 

3

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas

3

4,5

 

3

 

 

1

 

4

Kultūras tirgi un kultūras prakses

4

6

2

2

 

 

1

 

5

Atpūtas un izklaides industrija

3

 

 

 

3

 

1

 

6

Ilgspējīga attīstība tūrisma un atpūtas jomā

2

3

 

 

2

 

1

 

7

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

4

6

2

2

 

 

1

 

 

 

20

25,5

8

7

5

0

7

0

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursi(B daļas izvēles studiju kursi) 10 KP

1

Starptautisku projektu vadība atpūtas un izklaides nozarē

2

3

 

 

 

 

1

 

2

Intelektuāla kapitāla vadība

2

3

 

 

 

 

1

 

3

Kvalitātes vadības sistēmas

2

3

 

 

 

 

1

 

4

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

2

3

 

 

 

 

1

 

5

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā

2

3

 

 

 

 

1

 

6

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

1

 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (B)

1

Lietiškās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra

2

3

 

 

 

 

1

 

2

Starpprofesionāļu komandas vadība

2

3

 

 

 

 

1

 

3

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

2

3

 

 

 

 

1

 

4

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

1

 

5

Augstskolas pedagoģija

1

1,5

 

 

 

 

 

1

 

 

21

31,5

2

2

6
10

1

Brīvas izvēles studiju kursi(C daļa) (Studentiem jāiegūst vizmas 4 KP)

1

Spēļu teorija

2

3

 

 

 

 

 

1

2

Teritoriālais mārketings

2

3

 

 

 

 

 

1

3

Vizuālā komunikācija

2

3

 

 

 

 

 

1

4

Pieredzes mārketings

2

3

 

 

 

 

 

1

5

Prezentācija, moderācija, animācija

2

3

 

 

 

 

 

1

6

Producēšana

2

3

 

 

 

 

 

1

7

Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

14

21

0

2

2

0

0

7

 

Prakse

6

9

2

2

2

 

0

7

 

Valsts pārbaudījums

20

30

 

 

 

20

 

 

 

 

81

117

12

13

15

20

17

15
Studiju programmas plāns

^ BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
“Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”


Studiju ilgums - 2 gadi (4 semestri)

Studiju veids - pilna laika klātiene, pilna laika neklātiene, tālmācība

Rīga, Daugavpils

N.p.k.

Studiju kursa nosaukums

Kredīt-punkti

ECTS

Sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

Eksāmens

Ieskaite

Ss sem.

1.sem.

2.sem.

3.sem.

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē(A daļa) 20 КР

1

Globalizācija un kultūru dažādība

2

3

 

2

 

 

1

 

2

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā

2

3

 

2

 

 

1

 

3

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas

3

4,5

 

3

 

 

1

 

4

Kultūras tirgi un kultūras prakses

4

6

 

2

2

 

1

 

5

Atpūtas un izklaides industrija

3

 

 

 

3

 

1

 

6

Ilgspējīga attīstība tūrisma un atpūtas jomā

2

3

 

 

2

 

1

 

7

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

4

6

 

2

2

 

1

 

 

 

20

25,5

0

11

9

0

7

0

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursi(B daļas izvēles studiju kursi) 10 KP

1

Starptautisku projektu vadība atpūtas un izklaides nozarē

2

3

 

 

 

 

1

 

2

Intelektuāla kapitāla vadība

2

3

 

 

 

 

1

 

3

Kvalitātes vadības sistēmas

2

3

 

 

 

 

1

 

4

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

2

3

 

 

 

 

1

 

 5

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā

2

3

 

 

 

 

1

 

6

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

1

 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (B)

1

Lietiškās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra

2

3

 

 

 

 

1

 

2

Starpprofesionāļu komandas vadība

2

3

 

 

 

 

1

 

3

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

2

3

 

 

 

 

1

 

4

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

1

 

5

Augstskolas pedagoģija

1

1,5

 

 

 

 

 

1

 

 

21

31,5

0

4

6

0

10

1

Brīvas izvēles studiju kursi(C daļa) (Studentiem jāiegūst vizmas 4 KP)

1

Spēļu teorija

2

3

 

 

 

 

 

1

2

Teritoriālais mārketings

2

3

 

 

 

 

 

1

3

Vizuālā komunikācija

2

3

 

 

 

 

 

1

4

Pieredzes mārketings

2

3

 

 

 

 

 

1

5

Prezentācija, moderācija, animācija

2

3

 

 

 

 

 

1

6

Producēšana

2

3

 

 

 

 

 

1

7

Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

14

21

0

2

2

0

0

7

Sagatavošanas semestris (Ss) Studiju kursi (20 KP)

1

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība

4

6

 

 

 

 

 

1

2

Menedžments

2

3

 

 

 

 

 

1

3

Mārketings

2

3

 

 

 

 

 

1

4

Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā

2

3

 

 

 

 

 

1

5

Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete

2

3

 

 

 

 

 

1

6

Sabiedrisko attiecību vadība

2

3

 

 

 

 

 

1

7

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

1

8

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums

2

3

 

 

 

 

 

1

9

Mārketinga pētījumi

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

20

30

20

0

0

0

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakse

6

9

 

2

4

 

0

7

 

Valsts pārbaudījums

20

30

 

 

 

20

 

 

 

 

101

147

20

19

21

20

17

24
Studiju programmas plāns

^ BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
“Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”


Studiju ilgums - 2,5 gadi (5 semestri)

Studiju veids - nepilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene, tālmācība

Rīga, Daugavpils

N.p.k.

Studiju kursa nosaukums

Kredīt-punkti

ECTS

Sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Eksāmens

Ieskaite

Ss sem.

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē(A daļa) 20 КР

1

Globalizācija un kultūru dažādība

2

3

 

2

 

 

 

1

 

2

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā

2

3

 

2

 

 

 

1

 

3

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas

3

4,5

 

 

3

 

 

1

 

4

Kultūras tirgi un kultūras prakses

4

6

 

2

2

 

 

1

 

5

Atpūtas un izklaides industrija

3

 

 

 

 

3

 

1

 

6

Ilgspējīga attīstība tūrisma un atpūtas jomā

2

3

 

 

 

2

 

1

 

7

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

4

6

 

2

2

 

 

1

 

 

 

20

25,5

0

8

7

5

0

7

0

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursi(B daļas izvēles studiju kursi) 10 KP

1

Starptautisku projektu vadība atpūtas un izklaides nozarē

2

3

 

 

 

 

 

1

 

2

Intelektuāla kapitāla vadība

2

3

 

 

 

 

 

1

 

3

Kvalitātes vadības sistēmas

2

3

 

 

 

 

 

1

 

4

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

2

3

 

 

 

 

 

1

 

5

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā

2

3

 

 

 

 

 

1

 

6

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

1

 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (B)

1

Lietiškās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra

2

3

 

 

 

 

 

1

 

2

Starpprofesionāļu komandas vadība

2

3

 

 

 

 

 

1

 

3

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

2

3

 

 

 

 

 

1

 

4

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

1

 

5

Augstskolas pedagoģija

1

1,5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

21

31,5

0

2

2

6

0

10

1

Brīvas izvēles studiju kursi(C daļa) (Studentiem jāiegūst vizmas 4 KP)

1

Spēļu teorija

2

3

 

 

 

 

 

 

1

2

Teritoriālais mārketings

2

3

 

 

 

 

 

 

1

3

Vizuālā komunikācija

2

3

 

 

 

 

 

 

1

4

Pieredzes mārketings

2

3

 

 

 

 

 

 

1

5

Prezentācija, moderācija, animācija

2

3

 

 

 

 

 

 

1

6

Producēsana

2

3

 

 

 

 

 

 

1

7

Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

14

21

0

0

2

2

0

0

7

Sagatavošanas semestris (Ss) Studiju kursi (20 KP)

1

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība

4

6

 

 

 

 

 

 

1

2

Menedžments

2

3

 

 

 

 

 

 

1

3

Mārketings

2

3

 

 

 

 

 

 

1

4

Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā

2

3

 

 

 

 

 

 

1

5

Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete

2

3

 

 

 

 

 

 

1

6

Sabiedrisko attiecību vadība

2

3

 

 

 

 

 

 

1

7

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

 

 

1

8

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums

2

3

 

 

 

 

 

 

1

9

Mārketinga pētījumi

2

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

30

20

0

0

0

0

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakse

6

9

 

2

2

2

 

0

7

 

Valsts pārbaudījums

20

30

 

 

 

 

20

 

 

 

 

101

147

20

12

13

15

20

17

24
Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page6/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх