Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
return to the beginning
скачатьPielikums Nr.4


^ BSA projektiNr.

p.k.

Projektu īss apraksts, norādot apjomu

Summa,

latos bez PVN

Pasūtītāja nosaukums

Pakalpojumu sniegšanas laiks

1

2

3

4

5

1.

„ES informācijas pakalpojumu centrs Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Rīgā un tās reģionālajās filiālēs”,

projekta Nr.:199_2010.

ES info centru atvēršana (Rīgā, daugavpilī un Jelgavā), informatīvo aktivitāšu organizēšana, semināru, konferenču, diskusiju u.c. pasakumu organizēšana, ES aktuālo un nozīmīgo tēmu skaidrošana.

Projekta budžets:

23911,30 EUR


Summa latos bez PVN:

16804.96 LVL


Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

2011.gada janvāris –2011.decembrim

2.

LIAA projekts Nr L-ĀTA-11-0642 “SIA Baltijas Starptautiskās akadēmijas jauno studiju programmu un inovatīvo apmācības metožu eksporta veicināšana”

Iepazīt jaunu izglītības pakalpojumu tirgu un piesaistīt potenciālos reflektantus augstākās izglītības iegūšanai Latvijas Republikā. Popularizēt un pozicionēt Latvijas Republikas augstākās izglītības sistēmu, kā arī Latvijas augstskolas, informēt Igaunijas sabiedrību par Latvijas Republikas augstākās izglītības sistēmas iespējām, veicināt Latvijas izglītības eksporta attīstību citās valstīs, izveidot partnerattiecības ar jaunām augstākās izglītības iestādēm

Projekta budžets:

353,21 LVL


Summa latos bez PVN:

353.21 LVL


VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

2010.gada decembris

3.

ESF projekts “Bezdarbinieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001

Līg.1.1-10.2/4/57

Projekta budžets:

56 943 LVL


Summa latos bez PVN:

56 943 LVL


Nodarbinātības valsts aģentūra

2010./2011.akad.gads

4.

ESF projekts “Bezdarbinieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001

Līg.1.1-10.2/4/18

Projekta budžets:

28 700 LVL


Summa latos bez PVN:

28 700 LVL


Nodarbinātības valsts aģentūra

2010./2011.akad.gads

5.

ERAF projekts „Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju programmu kvalitātes uzlabošana, kā arī teritorijas un telpu modernizēšana, pielāgojot tās personām ar funkcionāliem traucējumiem”( līguma Nr. 2010/0057/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/027)

Infrastruktūras modernizēšana veidojot vienotu mācību un administratīvo izglītības telpu Baltijas Starptautiskās akadēmijai Rīgā un filiālēs Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī, lai sekmētu studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” un „Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana” pilnveidojot tehnisko nodrošinājumu, kā arī modernizējot bibliotēkas, telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta budžets:

163 243 LVL


Summa latos bez PVN

163 243 LVL:

IZM Valsts izglītības attīstības aģentūra

01.07.2009.-30.09.2011.

6.

ERASMUS programmas:

Līg.Nr 1-EUC-06-BKI

Studentu un akademiskā personāla mobilitāte ERASMUS programmas ietvaros
Projekta budžets:

12857 EUR

Summa latos bez PVN:

9035.95 LVL

IZM Valsts izglītības attīstības aģentūra

2006. – līdz šim brīdim

7.

Līg.Nr 2-LV-07-BSA
^

Projekta budžets:

4000 LVL


Summa latos bez PVN:

4000 LVL

8.

Līg.Nr 1-LV-08-BSA

Projekta budžets:

10990 LVL


Summa latos bez PVN:

10990 LVL

9.

Līg.Nr 2-LV-08-BSA

Projekta budžets:

6804 LVL

Summa latos bez PVN:

6804 LVL

10.

Līg.Nr 1-LV-09-BSA

Projekta budžets:

26000 LVL Summa latos bez PVN:


11.

Līg.Nr 2-LV-09-BSA
^

Projekta budžets:

16551 LVL


Summa latos bez PVN:

16551 LVL


12.

Līg.Nr 08.4.-3/27-2010.1

Projekta budžets:

23000 LVL

Summa latos bez PVN:

23000 LVL


13.

Līg.Nr 08.4.-3/2-2010.2

Projekta budžets:

25589.38 LVL

Summa latos bez PVN:

25589.38 LVL


14.

Līg.2011-1-LVL-ERA02-02296

Projekta budžets:

147 859 EUR Summa latos bez PVN:

103915.90 LVL


15.

ERASMUS programmas:

Līg.Nr EK-07-BSA

Studentu un akademiskā personāla mobilitāte ERASMUS programmas ietvaros


Projekta budžets:

21 392 EUR

Summa latos bez PVN:

15034.38 LVLVA “Akadēmisko programmu aģentūra”

2007. – līdz šim brīdim

16.

Līg.Nr EK-08-BSA


Projekta budžets:

30 969 EUR

Summa latos bez PVN:

21765.14 LVL17.

Līg.Nr EK-09-BSA


Projekta budžets:

46 246 EUR

Summa latos bez PVN:

32501.87 LVL


18.

Līg.Nr EK-10-BSA

Projekta budžets:

53 656 EUR

Summa latos bez PVN:

37709.65 LVL


19.

TEMPUS IB JEP-27137-2006 (RU) projekts “Baltic MICE-Tourism Training Centre”

Mārketinga pētījuma organizēšana lietišķā turisma jomā Baltijas reģiona valstīs. Izveidot Baltijas MICE tūrisma centru, apmācības studiju programmu izstrāde un īstenošana, sadarbībā ar Krievijas, Latvijas un Dānijas pārstāvji.Projekta budžets:

281 785 EUR

Summa latos bez PVN:

198039.63 LVL


The European Community, represented by the European Commission

2007. - 2010.g.

20.

TEMPUS SM_SCM-T037A06-2006 projekts “Promoting student self-government: from the post-Soviet to the Europen model (STUGOV)”

BSA Studentu pašpārvaldes attīstība un pilnveide izmantojot Eiropas pieredzes modeli, sadarbībā ar patneriem Ukrainu un Vācija

Projekta budžets:

281 785 EUR

Summa latos bez PVN:

198039.63 LVL


The European Community, represented by the European Commission

2006. - 2008.g.

21.

LED I Līdzd. Līgums 03-16-3/2 2005. g. 28 okt. Latvia – equal in diversity I, Latvija – vienlīdzība dažādībā I, Mācīsimies mācīt dažādību-semināri iecietības un tolerances veidošanai Latvijas skolu skolotājiemProjekta budžets:

15 000 EUR

Summa latos bez PVN:

10542.06 LVLEiropas Komisija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

01.11. 2005. – 30.09. 2006.


22.

LED II 25/10/06-36/SDL no 2006.g.25 okt

Latvia – equal in diversity II, Latvija – vienlīdzība dažādībā II Pret rasismu informācijas kampaņa skolniekiem un studentiem

Iecietības un tolerances veidošana-Latvijas skolēniem un studentiem

Projekta budžets:

6 365 EUR

Summa latos bez PVN:

4473.35 LVL

Eiropas Komisija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

01.11. 2006. – 30.11. 2007.

23.

LED III Līdzd. Līgums Nr 13-04/4 2007.g. 1.marts. Latvia – equal in diversity I, Latvija – vienlīdzība dažādībā III Informēšanas kampaņa par prêt-diskriminācijas jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā “Tu esi tišām aicināts”

Iecietības un tolerances veicināšana sabiedrībā un diskriminācijas novēršana


Projekta budžets:

18 527 EUR

Summa latos bez PVN:

13020.85 LVL


Eiropas Komisija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

01.03. 2007. – 30.11. 2008.

24.

Projekts „Uzņēmējdarbība” studentu profesionālā prakse komercuzņēmumos„

Studentu prakses iemaņu un prasmju pilnveide profesinālajā praksē komercuzņēmumos


Projekta budžets:

16935,65 Ls

Summa latos bez PVN:

16935,65 LsEiropas Sociālais fonds

05.02.2007.-25.05.2008.

25.

Projekts „Latviešu valodas kursi Ventspilī” Nr.2007.E.5/38

Latviešu valodas programmas izstrāde un ieviešana Ventspilī


Projekta budžets:

7261 Ls

Summa latos bez PVN:

7261 Ls


Latvijas sabiedrības integrācijas fonds

2008.

26.

BSA partnerībā ar Ziedrijas un Krievijas pārstāvjiem

projektā„10 trades of the future”(10 nākotnes profesijas)

-

ES struktūrfondu

2006.g.februāris Sankt-Pēterburga (Krievijā)

2006.g.aprīlis Zviedrijā

27.

Apmācību kursa Latvijas augstākās izglītības iestāžu vecāko kursu studentiem „Biznesa ideju autoru apmācību kurss” iepirkums

Projekta budžets:

5900 Ls

Summa latos bez PVN:

5900 Ls

iepirkuma identifikācijas numurs LIAA 2008/49

2008.g. decembris

^ Pielikums Nr.5


Sadarbības partneriN.p.k.

Sadarbības partneris

1

^ Atlantic Travel, SIA

tūrisma aģentūra

2

Remaco, SIA

tūrisma aģentūra

3

^ Rostourism, SIA

tūrisma aģentūra

4

Latvijas tūrisma aģentūra, SIA

tūrisma aģentūra

5

^ Tūrisma attīstības valsts aģentūra

6

Novatours, SIA

tūrisma aģentūra

7

Domina Travel Latvia, SIA

tūrisma aģentūra

8

^ Baltijas Ceļojumu Grupa, SIA

tūrisma aģentūra

9

TAS Baltics, SIA

tūrisma aģentūra

10

^ Floresa, SIA

tūrisma aģentūra

11

Mari, SIA

tūrisma aģentūra

12

^ Nikos Travel, SIA

tūrisma aģentūra

13

Hotel Justus, SIA

viesnīca

14

^ Maris Hotels S.A

viesnīca

15

Miramare Hotel

viesnīca, Grieķija

16

^ Man-Tess Hotel, SIA

viesnīca

17

Arkana, SIA

viesnīca "Felicia"

18

^ Temes S.A

viesnīca

19

Inmobrava 2008 S.A

viesnīca "Palmasol"

20

^ Mitsis S.A

viesnīca "Rodos Maris Hotel"

21

Labars, SIA

viesnīca "Sesame"

22

^ Hospitality Professionals, SIA

viesnīca "Ramada Riga City Centre"

23

Opāls S, SIA

viesnīca "Motel de Roses"

24

^ Europa Group, SIA

viesnīca

25

Viesnīca Latvija, A/S

viesnīca

26

^ Balt Allance, SIA

viesnīca "Baltvilla"

27

PolarBEK Daugava, SIA

viesnīca "Radisson Blu Daugava"

28

^ Attikos Helios S.A

viesnīca "Grand Resort Lagonissi", Grieķija

29

Capsis S.A

viesnīca

30

^ Mitsis S.A

viesnīca "Family Village Hotel"

31

Akti Ariadni S.A

viesnīca "Serita Beach Hotel"

32

^ Fodele Beach Hotel

viesnīca "Fodele Beach Hotel"

33

X&X Papakyriakou S.A

viesnīca "Afandou Beach"

34

^ Māras Nami, SIA

viesnīca "Park Hotel Latgola"

35

E-Pay, SIA

viesnīca "Bura Hotel"

36

^ Audēju Steiki, SIA

restorāns

37

Il Patio, SIA

restorāns

38

^ Lionets, SIA

kafejnīca "Sabina-S"

39

Barbera, SIA

restorāns "De Antonia"

40

^ Caviar, SIA

rekrutinga uzņēmums

41

Dejas varavīksne

Koncertu, izrāžu organizēšana

42

Anro un Ko, IK

Ēdināšanas uzņēmumis

43

^ Evrora, SIA

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

44

LR Ekonomikas Ministrija

45

"Tornabuoni" suites collection

viesnīca

46

^ Extreme dance school, biedrība

47

ART-Rezidence "Inner Light", IK

Vitālija Jermolajeva gleznu teātris

48

^ Amida Ta, SIA

tūrisma aģentūra

49

A.W.Olsen&Partners, SIA

sabiedrisko attiecību uzņēmums

50

^ Klasika, privātā vidusskola

51

Baltijas Modes Federācija, biedrība

52

Latvijas tirgotāju asociācija

53

Bērnu un jauniešu starptautiskā biedrība "Eventus"

54

Millitus, SIA

ziedu festivāls

55

Baltijas pērle

Starptautiskais kinofestivals

56

PR-Linija

sabiedrisko attiecību aģentūra1 Meetings (tikšanās), Incentives (veicinošie, motivējošie izbraukumi), Conferences/Conventions (konferences, semināri), Exhibitions/Events (izstādes, notikumu tūrisms, korporatīvie pasākumi/notikumi).


Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page39/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх