Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
return to the beginning
скачатьRīgā, 05.09.2011.


^ CURRICULUM VITAE

(dzīves gājums)

PERSONAS DATI:

Vārds, uzvārds:

Aleksejs Hotuļevs

Adrese:

Daugavpils, LV-5403, Dzelzceļu iela 3

Tālrunis:

(+371) 65444236

E-mail:

info@da.bsa.edu.lv

IZGLĪTĪBA:

2006 – līdz šim laikam


Izziņa par regulāro apmācību beigšanu ekonomikas katedras doktorantūrā 2010. gadā. Daugavpils Universitāte, Latvija

2002 – 2005


Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā.

Baltijas Krievu Institūts, Latvija

1993 – 1995


Profesionālā augstākā izglītība, inženieru kvalifikācija mašīnbūves tehnoloģijā.

Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija

1989 – 1993


Inženierzinātņu bakalaura grāds tehniskajā zinātnē.

Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija

Kvalifikācijas celšana:

01/2010 – 07/2010


Projektu vadība / Mācību centrs „Buts”, Daugavpils, Latvija

09/2002 – 11/2002


Augstskolu didaktikas kursi / Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija

11/2000 – 05/2001


Praktiskā mārketinga profesionālā menedžera sertifikāts “Managing Customer and Clients Relations” / Starptautiskā Biznesa Skola LINK, Rīga (Latvija)

Zinātniskie grādi:

^ DARBA PIEREDZE:

01/2009 – līdz šim laikam


Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola, Daugavpils filiāle, Latvija / Lektors

09/2007 – līdz šim laikam


Rīgas Aeronavigācijas Institūts, Daugavpils un Rēzeknes filiāles, Latvija / Lektors

01/2006 – līdz šim laikam


Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Daugavpils un Rēzeknes filiāles, Latvija / Lektors

08/2004 – līdz šim laikam


Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Daugavpils filiāle, Latvija / Informācijas sistēmas administrators

09/2002 – 12/2005


Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Daugavpils filiāle, Latvija / Lektora asistents

01/2000 – 05/2003


AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, Daugavpils, Latvija / Marketinga nodaļas menedžeris

01/2000 – 05/2003


AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, Daugavpils, Latvija / Tehniskās nodaļas inženieris

^ VALODU ZINĀŠANAS:

  • krievu - dzimtā

  • latviešu - augstākais līmenis

  • vācu - pamatlīmenis

  • angļu - vidējais līmenis

^ PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS:

2011


Международная научно-практическая конференция «Коммуникативные технологии в формировании отношений с социальными группами в предпринимательской деятельности, территориальном маркетинге и туризме». Даугавпилсский филиал БМА, Латвия 12-14 мая

2011


53. Starptautiskā Zinātniskā Konference. Daugavpils Universitāte 2010. gada 13.-15. aprīlī. Daugavpils, Latvija.

2010


Международная конференция “Экономическая модернизация стран Балтийского моря. Опыт первого десятилетия”, 10 июня 2010 г. Седльце, Польша.

2010


52. Starptautiskā Zinātniskā Konference. Daugavpils Universitāte 2010. gada 14.-17. aprīlī. Daugavpils, Latvija.

2008


Doktorantu Starptautiskā zinātniskā konference "Finanšu nodrošinājums un reģiona sociāli ekonomiskās attīstības prognozēšana". 2008.gada 29.novembrī

2007


Starptautiskā zinātniskā konference doktorantiem „Reģionālās ekonomikas konkurētspēja: attīstības faktori globalizācijas apstākļos”, Daugavpils Universitāte, 2007.g. 7.decembrī. Daugavpils, Latvija.

2007


IV International Conference “Development of Baltic Europe”. International and transborder economic cooperation in the context of European integration, TORUŃ (POLAND), 15th-16th of June 2007

2005


Международная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы социологического образования”. Российский государственный педагогический Университет имени А.И.Герцена. Санкт-Петербург, Россия 2005

PUBLIKĀCIJAS:

1.


А. Хотулев. Конвергенция экономического роста регионов Латвии. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils Universitāte 2011. ISBN 978-9984-14-521-1

2.


А. Хотулев. “Инвестиции в инфраструктуру региона как фактор социально-экономического развития Латвии”. Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils Universitāte 2011. ISBN 978-9984-14-522-8

3.


А.Хотулев. “Экономическая конвергенция стран и регионов Восточной Европы в период европейской интеграции”. SPOLECZENSTWO I EKONOMIA. Dwudziestolecic przemian w panstwach baltyckich 1991-2010. Wydawnictwo Akadcmii Podlaskiej. Sicdlce 2010. ISBN 978-83-7051-582-9

4.


А. Хотулев. „Распределение прямых иностранных инвестиций в контексте регионального развития Латвии, Литвы и Эстонии”. Reģionālās ekonomiskas konkurētspēja un attīstības. Starptautisko zinātnisko konferenču materiāli. Daugavpils Universitāte 2009. ISBN 978-9984-14-461-0

5.


A.Hotulevs. ”Барьеры и стимулы привлечения прямых иностранных инвестиций в приграничные регионы стран Балтии.” Problemy Wspolracy Gospodarczej W Regionie Baltyckim W Kontekscie Integracji Europejskiej. TORUŃ (POLAND) 2008. ISBN 978-83-7285-438-4.

6.


Хотулев А. “Информатизация в системе дистанционного образования.” Актуальные проблемы социологического образования. Российский государственный педагогический Университет имени А.И.Герцена. Санкт-Петербург, Россия 2005.

^ PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Prasme apieties ar dažāda veida biroja tehniku, «B» kat. vadītāja apliecība

Strādājot BSA-(BKI) sākot no 2007. līdz 2011. gadam ir novadīti vairāk kā 20 diplomdarbi.^ SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI:


Zinātnisko potējumu loģika un metodoloģija

^ 2010. - pašlaik

BSA

Matemātiskā ekonomika

2007. - pašlaik

BSA

Statistisko datu matemātiskā apstrāde

2007. - pašlaik

BSA

Ekonomisko procesu modelēšana

2006. - pašlaik

BSA

Biznesa komunikācijas

2002. - pašlaik

BSA

Korporāciju vadība

2006. - pašlaik

BSA

Informātika

2009. - pašlaik

BSA, BPMA

Multimedija praktikums

2007. – 2010.

BSA

Datortīkli un tīklu tehnoloģijas

2007. – 2010.

BSA

Inovācijas un jaunievedumi

2007. – pašlaik

BSA, RAI

Optimālā uzņēmējdarbības vadība

2006. – 2007.

BSA

Uzņēmējdarbības pamāti

2005. – 2006.

BSA

Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page14/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх