Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
скачать

Baltijas Starptautiskā akadēmija


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

(kods - 47812)


Pašnovērtējums


2011/2012.m.g.


2012, RīgaPieteicēja nosaukums:

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Pieteicēja juridiskā adrese:

Lomonosova 4, Rīga, LV-1003, Latvijas Republika,

tālr. 7100601, fakss 7241272, e-mail info@bsa.edu.lv

VRN:

40003101808

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs:

3343800009

^ Studiju programmas nosaukums:

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

Studiju programmas kods:

47812

^ Studiju programmas īstenošanas ilgums:

1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri)

pilna laika klātiene,

pilna laika neklātiene,

2 gadi (4 semestri) vai 2,5 gadi (5 semestri)

nepilna laika klātiene,

nepilna laika neklātiene,

tālmācība

^ Studiju programmas apjoms:

60 KP (ECTS 90) vai 80 KP (ECTS 120),

Prasības, sākot studiju programmas apguvi:

- profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

- 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

- citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā,

- profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).

Iegūstamā kvalifikācija:

uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā

^ Iegūstamais grāds:

profesionālā maģistra grāds atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā

Vietas, kur īsteno studiju programmu:
Baltijas Starptautiskā akadēmija

Rīga, Lomonosova ielā 4,
Baltijas Starptautiskā akadēmija Daugavpils filiāle

Daugavpils, Dzelzceļa 3

^ Studiju programmas īstenošanas veids:

pilna laika klātiene,

pilna laika neklātiene,

nepilna laika klātiene,

nepilna laika neklātiene,

tālmācībaLicence Nr.,

izsniegšanas datums

04030-49

17.11.2011.


Studiju programmas direktors:


Dr. polit., as.prof. Marina Gunare


Saturslpp

1.

Studiju programmas apraksts

5

1.1.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas

„Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

6

1.2.

Studiju programmas saturs, ilgums, apjoms un struktūra

7

1.2.1.

Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils

7

1.2.2.

Programmas saturs, ilgums un apjoms

8

1.2.3.

Studiju programmas struktūra

9

1.2.4.

Studiju programmas prakses

12

1.2.5.

Gala pārbaude

14

1.2.6.

Imatrikulācijas noteikumi

16

1.2.7.

Studiju programmas vadīšana un administrēšana

17

2.

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”profesijas standartā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”

19

3.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

23

3.1.

BSA Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla saraksts

23

3.2.

Studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla nodrošinājums (skaitliskais sastāvs un kvalifikācija)

23

4.

Materiāli tehniskā bāze

^ Studiju programmas informatīvā bāze

27

5.

BSA profesionālās maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” metodiskais nodrošinājums

29

6.

Ārējie sakari

34

6.1.

Apmaiņas programmas un ERASMUS programma

34

6.2.

Starptautiskie granti un projekti

35

6.3.

Sadarbība ar darba devējiem

36

7.

Studiju programmas SVID analīze

36

8.

Studiju programmas attīstības plāns

37
Pielikums Nr.1 – Studiju plāniPielikums Nr.2 – Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumsPielikums Nr.3 – Sadarbības augstskolasPielikums Nr.4 – BSA projektiPielikums Nr.5 – Sadarbības partneri


Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page1/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх