Fakultet elektrotehnike i računarstva icon

Fakultet elektrotehnike i računarstva


Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
return to the beginning
скачать
^

1.1. Studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti


Na poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti mogu se izravno upisati oni pristupnici koji su završili dodiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, odnosno Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i to s izvrsnim (5) ili vrlo dobrim (4) uspjehom. Za takve pristupnike izbor polja i smjera je slobodan i nije uvjetovan njihovim završenim smjerom u dodiplomskom studiju. Pristupnici su dužni sami upotpuniti eventualno potrebna znanja.

Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij na drugom odgovarajućem fakultetu i to s izvrsnim (5) ili vrlo dobrim (4) uspjehom polažu, u pravilu, diferencijske ispite. Drugi odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij u tom smislu jesu:

 • za upis na studij iz polja Elektrotehnike, završen dodiplomski studij elektrotehnike ili računarstva na jednom od tehničkih fakulteta, ili završen dodiplomski studij fizike na jednom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta,

 • za upis na studij iz polja Računarstva, završen dodiplomski studij elektrotehnike ili računarstva na jednom od tehničkih fakulteta, ili završen dodiplomski studij matematike ili fizike na jednom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta.

Iznimno, može se odobriti upis i pristupnicima koji su završili sveučilišni dodiplomski studij iz drugih polja, uz polaganje diferencijskih ispita.

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Odbora za poslijediplomski studij, može, iznimno, odobriti upis i pristupniku koji je završio dodiplomski studij s dobrim uspjehom, ukoliko mu dva nastavnika, na temelju rezultata rada nakon završetka dodiplomskog studija, daju preporuku za nastavak poslijediplomskog studija.

Za sve pristupnike nužno je i poznavanje jednog svjetskog jezika.

Rok za dovršenje poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti je 4 godine od početka nastave 1. semestra.

Troškovi studija za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti iznose 32.400,00 kuna, a podmiruju se prije upisa u 1., 2., i 3. semestar, i to po jednu trećinu ukupnih troškova, ili odjednom, prije upisa u 1. semestar.
^

1.2. Studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti bez izradbe magistarskog rada


Student koji želi steći akademski stupanj doktora znanosti bez izradbe magistarskog rada dužan je obrazloženi zahtjev, uz suglasnost mentora, dostaviti Odboru najkasnije četiri godine od upisa odnosno do isteka roka odobrenog produžetka magistarskog studija. Student je dužan do tada prikupiti barem 40 ECTS bodova. O rješenju zahtjeva odlučuje Fakultetsko vijeće. Fakultetsko vijeće može ovlastiti Odbor za donošenje odluke o zahtjevu za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti bez izradbe magistarskog rada.

Fakultetsko vijeće imenovat će studentu kojemu je odobren takav zahtjev Povjerenstvo za disertaciju od najmanje 3 člana. Pristupnikov mentor jedan je od članova Povjerenstva, ali ne može biti predsjednik toga Povjerenstva.

Postupak za prihvaćenje teme doktorske disertacije mora se pokrenuti najkasnije pet godina od upisa u prvi semestar.

Razlika troškova studija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iznosi 16.200,00 kuna, a podmiruje se prije upisa u 4. i 5. semestar, i to po polovicu razlike troškova, ili odjednom, prije upisa u 4. semestar.
^

1.3. Studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti za magistre znanosti


Poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz polja Elektrotehnike mogu upisati magistri znanosti iz polja Elektrotehnike ili Računarstva.

Poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz polja Računarstva mogu upisati magistri znanosti iz polja Računarstva ili Elektrotehnike.

Iznimno, na ove se studije može odobriti upis i magistrima znanosti iz drugih polja, uz polaganje diferencijske ispite.

Postupak za prihvaćanje teme doktorske disertacije za magistre znanosti mora se pokrenuti najkasnije tri godine od upisa u 5. semestar.

Troškovi studija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti za magistre znanosti iznose 16.200,00 kuna, a podmiruju se prije upisa u 5. i 6. semestar, i to polovicu troškova, ili odjednom, prije upisa u 5. semestar.
^

1.4. Nastava i znanstvenoistraživački rad


Nakon završetka natječaja, Odbor za poslijediplomski znanstveni studij imenuje svakom pristupniku mentora. Pristupnik i mentor zajedno odabiru kolegije prije upisa 1. i 4. semestra, a za magistre znanosti prije upisa 5. semestra. Svoj program poslijediplomskog studija oblikuje pristupnik odabirući i upisujući kolegije na način i u opsegu propisanom nastavnim programom poslijediplomskog studija. Suglasnost za odabir kolegija daje mentor, a konačni odabir kolegija i izbor mentora odobrava Fakultetsko vijeće.

Poslijediplomski znanstveni studij ustrojava se s temeljnim kolegijima i znanstvenousmjeravajućim kolegijima po bodovnom sustavu. Broj bodova pojedinog kolegija, semestar u kojem se predaje kao i sadržaj kolegija dani su u ovoj publikaciji. Osim bodova temeljem polaganja ispita, studenti su dužni steći i bodove temeljem sudjelovanja u znanstvenoistraživačkom radu.

Student poslijediplomskog magistarskog studija za stjecanje akademskog stupnja ma­gistra znanosti dužan je steći najmanje 120 ECTS bodova i to:

 • najmanje 12 ECTS bodova objavljivanjem radova iz područja teme magistarskog rada:

 • po 12 ECTS bodova student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme magistarskog rada objavljen na znanstvenostručnom skupu,

 • po 24 ECTS bodova student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme magistarskog rada objavljen u časopisu ili na znanstvenostručnom skupu s međunarodnom recenzijom,

 • po 48 ECTS bodova student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme magistarskog rada objavljen u časopisu s priznatom međunarodnom recenzijom i s njim po vrsnoći izjednačenom domaćem časopisu (članak 4. Pravilnika, N.N. br. 2, str. 86-87, od 4. siječnja 1997.);

 • najmanje 48 ECTS bodova upisom kolegija i polaganjem ispita i to:

 • najmanje 16, a najviše 24 ECTS bodova upisom i polaganjem temeljnih kolegija;

 • za studente poslijediplomskog studija za stjecanja akademskog stupnja magistra znanosti u znanstvenom polju računarstva, najmanje 24 ECTS bodova upisom kolegija i polaganjem ispita iz skupine jezgrenih usmjeravajućih kolegija studija računarstva;

 • studentu se može temeljem dodiplomskog studija ukupno priznati najviše 12 ECTS bodova, od kojih 4 ECTS boda može dobiti temeljem položenog ispita na dodiplomskom studiju kolegija zajedničkog dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, 4 ECTS boda ako je radio seminar iz tog kolegija, ili 12 ECTS bodova za diplomski rad s naglaskom na znanstvenoistraživačkom radu, obra­njenom na Fakultetu.

 • preostale bodove student stječe upisom i polaganjem znanstvenousmjeravajućih ko­legija;

 • 32 ECTS boda temeljem izrade magistarskog rada.

Student poslijediplomskog studija za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti upisuje u indeks kolegije u 1., 2. i 3. semestru, a u 4. semestru izradbu magistarskog rada. Student koji zeli steci akademski stupanj doktora znanosti bez izradbe magistarskog rada duzan je obrazlozeni zahtjev, uz suglasnost mentora, dostaviti Odboru nakasnije cetiri godine od upisa, odnosno do isteka roka odobrenog produzetka magistarskog studija. Student je duzan do tada prikupiti barem 40 ECTS bodova.


Student je dužan ukupno prikupiti barem 240 ECTS bodova. Od toga treba:

 • postići najmanje 88 ECTS bodova na način predviđen za studente koji namjera­vaju steći akademski stupanj magistra znanosti;

 • postići najmanje dodatnih 32 ECTS boda upisom kolegija i polaganjem ispita, od čega studenti poslijediplomskog studija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u znanstvenom polju računarstva moraju od minimalnih 32, steći najmanje 24 ECTS boda upisom kolegija i polaganjem ispita iz skupine jezgrenih usmjeravajućih kolegija studija računarstva;

 • postići barem 24 ECTS boda temeljem javno objavljenih rezultata iz područja teme doktorske disertacije:

 • po 24 ECTS boda student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme doktorske disertacije objavljen u časopisu ili na znanstvenostručnom skupu s međunarodnom recenzijom,

 • po 48 ECTS bodova student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme doktorske disertacije objavljen u časopisu s priznatom međunarodnom recenzijom i s njim po vrsnoći izjednačenom domaćem časopisu;

 • 72 ECTS boda temeljem izrade doktorske disertacije.

Kolegije student bira u dogovoru s mentorom. Izbor kolegija odobrava Fakultetsko vijeće odnosno Odbor.

Student koji želi steći doktorat znanosti bez izradbe magistarskog rada upisuje u indeks kolegije u 4. i 5. semestru, a u 6. semestru znanstvenoistraživački rad.

Magistru znanosti na poslijediplomskom doktorskom studiju priznaje se 120 ECTS bodova. Na poslijediplomskom doktorskom studiju dužan je postići barem dodatnih 120 ECTS bodova:

 • najmanje 16 ECTS bodova upisom kolegija u 5. semestru i polaganjem ispita;

 • najmanje 24 ECTS bodova temeljem javno objavljenih rezultata istraživačkog rada iz područja teme doktorske disertacije:

 • po 24 ECTS boda student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme doktorske disertacije objavljen u časopisu ili na znanstvenostručnom skupu s međunarodnom recenzijom,

 • po 48 ECTS bodova student dobiva za svaki rad s najviše 2 koautora iz područja teme doktorske disertacije objavljen u časopisu s priznatom međunarodnom recenzijom i s njim po vrsnoći izjednačenom domaćem časopisu;

 • 72 ECTS boda temeljem izrade doktorske disertacije.

Magistar znanosti na poslijediplomskom doktorskom studiju u znanstvenom polju računarstva, od minimalnih 16 ECTS bodova, mora steći barem 8 ECTS bodova upisom kolegija i polaganjem ispita iz skupine jezgrenih usmjeravajućih kolegija studija računarstva.

Magistar znanosti na poslijediplomskom doktorskom studiju upisuje u indeks u 5. semestru kolegije, a u 6. semestru znanstvenoistraživački rad.
Download 1.05 Mb.
leave a comment
Page2/23
Date conversion31.08.2011
Size1.05 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх