Fakultet elektrotehnike i računarstva icon

Fakultet elektrotehnike i računarstva


Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
скачать
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAGREB


POSLIJEDIPLOMSKI

ZNANSTVENI STUDIJ

NA FAKULTETU

ELEKTROTEHNIKE

I RAČUNARSTVA

U ZAGREBU


ZAGREB, rujna 2004.


Priredio i uredio: Prof.dr.sc. Željko Štih


Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva,

Unska 3, 10000 Zagreb


raspisuje


N A T J E Č A J


za upis studenata na poslijediplomski znanstveni studij (redoviti studij) za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestra) iz područja tehničkih znanosti znanstvenih polja


ELEKTROTEHNIKA

RAČUNARSTVO

Sukladno Pravilniku o poslijediplomskom znanstvenom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva tijekom poslijediplomskog znanstvenog studija studenti također mogu steći akademski stupanj magistra znanosti (4 semestra) iz područja tehničkih znanosti znanstvenih polja


ELEKTROTEHNIKA sa smjerovima:


ELEKTROENERGETIKA

ELEKTROSTROJARSTVO

ELEKTRONIKA

AUTOMATIKA

TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIKA

RADIOKOMUNIKACIJE

ELEKTRIČNA MJERNA TEHNIKA


RAČUNARSTVO sa smjerovima:


JEZGRA RAČUNARSTVA

PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO

Magistri znanosti mogu nastaviti studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.


Broj slobodnih mjesta: 120 ukupno.

Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Nastava započinje u studenome 2004. godine.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana od objave natječaja do zaključno 7. listopada 2004. godine.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon 6129 920 kod gospođe Smiljanke Turkalj ili gospođe Mirjane Grubiša, a publikacija o poslijediplomskom studiju može se pogledati na http://www.fer.hr.


SADRŽAJ


SADRŽAJ 4

1. OPĆI PODACI O POSLIJEDIPLOMSKOM ZNANSTVENOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 1

1.1. Studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti 2

1.2. Studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti bez izradbe magistarskog rada 2

1.3. Studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti za magistre znanosti 3

1.4. Nastava i znanstvenoistraživački rad 3

2. GRAFIČKI PRIKAZ TIJEKA STUDIJA 6

3. OPIS POLJA I SMJEROVA POSLIJEDIPLOMSKOG ZNANSTVENOG STUDIJA 7

3.1. Polje Elektrotehnika 7

3.2. Polje Računarstvo 9

4. SATNICA ZA POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI STUDIJ I OPTEREĆENJE STUDENATA 10

5. POPIS TEMELJNIH I ZNANSTVENOUSMJERAVAJUĆIH KOLEGIJA POSLIJEDIPLOMSKOG ZNANSTVENOG STUDIJA 11

5.1. Temeljni kolegiji (T) 11

5.2. Znanstvenousmjeravajući kolegiji (ZU) 13

5.3. Znanstvenousmjeravajući kolegiji – skupina jezgrenih usmjeravajućih kolegija studija računarstva 20

^ 6. KRATKI OPIS SADRŽAJA KOLEGIJA
POSLIJEDIPLOMSKOG ZNANSTVENOG STUDIJA 21


7. PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKOM ZNANSTVENOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 80

I. OPĆE ODREDBE 80

II. NATJEČAJ 81

III. UPIS 81

A. MAGISTERIJ ZNANOSTI 82

IV. UVJETI ZA UPIS 82

V. NASTAVA I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD 83

VI. PRIHVAĆANJE TEME MAGISTARSKOG RADA 84

VII. ZAVRŠETAK STUDIJA 84

B. DOKTORAT ZNANOSTI 87

VIII. UVJETI ZA UPIS 87

IX. NASTAVA I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD 87

X. PRIHVAĆANJE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 89

XI. ZAVRŠETAK STUDIJA 92

XII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE 95

8. OBRASCI I NAPUTCI 97
^

1. OPĆI PODACI O POSLIJEDIPLOMSKOM ZNANSTVENOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA


Poslijediplomski znanstveni studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ustrojava se kao redoviti studij s mogućnostima stjecanja akademskog stupnja magistra znanosti i akademskog stupnja doktora znanosti u skladu sa Zakonom o visokim učilištima (Narodne novine, br. 59 od 17.07.1996.). Fakultet ustrojava i izvodi poslijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja Elektrotehnike za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti sa smjerovima:

 1. Elektroenergetika,

 2. Elektrostrojarstvo,

 3. Automatika,

 4. Elektronika,

 5. Telekomunikacije i informatika,

 6. Radiokomunikacije,

 7. Električna mjerna tehnika,

i znanstvenoga polja Računarstva sa smjerovima:

 1. Jezgra računarstva,

 2. Primijenjeno računarstvo.

Iz znanstvenih polja Elektrotehnike i Računarstva Fakultet provodi postupak za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Prijavi na natječaj za upis na poslijediplomski znanstveni studij treba priložiti:

 1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe dodiplomskog studija;

 2. ovjereni prijepis (presliku) diplome o stečenom stupnju magistra znanosti (samo magistri - pristupnici za stjecanje stupnja doktora znanosti);

 3. ovjereni izvod iz indeksa dodiplomskog studija s navedenim ocjenama iz svih predmeta (samo pristupnici koji upisuju studij za stjecanje stupnja magistra znanosti, a nisu završili dodiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, odnosno Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu);

 4. indeks u izvorniku ili ovjereni izvod iz indeksa poslijediplomskog studija (samo magistri - pristupnici za stjecanje stupnja doktora znanosti);

 5. životopis te popis znanstvenih i stručnih radova,

 6. prijedlog mentora, znanstvenog polja i smjera studija te kolegija koje pristupnik želi upisati (smjer studija navode samo pristupnici za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti);

 7. rodni list i dokaz o državljanstvu.

Konačnu odluku o održavanju poslijediplomskog studija za koji je raspisan natječaj donosi Fakultet, ako se utvrdi da ima dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

Pravila studiranja i završetka poslijediplomskog studija utvrđena su Pravilnikom o poslijediplomskom znanstvenom studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva, otisnutim u ovoj publikaciji.
Download 1.05 Mb.
leave a comment
Page1/23
Date conversion31.08.2011
Size1.05 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх