ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων) icon

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων)


SimilarЗагрузка...
скачать

BILIOGRAFIA


1ο ΕΞΑΜΗΝΟΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι


1) Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Α, Μηχανική - Θερμότητα.

H. D. Young, Εκδόσεις Παπαζήση.

2) Physics for Scientists and Engineers, Τόμοι Ι και ΙΙΙ.

Serway, Απόδοση στα Ελληνικά Λεωνίδα Ρεσβάνη.

3) Φυσική Μέρος Α’, D. Haliday και R. Resnick, Επιστημονικές και Τεχνικές Εκδόσεις Γ. Α. Πνευματικού.

4) Φυσική, Τόμος Α’, Μηχανική - Θερμοδυναμική.

H. C. Ohanian, Μετάφραση - Επιμέλεια Α. Φίλιππα.

5) Μηχανική, Κ. Δ. Αλεξόπουλος.

6) Μηχανική, Α. Γ. Θεοδοσίου.

7) Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Ι, Μηχανική και Θερμοδυναμική.

M. Alonso και E. J. Finn, Μετάφραση Λ. Κ. Ρεσβάνη και Α. Φίλιππα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

1) i) "Ανώτερα Μαθηματικά", υπό Frank Ayres.

ii) Σημειώσεις Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων, των Χ. Γεωργαλά-Δ. Σουρλά.

2) "Caculus one and several variables" των Salas, Hile, Anderson.

3) "Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός ", του Τ. Apostol.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων)

1) Το βιβλίο του κ. Σ. Σακκόπουλου "Ανάλυση Δεδομένων-Θεωρία Σφαλμάτων".

2) "An Introduction to Error Analysis" του J.R. Taylor

3) "Introduction to the Theory of Errors" του Y. Beers

4) "Experimental Measurements: Precision, Error and Truth" του Ν.C. Barford.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

1) "Βασικές Αρχές Χημείας ", τεύχος πρώτο.

2) "Chemistry", των Th. Moeller, J. Bailar, J. Kleinberg, C. Guss, M. Castellion, C. Metz.

3) "Fundamentals of Chemistry", των Brady/Holum.


2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

1) Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Β, Η .D. Young, Εκδόσεις Παπαζήση.

2) Physics for Scientists and Engineers, Τόμοι 2 και 3. Serway, Απόδοση στα Ελληνικά Λ. Ρεσβάνη.

3) Φυσική Μέρος Β D. Halliday και R. Resnick, Εκδόσεις Γ. Πνευματικού.

4) Φυσική Τόμος Β H. C. Ohanian, Μετάφραση - Επιμέλεια Α. Φίλιππα.

5) «Ηλεκτρισμός» Α. Θεοδοσίου.

6) «Οπτική» Α. Θεοδοσίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΑ

1) "Εισαγωγή Στην Διανυσματική Ανάλυση", του Δ. Σουρλά.

2) "Calculus one and several variables", των Salas, Hile, Anderson.

3) "Vector Analysis", Schaum's Outline series.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΒ

1) "Σημειώσεις Γραμμικής Αλγεβρας - Αναλυτικής Γεωμετρίας", του Κ. Βλάχου.

2) "Γραμμική Αλγεβρα", του Α.O. Morris.

3) "Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός", του Τ. Apostol.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

1) "Βασική Ανόργανη Χημεία", Ν. Κλούρα.

2) "Chemistry", των Moeller, Bailar, Kleinberg, Guss, Castellion, Metz.

3) "Fundamentals of Chemistry", Brady/Holum.


3o EΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙΑ

1) "Ανώτερα Μαθηματικά" Spiegel ΕΣΠΙ.

  1. "Απειροστικός Λογισμός" J. B. Thοmas, R. L. Finney

Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης.

3) «Laplace Transforms» Spiegel.

4) «Μαθηματική Ανάλυση» L. Brand Ελληνική Μαθ/κή Εταιρεία 1984.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙΒ

1) α) "Διαφορικές εξισώσεις" υπό Σ. Τραχανά.

β) Σημειώσεις διαφορικών εξισώσεων, υπό Δ. Σουρλά.

2) "Γραμμική Αλγεβρα", του Α. Ο. Μorris.

3) "Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός", του Τ. Apostol.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χ. Ζεγκίνογλου, "Θερμοδυναμική".

ΚΥΜΑΤΙΚΗ

  1. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ι. Κοσμόπουλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι


1) "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΙΙ" (παραδόσεις), του Α. Μάρκου.

2) "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία", του Karl Jaspprs, μετ. Χ. Μαλεβίτση.

3) "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία" του Χ. Θεοδωρίδη.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

1) «Γενική Αστρονομία» του Γρ. Αντωνακόπουλου, εκδόσεις Παν/μίου Πατρών.

2) "Astronomy from Stonehenge to Quasars" by Michael W. Friedlomder.

3) "The Dynamic Universe", An Introduction to Astronomy, 4th edition, West Publ. Co. N. York, 1991.

  1. «Discovering the Universe» 4th edition by W. J. Kaufmann - N. E. Comins, W. H. Freeman & Co. N. York, 1996.

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


1) Γνωστική Ψυχολογία", του Κ. Πόρποδα.

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1) "Γενική Βιολογία Ι. Από τα μόρια στο κύτταρο", του Π. Κατσώρη.

2) "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γενετική", έκδοση Β, του Σ. Αλαχιώτη.

  1. "Βιολογία Κυττάρου", έκδοση Β, του Β. Μαρμάρα.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙVA

1) "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις" υπό Γ. Δάσιου - Κ. Κυριάκη.

2) "Σημειώσεις Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων", υπό Χρ. Γεωργαλά.

3) "Mathematics of Physics and Modern Engineering", υπό I.S. Sokolnikoff - R. Redheffer.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙVΒ

1) "Μιγαδικές μεταβλητές" Bronson ΕΣΠΙ.

2) "Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές" Ε. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ.

3) "Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές" R. Churchill, J. Brown.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) Τόμος IV Σύγχρονη Φυσική - Physics for scientists and engineers του R. A. Serway σε απόδοση στα Ελληνικά Λ. Ρεσβάνη.

2) "Κλασική και Σύγχρονη Φυσική ΙΙΙ" του K. W. Ford (Απόδοση Γ. και Α. Θεοδώρου).

3) Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Β του H. D. Young.

4) Σημειώσεις του Α. Ζδέτση.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ


1) α) "Μαθήματα Κλασικής Μηχανικής", του Γ. Κατσιάρη.

β) "Θεωρητική Μηχανική", (τεύχος Α), του Ι. Χατζηδημητρίου.

2) "Μηχανική", (τόμος Α, Β), του Κ. Γούδα.

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

1) Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, του Δ. Γκίκα.

2) "Ειδική Θεωρία Σχετικότητας", του A. P. French.

3) "Elements of Relativity Theory", του D. F. Lawden.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ:

1) "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία", (παραδόσεις) του Α. Μάρκου.

2) "Οι Τέρψεις της Φιλοσοφίας", του W. Durant, μετ. Μ. Κορνηλιου, Αθήνα, 1971.

3) "Ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας", του Ι. Μποχενσκι, μετ. Χ. Μαλεβίτση, Αθήνα 1975.

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι

1) "Βασικές έννοιες Αστροφυσικής", του Χ. Γούδη.

2) "Ηλιακό Σύστημα", του Χ. Γούδη.

3) "Βιοαστρονομία", του Χ. Γούδη.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΦΗΒΟΥ

1) "Ψυχολογία και Οδηγητική της Παιδικής και Νεανικής Ηλικίας" του Α. Κοσμόπουλου.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

1) Βιβλίο "θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων", του Σ. Φωτόπουλου.

2) "Engineering Circuit Analysis", των Hary W. H., Kemmerly J. E.

3) "Basic Circuit Theory" των Desoer C. A., Kuh E. S.


5ο ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

1) "Μαθήματα Αναλυτικής Μηχανικής", του Γ. Κατσιάρη.

2) "Θεωρητική Μηχανική", (τεύχος Β), του Ι. Χατζηδημητρίου.

3) "Κλασική Μηχανική", του H. Goldstein.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι

1) Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική του D.J. Griffiths (μετάφραση Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1996).

2) "Electromagnetic Fields and Waves", των P. Lorrain, D. Corson, 2 edit (1970).

3) "Electromagnetic Fields", του R. K. Wangsness, 2 edition (1986).

4) «Classical Electrodynamics», του H. C. Ohanian (1988).

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

1) "Κβαντομηχανική Ι", υπό Σ. Τραχανά.

2) "Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική", τόμος Ι, υπό Χρ. Γεωργαλά.

3) "Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική", υπό Γ. Ανδριτσόπουλου.

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1) "Ηλεκτρονικά Στοιχεία Κυκλώματα", (τόμος Α), του Θ. Δεληγιάννη.

2) "Microelectronics", των J. Millman, A. Grabel.

3) "Electronic Circuits", των D. S. Schilling, C. Belove.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

1) "Ασκήσεις Εργαστηριακής Αστρονομίας", του Β. Ζαφειρόπουλου.

2) "Εργαστηριακές Ασκήσεις Αστρονομίας", των Π. Λασκαρίδη, Π. Νιάρχου.

3) "An Introduction de Experimental Astronomy", W. H. Freeman and Co, του R. B. Culver.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

1) "Παραδόσεις Μηχανικής Ρευστών", υπό Χ. Γεωργαλά.

2) "Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική", του Δ. Παπανίκα.

3) "Ρευστομηχανική Ι και ΙΙ", του Ν. Καφούσια.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ


1) "Παν/κές Σημειώσεις", του Δ. Ζευγώλη.

2) "Optics", του E. Hecht.

  1. "Introduction to modern optics", του G. Fowles.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι

1) "Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμοσφαίρας", του Χ. Χαλδούπη.

2) "An Introduction to Atmospheric Physics", των R. G. Fleagle and J. A. Businger.

3) "A Short Course in Cloud Physics", των R. R. Rogers and M. K. Yan.

6o ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


1) Πανεπιστημιακές παραδόσεις Χ. Ζεγκίνογλου, "Στατιστική Φυσική".

2) "Στατιστική Φυσική - Berkeley", του F. Reif.

3) "Στατιστική Φυσική", του F. Mandl.

4) "Fundamentals of statistical and thermal physics", του F. Reif.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

1) Το βιβλίο "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και Κύματα" των LORRAIN και CORSOM.

2) "Ηλεκτρομαγνητισμός" των Ε. Παπαδημητράκη-Χλίχλια και Ι. Α. Τσουκαλά, 3η έκδοση, 1994.

3) "Electromagnetic Fields", του R. K. Wangsness, Second Edition, 1986.

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

1) Σ. Τραχανά: Κβαντομηχανική, τόμοι ΙΙ και ΙΙΙ.

2) Κ. Ταμβάκη: Κβαντική Μηχανική.

3) S. Gasiorowicz: Quantum Physics, Wiley.

4) C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe: Quantum Mechanics, τόμοι Ι, ΙΙ, Wiley.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι

1) Παραδόσεις "Φυσική Στερεάς Καταστάσεως Ι", του Γ. Δ. Πρίφτη.

2) "Solid State Physics", των M. W. Aschroft and N. D. Mermin.

  1. "Introduction to Solid State Physics", του C. Kittel.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1) Σημειώσεις Β. Γερογιάννη - Ζ. Ψυλλάκη

2) "Elementary Nymerical Analysis", του K. Atkinson.

  1. "Numerical Recipes", των W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky and W. T. Vetterling.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

1) "Theory of Planetary Atmospheres", των J. W. Chamberlan and D. M. Hunten.

2) "Μαθήματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Φυσικής του Περιβάλλοντος", του Χ. Σ. Ζερεφού.

3) "Chemistry of the Natural Atmosphere", του P. Warneck.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1) "Ηλεκτρονικά Αναλογικά Κυκλώματα", Θ. Δεληγιάννη,Τόμος Β.

2) "Microelectronics", των J. Millman, A. Grabel.

3) "Cmos Analog Circuit Design", των P. E. Allen, D. R. Holberg.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ

1) "Ηλεκτρομαγνητισμός", του Μ. Ροϊλού.

2) "Classical Electrodynamics", του J. Jackson.

3) "Electromagnetics". του R. Elliott, McGraw - Hill.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

1) Παν/κές Παραδόσεις "Εφαρμοσμένη Ακουστική", Δ. Σκαρλάτου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ


7ο ΕΞΑΜΗΝΟ


ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΙ

1) Παραδόσεις "Φυσική Στερεάς Καταστάσεως ΙΙ" υπό Γ. Πρίφτη.

2) "Solid State Physics", των Ν. W. Ashcroft and N. D. Mermin.

3) "Introduction to Solid State Physics", του C. Kittel.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ


1) Το βιβλίο των κ. Βεργάδου - Τριανταφυλλόπουλου "Στοιχειώδη Σωμάτια" και Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Δ. Γκίκα.

2) "Πυρηνική Φυσική", του Π. Ασημακόπουλου.

3) "Nuclear and Particle Physics Source book", του Sybil P. Parker.

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ


1) "Αστέρες Και Μεσοαστρική Υλη", του Χ. Γούδη.

2) "Φυσική της Μεσοαστρικής Υλης", του Χ. Γούδη.

3) "The Orion Complex: A Case Study of Interstellar Matter", του Ch. Goudis.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1) R. L. Tokheim: "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά", εκδόσεις Α. Τζιόλα, Θεσ/κη 1991.

2) Leach & Malvino: "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά: Θεωρία και Εφαρμογές", εκδόσεις Α. Τζιόλα, Θεσ/κη 1996.

3) W. Kleitz: "Digital Electronics: A Practical Approach", 4th edition, Prentice Hall 1996.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) "Μαθήματα Ατομικής Φυσικής", του κ. Δ. Τσάτη.

2) "Atomic and Quantum Physics", των H. Haken, H. C. Woef.

3) "Physics of Atoms and Molecules", των B.H. Bransden, C. J. Joachain.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


1) "Μαθήματα Πυρηνικής Φυσικής", του Κ. Παπαθανασόπουλου

2) "Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική", του Σ. Χαραλάμπους.

3) "An Introduction to Nuclear Physics", του W. N. Coltingham, D. A. Greenwood.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι

1) "Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Επιστήμης", (παραδόσεις), του Α. Μάρκου.

2) "Φιλοσοφία της Επιστήμης", του J. Losee, μετ. Θ. Χρηστίδη, Θεσ/νίκη, 1991.

3) "Η δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων", του T. S. Kuhn, μετ. Γ. Γεωργακόπουλου-Β. Κάλφα, Θεσ/νίκη, 1981.

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (παρ. 3)

1) Βιβλίο "Νέες Πηγές Ενέργειας", Π. Γιαννούλη.

2) "Solar Engineering of Thermal Processes", των J. A. Duffie and W. A. Beckman.

3) "Renewable Energy Resources", των J. Twidell and T. Weir.

4) "Solar Energy Handbook", των J. F. Kreider and F. Kreith.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1) Πανεπιστημιακές παραδόσεις Δ. Γκίκα και το βιβλίο του κ. Μπούντη Α΄ τόμος (Δυναμικά Συστήματα και Χάος).

2) "Τάξη και χάος σε μη γραμμικά δυναμικά συστήματα", των Σ. Πνευματικού, Α. Μπούντη.

3) "Introduction to Dynamics", των I. Percival, D. Richards.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) «Υπολογιστική Φυσική» υπό Α. Ανδριώτη.

2) "Numerical Recipes", των W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky and W. T. Vetterling.

3) "Theoretical Physics on the personal Computer", των E. W. Schmid, G. Spitz,

W. Losch.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

1) Το βιβλίο «Φυσικοχημεία», εκδόσεις Π. Τραυλός - Ε. Κωσταράκη, Αθήνα 1995.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

1) "Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στην Κβαντομηχανική", υπό Δ. Σουρλά.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ

1) «Σημειώσεις θεωρίας πεδίων» του Ι. Μπάκα

2) «The classical theory of fields» των L. Landau και E. Lifshitz.

3) «Gauge field theories: an introduction» του J. Leite Lopes.


8ο ΕΞΑΜΗΝΟ


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

1) "Κοσμολογία", των Γρ. Αντωνακόπουλου - Β. Γερογιάννη.

2) "Cosmology", των E. R. Harrison.

3) "Mathematical Cosmology", των P. T. Landsberg and D. A. Evans.

ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

1) "Ραδιοαστρονομία", του Β. Ζαφειρόπουλου..

2) "Radio Astronomy" των J. D. Kraus.

3) "Radiotelescopes", τωνW. N. Christiansen, J. A. Hogbom

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) "Statistical Mechanics" R. K. Pathria, Pergamon Press 1972.

  1. "Thermodynamics and Statistical Mechanics" Greiner, Neise, Stocker Springer-Verlag 1995.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) "Εισαγωγή στη Μοριακή Φυσική", του κ. Π. Γιαννούλη.

2) "Structure of Molecules and the Chemical bond", των Y. K. Syrkin and M. E. Dyatkina, N. Y. Dover.

3) "Quantum Theory of Molecular Electronic Structure Benjamin", του R. G. Parr.

4) "Spectra of Diatomic Molecules", (I),

"Infrared and Raman Spectra" (II), του G. Herzberg.


ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

1) Πανεπιστημιακές Παραδόσεις του κ. Δ. Γκίκα.

2) "Στοιχειώδη Σωμάτια". των Ι. Βεργάδου, Η. Τριανταφυλλόπουλου.

3) "Introduction to High Energy Physics", του D. H. Perkins.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΙ

1) "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης", (παραδόσεις) του Α. Μάρκου.

2) "Επιστημολογία" (διάφορα κείμενα), επιμέλεια: Γ. Κουζέλη.

3) "Η επιστήμη στην Ιστορία", του J. Bernal, μετ. Ε. Μπιτσάκη, Αθήνα 1982, τομ.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ


ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1) Κ. Α. Θ. Θωμά: "Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Φυσικής Διατάξεων Στερεάς Καταστάσεως".

2) J. Singh: "Semiconductor Devices, an Introduction".

3) S.M. Sze: "Physics of Semiconductor Devices".

4) M.S. Tyagi: "Introduction to Semiconductor Materials and Devices".

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ

1) "Εισαγωγή στη Μηχανική των Συνεχών Μέσων", του Ι.Δ. Χατζηδημητρίου.

2) "A Course in Continum Mechanics", του L. Sedov.

3) "Condinum Mechanics", του P. Chadwick.

ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΦΑΣΕΩΝ

1) Liquid State Physics-A Statistical Mechanical Introduction", του C. A. Croxton.

2) "Thermotropic Liquid Crystals, Fundamentals", των G. Vertogen and W.H. de Jeu.

3) "Introductory Materials Science" των M. J. Starfield and A. M. Shrager.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

1) "Στοιχεία Ιατρικής Μηχανικής (κινηματική - στατική - πραγματικά στερεά και οστά", των Β. Πρώιμου και Π. Μπεζεριάνου.

2) "Στοιχεία Βιοηλεκτρισμού (παραγωγή - διάδοση - μέτρηση βιοδυναμικών)", του Β. Πρώιμου.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

1) Σημειώσεις "Επιστήμη των Υλικών", του Δ. Τσάτη.

2) S.M. Sze, «Semiconductor Devices, Physics and Technology».

3) C.Y. Chang and S.M. Sze, «ULSI Technology».

4) D.R. Askeland, «The Science and Engineering of Materials».

5) H.H. Lee, «Fundamentals of Microelectronics Processing».

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1) "Σημειώσεις Πυρηνικής Τεχνολογίας", του Κ. Παπαθανασόπουλου.

2) "Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία", του Μ. Αντωνόπουλου - Ντόμη.

3) "Reactor Physics" του Paul Zweifel.

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

1) "Σημειώσεις Οπτικοηλεκτρονικής", του Α. Γεώργα.

2) "Optical Electronics", του A. Yariv (1991).

3) "Quantum Electronics" του A. Yariv (1989).

4) «Optics, Optoelectronics and Photonics», του A. Billings (1993).
Download 74 Kb.
leave a comment
Date conversion31.08.2011
Size74 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх