Д. Ульгийсайхан, Л. Скородумова icon

Д. Ульгийсайхан, Л. Скородумова


SimilarЗагрузка...
страницы: 1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
return to the beginning
скачать
^

Ямандаг бурхан Ямандаг — божество из числа гневных докшитов


«Ямаха» хөгжмийн сургууль музыкальная школа «Ямаха»

Янжинлхам бурхан богиня Янджинлхам, покровительница искусств

Японд сургууль төгсөгчдийн монголын нийгэмлэг Общество монгольских выпускников учебных заведений Японии

^ Японы үндэсний баяр-Хааны төрсөн өдөр (ХII сарын 23) Национальный праздник Японии — День рождения Императора (23 декабря)

Яруу найргийн «Антимир» тэмцээн Конкурс поэзии «Антимир»

Яруу найргийн «Болор цом» наадам Традиционный поэтический конкурс «Болор цом» («Хрустальный кубок»)

Яруу сум сомон Яру

Яс боловсруулах үйлдвэр Предприятие по переработке кости

^ Ясны гурилын үйлдвэр Предприятие по производству костной муки

ятга ятаг (национальный струнный щипковый инструмент)

«Mongol messenger» еженедельная газета «Монгольский посланец» (на английском языке)

«TV 5» телевиз частный телеканал «TV 5»

«UB post» еженедельная газета «Улан-Батор-пост» (на английском языке)

«UBS» телевиз столичное телевидение «UBS»

«25 дугаар суваг» телевиз частный телеканал «25 канал»

^ 102,5 FM радио частная радиостанция «102,5» FM


I. Газар зүйн нэрс

Географические названия

^ Монголын нуурууд
Озёра Монголии

Адгийн цагаан нуур Адгийн-Цаган

Ажиг нуур Аджиг

Айраг нуур Айраг

Алаг нуур Алаг

Ачит нуур Ачит

Ачмаг нуур Ачмаг

Бадар Хундага нуур Бадар-Хундага

Баян Дөхөмийн нуур Баян-Духум

Баян нуур Баяннур

Бигэр нуур Бигэр

Бичгэнэ нуур Бичгэнэ

Бөөн Цагаан нуур Бун-Цаган

Буйр нуур Буирнур

Булан шавар нуур Булан-Шавар

Бүст нуур Буст

Бэгэр нуур Бэгэр

Галуут нуур Галут

Ганга нуур Ганга

Гичгэнэ нуур Гичгэнэ

Гурван нуур Гурван-нур

Гүн Галуутай нуур Гунн-Галутай

Давст нуур Давст

Далай нуур Далай

Даян нуур Даян

Доод нуур Дод

Дөргөн нуур Дургун

Дөхөм нуур Духум

Дуут нуур Дут

Жугнайн нуур Джугнай

Жирмийн цагаан нуур Джирмийн-Ца-
ган

Жугнайн нуур Джугнай

Зүүн нуур Дзун (Восточное)

Зэгст нуур Дзэгсэт

Ихэс нуур Ихэс

Лаг нуур Лаг

Намирын Хар ус нуур Намирын-Хар-ус

Ногоон нуур Ногон

Нүдэн нуур Нудэн

Ойгон нуур Ойгон

Орог нуур Орог

Отгон нуур Отгон

Өгий нуур Угий-нур

Сангийн далай нуур Сангийн-Далай

Толбо нуур Толбо

Тонхил нуур Тонхил

Тунамал нуур Тунамал

Тэлмэн нуур Тэлмэн

Тэрхийн цагаан нуур Тэрхийн-Цаган

Увс нуур Увсунур

Улаагчин хар нуур Улагчин-хар

Улаан нуур Улан

Үүрэг нуур Урэг

Хагал нуур Хагал

Хагийн хар нуур Хагийн-хар

Хар нуур Хар

Хар-Ус нуур Хар-Уснур

Харгал нуур Харгал

Хиргис нуур Хиргис

Хойд нуур Хойд

Холбоо нуур Холбо

Хонхор нуур Хонхор

Хорго нуур Хорго

Хоргон нуур Хоргон

Хөвсгөл нуур Хубсугул

Хөх нуур Хух

Хотон нуур Хотон

Хулст нуур Хулсат

Хунт нуур Хунт

Хурган нуур Хурган

Хүйсийн найман нуур Хуйсийн-Най-
ман

Хүйс нуур Хуйс

Хүрхэргэ нуур Хурхэргэ

Хүрээ нуур Хурэ

Хяргас нуур Хяргас

Цагаан нуур Цаган

Цайдам нуур Цайдам

Цэгээт нуур Цэгэт

Цэнгэл нуур Цэнгэл

Цэнгэлэг нуур Цэнгэлэг

Цэцэг нуур Цэцэг

Шаазгайт нуур Шадзгайт

Шарга нуур Шарга

Шаргын цагаан нуур Шаргын-цаган

Эрхэл нуур Эрхэл

Эрээн нуур Эрэн

Монголын мөрөн голууд
Реки Монголии

Авзага гол Авзага

Агар гол Агар

Агацын гол Агац

Арсайн гол Арсайн

Асгат гол Асгат

Баавайн гол Бавайн

Байдраг гол Байдраг

Балж гол Балдж-гол

Барлагийн гол Барлагийн-гол

Баруун-Урт гол Барун-Урт

Баруун Турууны гол Барун-Турун

Богдын гол Богдо

Бодонч гол Бодончи

Боргиот гол Боргёт

Боржин гол Борджин

Боршоо гол Боршо

Бөхмөрөн гол Бухмурун

Бөхөгийн гол Бухуг

Булган гол Булган

Бургалтай гол Бургалтай

Бухан гол Бухан

Буянт гол Буянта

Бүгсэй гол Бугсэй

Бүүвэй гол Бувэй

Бэлтэс гол Бэлтэс

Галттайн гол Галттай

Гичгэний гол Гичгэнэ

Горхи гол Горхи

Дунд гол Дунд

Дэгээ гол Дэгэ

Дэлгэр гол Дэлгэр-гол

Дэлгэр мөрөн Дэлгэр-Мурэн

Дэлүүн гол Дэлун

Дэрэн гол Дэрэн

Жаргалант гол Джаргалант

Завхан гол Дзавхан

Заг гол Дзаг

Зулзага гол Дзулдзага

Зүйл гол Дзуйл

Зүлэгт гол Дзулэгт

Зүүн Турууны гол Дзун-Турун

Зэд гол Дзэд

Зэлтэр гол Дзэлтэр

Ерөө гол Еро

Идэрийн гол Идэр

Манхтай гол Манхтай

Мухар хүнгүй гол Мухар-Хүнгүй

Намирын гол Намир

Наран гол Наран

Нарийн гол Нарийн

Нөмрөг гол Нумруг

Онги гол Онги

Онон гол Онон

Орхон гол Орхон

Өвөр өлтийн гол Увур-Улт

Өглөгчийн гол Углугчи

Өлзийт гол Ульдзийт

Өмнө гол Умун

Өндрийн гол Ундур

Сагил гол Сагил

Сагсай гол Сагсай

Сөгнөгөр гол Сугнугур

Сөөгтэйн гол Сугтэйн

Суман гол Суман

Сэлбэ гол Сельба

Сэлэнгэ мөрөн Селенга

Сэнхэр гол Сэнхэр

Тавтын гол Тавт

Таацын гол Тацын

Тамирын гол Тамир

Торхилог гол Торхилог

Туул гол Тола

Түйн гол Туйн

Түргэний гол Тургэн

Тэгшийн гол Тэгшин

Тэрэлж гол Тэрэлдж

Тэсийн гол Тэсийн (Тэс)

Тэшиг гол Тэшиг

Тээлийн гол Тэл

Уйгур гол Уйгур

Уйлгана гол Уйлгана

Улз гол Улза

Улиастай гол Улясутай

Үенч гол Уенчи

Үүр гол Ур

Хавцал гол Хавцал

Хайлаастын гол Хайласт

Хануй гол Хануй

Халхын гол Халхин-гол

Хараа гол Хара

Харгилтай гол Харгилтай

Харигийн нуур Хариг

Хархираа гол Хархира

Хар эрчис гол Хар-Эрчис

Хатан гол Хатан

Хатуугийн гол Хату

Хачиг гол Хачиг

Хивэн гол Хивэн

Ховд гол Кобдо

Хожуулын гол Ходжул

Хонгилцог гол Хонгилцог

Хонгио гол Хонгио

Хөгийн гол Хугийн

Хөндлөн ол Хундлун

Хөмөгийн гол Хумуг

Хөмөл гол Хумул

Хөнжлийн гол Хунджил

Хөөлт гол Хулт

Хөх гол Хух

Хуримт гол Хуримт

Хурхын гол Хурхын

Хүйтний гол Хуйтэн

Хүмүүн гол Хумун

Хүнгүй гол Хунгуй

Хэрлэн гол Керулен

Хээрийн гол Хэрийн

Хядагийн гол Хядаг

Хярааны гол Хяран

Хярхан гол Хярхан

Цагаан гол Цаган

Цагаан чулуут гол Цаган-Чулут

Цартайн гол Цартай

Цахирын гол Цахир

Цох гол Цох

Цэнхэрийн гол Цэнхэр

Цэргийн гол Цэрэг

Чоно гол Чоно

Чоно харайх гол Чоно-Харайх

Чулуут гол Чулут

Шавар гол Шавар

Шаргын гол Шарга

Шарын гол Шар

Шүрэн гол Шурэн

Шивэрт гол Шивэрт

Шишхэд гол Шишхэт

Шургийн гол Шурга

Шуусын гол Шус

Эгийн гол Эгийн-гол

Ямаатын гол Ямат

Ямлах гол Ямлах

Яргайтын гол Яргайт


Монголын уул нурууд
Горы и хребты Монголии

Агьтхангай уул Агьтхангай

Аж богд уул Адж-Богдо

Алаг толгой уул Алаг-Толгой

Алаг хайрхан уул Алаг-Хайрхан

Алтай таван богд уул Алтай-Таван-Богдо

^ Алтан уул Алтан

Алтан овоо уул Алтан-Обо

Алтан Хөхий уул Алтан-Хухий

Аргалантын нуруу хребет Аргалант

Арцат Хайрхан уул Арцат-Хайрхан

Асралт Хайрхан уул Асралт-Хайрхан

Атас Богд уул Атас-Богдо

Ахар уул Ахар

Бага Богд уул Бага-Богдо

Бага хэт уул Бага-Хэт

Бадарын уул Бадар

Байтаг Богд уул Байтаг-Богдо

Баруун сайхны нуруу Гарун-Сайхан-
ский хребет

Батхаан уул Батхан

^ Баянзүрх уул Баяндзурх

Баян Овоо уул Баян-Обо

Баян Өндөр уул Баян-Ундур

Баян Хан уул Баян-Хан

Баянхонгор Хайрхан уул Баянхонгор-Хайрхан

Баян Цагааны нуруу хребет Баян-Ца-
ган

^ Биндэр уул Биндэр

Богд Дүнжингарав уул Богдо-Дунд-
жингарав

Богд уул Богдо-ула

Будрын уул Будар

Булган хан уул Булганхан

Булнайн нуруу Булнай (хребет)

Бумбын нуруу Бумбын (хребет)

Бурхан буудай уул Бурхан-Будай

^ Бурхан халдан уул Бурхан-халдан

Бүрэг Хангай уул Бурэг-Хангай

Бүрэнгийн нуруу хребет Бурэнгийн

Бүрэнхаан уул Бурэнхан

Галт уул Галт

Гал шар уул Гал-шар

Гичигийн нуруу хребет Гичигийн

Говь-Алтайн нуруу Гоби-Алтайский хребет

^ Гурван сайхан уул Гурван-Сайхан

Давст уул Давст

Дайчин уул Дайчин

Дадал уул Дадал

Дарвийн нуруу хребет Дарвийн

Дархан уул Дархан

Дарцагт уул Дарцагта

Даш уул Даш

Даян уул Даян

Дулаан хар уул Дулан-хар

Дунд Сайхан уул Дунд-Сайхан

Дунхан уул Дунхан

Дэлгэрхаан уул Дэлгэр

Дэлгэрхангай уул Дэлгэрхангай

Дэлүүний нуруу хребет Дэлун

Дээд сайхны нуруу хребет Дэдсайхны

^ Жаргалант Хайрхан нуруу хребет Джаргалант-Хайрхан

Зарамтай уул Дзарамтай

Зоргол Хайрхан уул Дзоргол-Хайрхан

Зотолхаан уул Дзотолхан

Зөөлөн уул Дзулун

Зүүн сайхан уул Дзун-Сайхан

Зэндмэнэ уул Дзэндмэнэ

Зэст уул Дзэст

Ёл уул Ёл

Их Богд уул Их-Богдо

Их Буурал уул Их-Бурал

Их Нарт уул Их-Нарт

Лхачинвандад уул Лхачинвандад

Мааньт уул Маньт

Маргац уул Маргац

Марз уул Мардз

Минжийн Хангай уул Минджийн-Хан-
гай

Монгол Алтайн нуруу Монголо-Алтай-
ский хребет

Мөнхсарьдаг уул Мунхсарьдаг

Мөнх Хаан уул Мунх-Хан

Мөнх Хайрхан уул Мунх-Хайрхан

Мөст уул Муст

Мэргэн уул Мэргэн

Нагалхаан уул Нагалхан

Намын нуруу хребет Намын

Наран уул Наран

Нарийн Хар уул Нарийн-Хар

Ноён Богд уул Ноён-Богдо

Ноёнхангай уул Ноён-Хангай

Номгон уул Номгон

Нэмэгт уул Нэмэгт

Онгон Улаан уул Онгон-Улан

Орлой уул Орлой

Орхон уул Орхон

Отгонтэнгэр уул Отгонтэнгэр

Оцол уул Оцол

Өргөнт уул Ургунт

Өрхөт галт уулс Урхут-галт

Сансар уул Сансар

Сант Хайрхан уул Сант-Хайрхан

Сариг Хайрхан уул Сариг-Хайрхан

Сийлхэмийн нуруу хребет Сийлхэмийн

^ Соёлз уул Соёлдз

Соёны уулс Саяны

Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан

Сонгол уул Сонгол

Суврага Хайрхан уул Суврага-Хайрхан

Сутай уул Сутай

Сүйхэнт уул Суйхэнт

Сэврэй уул Сэврэй

Сэгс Цагаан Богд уул Сэгс-Цаган-Бог-
до

Сэнсэр уул Сэнсэр

Таван Богд уул Таван-Богдо

Таван толгой Таван-Толгой

Тагна уул Тагна

Тарамцаг уул Тарамцаг

Тарвагатайн нуруу хребет Тарвагатайн

Тахийн шар нуруу хребет Тахийн-Ша-
рын

Таян уул Таян

Тогоо уул Того

Тогтохын Шил уул Тогтохын-Шил

Толгой уул Толгой

Тосон Заамар уул Тосон-Дзамар

Тулга уул Тулга

Түмэн уул Тумэн

Түргэн уул Тургэн

Угтам уул Угтам

Улаан тайга уул Улан-Тайга

Урандөш уул Урандуш

Уран уул Уран

Хайтан уул Хайтан

Хан Богд уул Хан-Богдо

Хангайн нуруу Хангайский хребет

Ханжаргалан уул Ханджаргалан

Хан-Өндөр уул Хан-Ундур

Хан Тайшир уул Хан-Тайшир

Хан Хөхий уул Хан-Хухий

Хар Азрага уул Хаар-Адзрага

Харалагтайн сарьдаг уул Харалагтайн-Сарьдаг

^ Хар Аргалант уул Хар-Аргалант

Хархираа уул Хархира

Хасагт Хайрхан уул Хасагт-Хайрхан

Хатуу уул Хату

Хачиг уул Хачиг

Хонгор Хайрхан уул Хонгор-Хайрхан

Хорго уул Хорго

Хордил Сарьдагийн нуруу хребет Хорьдил-Сарьдаг

^ Хөгнө Хаан уул Хугну-Хан

Хөрх уул Хурхэ

Хөх Сэрхийн нуруу хребет Хух-Сэр-
хийн

Хулгана уул Хулгана

Хустайн нуруу хребет Хустай

Хутаг уул Хутаг

Хүрхийн уул Хурхи

Хэнтийн нуруу хребет Хэнтэйский

Хэрээ хөхөл уул Хэрэ-хухул

Цагаан богд уул Цаган-Богдо

Цагаан цахир уул Цаган-цахир

Цагаан чулуут уул Цаган-чулут

Цагаан шивээт уул Цаган-шивэт

Цамбагарав уул Цамбагарав

Цаст уул Цаст

Цэнгэл Хайрхан Цэнгэл-Хайрхан

Цэций уул Цэций

Цэцэгт нуруу хребет Цэцэгт

Чингис уул Чингис

Чингэлтэй уул Чингэлтэй

Шивээ толгой уул Шивэ-Толгой

Шилийн Богд уул Шилийн-Богдо

Шилүүст уул Шилуст

Шүдэн уул Шудэн

Эдрэнгийн нуруу хребет Эдрэнгийн

Эзэрлэг уул Эдзэрхэг

Эрдэнэ Мандал Хайрхан уул Эрдэнэ-Мандал-Хайрхан

^ Эрчмийн нуруу хребет Эрчмийн

Ээж Хайрхан уул Эдж-Хайрхан

Ямаат уул Ямат

Яргайтын уул Яргайт

Монголын баян бүрд,
говь талууд
Оазисы, пустыни и степи Монголии

Айраг нуурын элс пески Айраг-нур

Алтан элс Алтан-элс (Золотые пески)

Бага буурлын элс пески Бага-бурал

^ Бага нуурын элс пески Баганура

Богдын голын элс пески Богдын-гол

Боорог манхат элс пески Борог-Манхат

Борзонгийн говь пустыня Бордзонгийн-говь

^ Бориг Дэл элс пески Бориг-Дэл

Бор хар элс пески Бор-хар

Борхойн тал долина Борхойн-тал

Бөөрөг элс пески Буруг

Бугтийн элс пески Бугтийн

Бургэдийн элс пески Бургэдийн

Галбын говь пустыня Галбын-говь

Галутын элс пески Галутын

Гуулингийн тал долина Гулингийн-тал

Далайн элс пески Далайн

Дархадын хотгор Дархатская котловина

Дорнод монголын тал Восточно-Мон-
гольские степи

^ Ёлхоны говь пустыня Ёлхон

Ёлын ам баян бүрд оазис Ёлын-Ам (Ястребиное ущелье)

Заг сүүжийн говь пустыня Дзаг-Суд-
жин-говь

Загтсайрын говь пустыня Дзагтсайран-говь

^ Зармагийн говь пустыня Дзармагийн-говь

Захуйн говь пустыня Дзахуйн-говь

Их нууруудын хотгор Котловина Боль-
ших озёр

Их Хөтөлтийн даваа перевал Их-Ху-
тулт

^ Манханы тал долина Манхан

Молцог элс пески Молцог

Монгол элс Монгольские пески

Мэнэнгийн тал долина Мэнэнгийн-тал

Нарансэвтийн элс пески Нарансэвт

Нарийн хөх говь пустыня Нарийн-Хух-говь

^ Номингийн тал долина Номингийн-тал

Нуурын хөндий долина Нурын-Хундий

Отгоны элс пески Отгон

Өөшийн элс пески Ушийн

Талын элс пески Талын-элс (степные)

Түрүүний говь пустыня Туруний-говь

^ Халзангийн элс пески Халдзан

Халх толгойн говь пустыня Халха-Тол-
гойн-говь

Хар загийн элс пески Хар-дзаг

Хар нуурын элс пески Хар-нура

^ Хармагтайн говь пустыня Хармагтайн-говь

Харсайрын элс пески Харсайрын

Хомойн хоолой тал долина Хомойн-Хоолой

Хомын тал долина Хомын-тал

^ Хонгор элс пески Хонгор

Хөвсгөл нуурын хотгор Котловина озера Хубсугул

Хөх Сэрхийн элс пески Хух-Сэрхийн

Хүйсийн говь пустыня Хуйсийн-говь

^ Хэвтэшийн говь пустыня Хэвтэшийн-говь

Цагаан бургас баян бүрд оазис Цаган-Бургас

Цэнхэрийн говь пустыня Цэнхэрийн-говь

Цэнхэрхорлоогийн говь пустыня Цэнхэрхорло

^ Шанхын говь пустыня Шанхын-говь

Шаралдайн говь пустыня Шаралдай

Шаргын говь пустыня Шаргын-говь

Шар хулс баян бүрд оазис Шар-Хулс-Баян^ II. Монгол нэр Овог

Монгольские имена и фамилии

Монгол хүний нэр
Монгольские имена

А

Аажим Аджим

Аанай Анай

Абдигааш Авдигаш

Абмэд Абмэд

Абу Абу

Авар Авар

Аварзэд Авардзэд

Авгаан Авган

Авдай Авдай

Авдил Авдил

Авид Авид

Авир Авир

Авирмэд Авирмэд

Авхиа Авхиа

Авхин Авхин

Агар Агар

Агваан Агван

Агиймаа Агийма

Агч Агч

Агь Аги

Адар Адар

Адилбиш Адилбиш

Адис Адис

Адууч Адуч

Адьшаа Адьша

Адьяа Адья

Ажив Аджив

Ажмаа Аджма

Ажнай Аджнай

Азар Адзар

Азамат Азамат

Аким Аким

Алаг Алаг

Алга Алга

Алгир Адгир

Алдар Алдар

Алзахгүй Алдзахгүй

Алиа Алиа

Алив Алив

Алимаа Алима

Алиман Алиман

Алмаас Алмас

Алмас Алмас

Алтай Алтай

Алтан Алтан

Алтжин Алтаджин

Алтаргана Алтаргана

Алх Алха

Амар Амар

Амбага Амбага

Амгаа Амга

Амгалан Амгалан

Амжаа Амджа

Амин Амин

Ананд Ананд

Анар Анар

Ангараг Ангараг

Ангирмаа Ангирма

Анар Анар

Анир Анир

Анну Ану

Анужин Ануджин

Ануударь Анударь

Анх Анх

Анхилуун Анхилун

Аравнаа Аравна

Аранжин Аранджин

Арвай Арвай

Арвий Арвий

Арвин Арвин

Арвижир Арвиджир

Арвижих Арвиджих

Арганбай Арганбай

Арилдий Арилдий

Ариунаа Ариуна

Арлаан Арлан

Арнаа Арна

Арсад Арсад

Арслан Арслан

Артаг Артаг

Арьяа Арья

Асалбай Асалбай

Асрал Асрал

Асралт Асралт

Атар Атар

Ахтаан Ахтан

Ахтама Ахтама

Ачимаа Ачима

Аюур Аюр

Аюуш Аюш

Б

Баавай Бавай

Баабар Бабар

Баавгай Бавгай

Баадай Бадай

Баадгаа Бадгай

Баадуу Баду

Баасан Басан

Бааст Баста

Баатар Батар

Баарай Барай

Баасай Басай

Баасан Басан

Бааст Баст

Бааяа Бая

Баваа Бава

Бавуу Баву

Багаа Бага

Багай Багай

Багахүү Багаху

Багмид Багмид

Бадам Бадам

Бадан Бадан

Бадарч Бадарч

Бадгаа Бадга

Бадгар Бадгар

Бадил Бадил

Бадмаараг Бадмараг

Баднаа Бадна

Бадраа Бадра

Бадрал Бадрал

Бадрах Бадрах

Бажуудай Баджудай

Базар Бадзар

Байгалмаа Байгалма

Байгаль Байгаль

Байды Байды

Байжий Байджи

Байзда Байдзда

Байлы Байлы

Бал Бал

Балам Балам

Балбар Балбар

Балган Балган

Балдай Балдай

Балдан Балдан

Балдир Балдир

Балж Балджи

Балжид Балджид

Балжин Балджин

Балжир Балджир

Балиуз Балиудз

Балсан Балсан

Балт Балт

Балхаа Балха

Балчин Балчин

Бамбар Бамбар

Бамбарууш Бамбаруш

Банди Банди

Банзаа Бандза

Банзар Бандзар

Банзрагч Бандзрагч

Баньд Баньд

Бар Бар

Бараанбай Баранбай

Барайшир Барайшир

Барамсай Барамсай

Барду Барду

Барнан Барнан

Барс Барса

Бархас Бархас

Басан Басан

Басбиш Басбиш

Басма Басма

Басхүү Басхү

Бат Бат

Батлав Батлав

Батлай Батлай

Батмаа Батма

Бахдал Бахдал

Бахыт Бахыт

Баяжих Баяджих

Баялаг Баялаг

Баян Баян

Баяр Баяр

Баясал Баясал

Баясах Баясах

Баясгалан Баясгалан

Бибиш Бибиш

Бидэр Бидэр

Бизьяа Бидзъя

Бийраа Бира

Билгүүдэй Билгудэй

Билгүүн Билгун

Билгүүтэй Билгутэй

Билигт Билигт

Биндэрьяа Биндэрья

Бира Бира

Бирваа Бирва

Бишиндээ Бишиндэ

Бишрэлт Бишрэлт

Бодол Бодол

Бодоо Бодо

Бодь Бодь

Божоо Боджо

Бойр Бойр

Бойрой Бойрой

Болат Болат

Болд Болод

Болор Болор

Болхоо Болхо

Боль Боль

Боовий Бовий

Боорой Борой

Бор Бор

Боргил Боргил

Бордух Бордух

Боржигдай Борджигдай

Боролдой Боролдой

Бороохой Борохой

Бөг Буг

Бөмбөгөө Бумбугу

Бөхий Бухий

Буд Буд

Будгаа Будга

Бужгар Буджгар

Бужигдай Буджигдай

Бузмаа Будзма

Буйдай Буйдай

Буйдан Буйдан

Булаг Булаг

Булга Булга

Булгамаа Булгама

Булган Булган

Булхүү Булху

Бум Бум

Бумдай Бумдай

Буман Буман

Бумбага Бумбага

Бумбар Бумбар

Бундан Бундан

Бундмаа Бундма

Буниа Буниа

Бунтар Бунтар

Буриад Бурят

Бурмаа Бурма

Буудай Будай

Буурай Бурай

Буурал Бурал

Бутач Бутач

Бухаа Буха

Буядаа Баяда

Буян Буян

Бүд Буд

Бүдүүн Будун

Бүжий Буджи

Бүжин Буджин

Бүзмаа Будзма

Бүлтэн Бултэн

Бүлэнт Булэнт

Бүндэн Бундэн

Бүүвэй Бувэй

Бүргэд Бургэд

Бүрнээ Бурнэ

Бүрэн Бурэн

Бүрээ Бурэ

Бүтэд Бутэд

Бүтэмж Бутэмджи

Бүүвэй Бувэй

Бүүргэн Бургэн

Бүтээлч Бутэлчи

Бэг Бэг

Бэгз Бэгдз

Бэлэг Бэлэг

Бэр Бэр

Бэрх Бэрх

Бэхээ Бэхэ

Бээжий Бэджий

Бээжин Бэджин (Пекин)

Бямбаа Бямба

Бяруузана Бярудзана

В

Ваанжав Ванджав

Ваанжил Ванджил

Ваанчиг Ванчиг

Ванган Ванган

Вандан Вандан

Ванча Ванча

Ванчаарай Ванчарай

Ванчин Ванчин

Волоож Володж (Володя)

Г

Гаадамба Гадамба

Гаадан Гадан

Гаажаа Гаджа

Гаамаа Гама

Гандий Гандий

Гаанжуур Ганджур

Гава Гава

Гаваан Гаван

Гавалмаа Гавалма

Гавьяа Гавья

Гадас Гадас

Гадий Гадий

Гажид Гаджид

Гайтав Гайтав

Галл Гал

Галаарид Галарид

Галдаа Галда

Галдмаа Галдма

Галдан Галдан

Галиндэв Галиндэв

Галсан Галсан

Галт Галта

Галтмаа Галтама

Гамбаа Гамба

Ганаа Гана

Ганбат Ганбат

Ганга Ганга

Ганган Ганган

Гандан Гандан

Гандарваа Гандарва

Ганди Ганди

Ганжид Ганджид

Ганжин Ганджин

Ганжуур Ганджур

Гантигмаа Гантигма

Ганьхүү Ганьху

Гарав Гарав

Гарам Гарам

Гарваа Гарва

Гариг Гариг

Гариймаа Гарийма

Гарма Гарма

Гарьд Гарьда

Гиваа Гива

Гиваан Гиван

Гиймаа Гийма

Гинаажав Гинаджав

Гинж Гинджэ

Гоё Гоё

Гомбо Гомбо

Гомпил Гомпил

Гонгор Гонгор

Гонжоо Гонджо

Гончиг Гончиг

Гоогор Гогор

Гоолингоо Голинго

Гоохүү Гоху

Гоош Гош

Готов Готов

Гочоо Гочо

Гоц Гоц

Гөлгөө Гулгу

Гунаа Гуна

Гунгаа Гунга

Гулираанз Гулирандза

Гуулиа Гулиа

Гуулин Гулин

Гүн Гун

Гүнд Гунд

Гүндэн Гундэн

Гүнжид Гунджид

Гүнжин Гунджин

Гүнсэл Гунсэл

Гүнсмаа Гунсма

Гүнхэв Гунхэв

Гүнсэн Гунсэн

Гүнтэв Гунтэв

Гүнчин Гунчин

Гүнэгэ Гунэгэ

Гүр Гур

Гүүз Гудзэ

Гүүнээ Гунэ

Гүүш Гуш

Гэгээн Гэгэн

Гэзэгт Гэдзэгт

Гэлэг Гэлэг

Гэмпэл Гэмпэл

Гэндэн Гэндэн

Гэнэн Гэнэн

Гэнээ Гэнэ

Гэрэл Гэрэл

Гэсэр Гэсэр

Гэцэл Гэцэл

Гээпэл Гэпэл

Гялдан Гялдан

Д

Даажав Даджав

Даандай Дандай

Даарвий Дарвий

Дарий Дарий

Даваа Дава

Дагва Дагва

Дагдан Дагдан

Дагдмаа Дагдама

Дагзал Дагдзал

Дагзмаа Дагдзама

Дагий Дагий

Дагийранз Дагийрандз

Дагина Дагина

Дадам Дадам

Дажид Даджид

Дайрий Дайрий

Далай Далай

Далантай Далантай

Далиль Далиль

Далх Далха

Дамба Дамба

Дамбий Дамбий

Дамбу Дамбу

Дамдимаа Дамдима

Дамдин Дамдин

Дамиран Дамиран

Дампил Дампил

Дамчаа Дамча

Данаа Дана

Дангаа Данга

Дандай Дандай

Дандар Дандар

Дандий Дандий

Данжуур Данджур

Данзан Дандзан

Данигай Данигай

Дансал Дансал

Дансран Дансаран

Данхар Данхар

Данший Данший

Даравгар Даравгар

Дарам Дарам

Даргиа Даргиа

Даржаа Дарджа

Даариймаа Дарийма

Дархан Дархан

Дарив Дарив

Дарь Дарь

Дарьзав Дарьдзав

Дархи Дархи

Даулетбай Даулетбай

Даш Даш

Даян Даян

Дивангар Дивангар

Диймаа Дийма

Довдон Довдон

Довжид Довджид

Довчин Довчин

Догий Догий

Догмид Догмип

Догсом Догсом

Додь Додь

Дозмаа Додзма

Доёд Доёд

Дожоо Доджо

Долгион Долгион

Долгор Долгор

Долд Долдо

Долдой Долдой

Должин Долджин

Должоо Долджо

Долзод Долдзод

Долзой Долдзой

Долингор Долингор

Долмаа Долма

Долоонжин Долонджин

Домид Домид

Дондог Дондог

Донж Дондж

Донид Донид

Доной Доной

Донров Донров

Дончинбуу Дончинбу

Доньд Доньд

Домой Домой

Дооров Доров

Доосмаа Досма

Доохүү Доху

Дориг Дориг

Дорж Дордж

Дорлиг Дорлиг

Дохио Дохио

Дөвчин Дувчин

Дөл Дул

Дөлгөөн Дулгун

Дөнгө Дунгу

Дөрвөлжин Дурвулджин

Дөш Душ

Дугар Дугар

Дугуй Дугуй

Дүйнхор Дуйнхор

Дулаан Дулан

Дулам Дулам

Думаа Дума

Думбаа Думба

Думбарай Думбарай

Дун Дун

Дунгармаа Дунгарма

Дунжаа Дунджа

Дух Духа

Дүвжир Дувджир

Дүвчин Дувчин

Дүгэр Дугэр

Дүйнхор Дуйнхор

Дүйчир Дуйчир

Дүлзэн Дульдзэн

Дүнгэр Дунгэр

Дүнжии Дунджий

Дүрзээ Дурдзэ

Дүрлиймаа Дурлийма

Дүүдэй Дудэй

Дүүжий Дуджий

Дүүриймаа Дурийма

Дүүрэн Дурэн

Дэвээ Дэвэ

Дэгд Дэгдэ

Дэгмид Дэгмид

Дэжид Дэджид

Дэжиймаа Дэджийма

Дэжин Дэджин

Дэжээ Дэджэ

Дэлбээ Дэлбэ

Дэлгэр Дэлгэр

Дэлгэрэх Дэлгэрэх

Дэлэг Дэлэг

Дэмбэрэл Дэмбэрэл

Дэмбээ Дэмбэ

Дэмид Дэмид

Дэмүүл Дэмул

Дэмчиг Дэмчиг

Дэндэв Дэндэв

Дэнзэн Дэндзэн

Дэнсмаа Дэнсма

Дэрдэв Дэрдэв

Дэржээ Дэрджэ

Дэрэм Дэрэм

Дэрэн Дэрэн

Дэсээ Дэсэ

Дэчин Дэчин

Дэчмаа Дэчма

Дэчинмаа Дэчинма

Дээхүү Дэху

Е

Еринтэй Еринтэй

Ерөө Еро

Ерөөлт Еролт

Есөн Есун

Есүхэй Есухэй

Ё

Ёмбоо Ёмбо

Ёндон Ёндон

Ержан Ержан

Ж

Жаалаа Джала

Жаамаа Джама

Жав Джав

Жавган Джавган

Жавжид Джавджид

Жавзал Джавдзал

Жавзан Джавдзан

Жавзмаа Джавдзма

Жавхаа Джавха

Жавхлан Джавхлан

Жагар Джагар

Жагварал Джагварал

Жагдаг Джагдаг

Жагдал Джагдал

Жагзал Джагдзал

Жадамбаа Джадамба

Жазаг Джазаг

Жазмаа Джадзма

Жайнер Джайнер

Жалан-Аажав Джалан-Аджав

Жала Джала

Жалам Джалам

Жалбаа Джалба

Жалбуу Джалбу

Жалцав Джалцав

Жалцан Джалцан

Жамбал Джамбал

Жамган Джамган

Жамлийхаа Джамлийха

Жамух Джамуха

Жамц Джамца

Жамьян Джамьян

Жангар Джангар

Жандав Джандав

Жандал Джандал

Жанжаа Джанджа

Жанжин Джанджин

Жанлав Джанлав

Жанцан Джанцан

Жанчив Джанчив

Жарантав Джарантав

Жарантай Джарантай

Жаргал Джаргал

Жаргалан Джаргалан

Жасрай Джасрай

Жигдэн Джугдэн

Жигжид Джигджид

Жигмэд Джигмэд

Жигүүр Джигур

Жижиг Джиджиг

Жижээ Джиджэ

Жидий Джидий

Жил Джил

Жимс Джимсэ

Жимээ Джимэ

Жин Джин

Жинжий Джинджий

Жинсмаа Джинсма

Жияан Джияан

Жогноо Джогно

Жодов Джодов

Жомбоо Джомбо

Жоовон Джовон

Жоодгой Джодгой

Жоохүү Джоху

Жуваа Джува

Жудаг Джудаг

Жумба Джумба

Жумдаан Джумдан

Жунай Джунай

Журамсай Джурамсай

Жуур Джур

Жүгдэн Джугдэн

Жүгдэр Джундэр

Жүгнээ Джугнэ

Жүрмэд Джурмэд

З

Зава Дзава

Заамар Дзамар

Заан Дзан

Загал Дзагал

Загас Дзагас

Загдаа Дзагда

Загдан Дзагдан

Загир Дзагир

Задгай Дзадгай

Зайсанов Дзайсанов

Зала Дзала

Залдан Дзалдан

ЗалууДзалу

Залуудай Дзалудай

Замбага Дзамбага

Замбал Дзамбал

Замлин Дзамлин

Зана Дзана

Зангад Дзангад

Зандан Дзандан

Зандраа Дзандара

Зардыхан Дзардыхан

Заяа Дзая

Заяат Дзаяат

Зиймаа Дзима

Зиналхаан Дзиналхан

Зинамэдэр Дзинамэдэр

Зогсоо Дзогсо

Зодов Дзодов

Зол Дзол

Золбоо Дзолбо

Золбоот Дзолбот

Зонров Дзонров

Зоригт Дзоригт

Зөв Дзув

Зөөлөн Дзулун

Зузаанай Дзузанай

Зул Дзул

Зулзага Дзулзага

Зулькафиль Зулькафиль

Зумаа Дзума

Зундуй Дзундуй

Зургаанжин Дзурганжин

Зуунай Дзунай

Зүг Дзуг

Зүмбээ Дзумбэ

Зүмбэрэл Дзумбэрэл

Зэв Дзэв

Зэвсэг Дзэвсэг

Зэвэг Дзэвэг

Зэгий Дзэгий

Зэлэм Дзэлэм

Зэнэмэдэр Дзэнэмэдэр

Зэнээ Дзэнэ

Зэсэн Дзэсэн

Зээ Дзэ

И

Идшин Идшин

Идэвхтэн Идэвхэтэн

Идэр Идэр

Идэш Идэш

Ижил Ижил

Индра Индира

Индрээ Индирэ

Ирээдүй Ирэдуй

Итгэл Итгэл

Итгэлт Итгэлт

Ичин Ичин

Их Ихэ

Ихэр Ихэр

Иш Иш

Ишимхаан Ишимхан

Ишгэн Ишгэн

К

Камбар Камбар

Канад Канада

Карим Карим

Карма Карма

Куланда Куланда

Л

Лааган Лаган

Лагзмаа Лагдзама

Лагир Лагир

Лагнаа Лагна

Ламаа Лама

Ламбаа Ламба

Ламжав Ламджав

Ландаа Ланда

Ланжаа Ланджа

Лантав Лантав

Лантуу Ланту

Ласран Ласран

Латиф Латиф

Лига Лига

Лигдэн Лигдэн

Лигжмаа Лигджэма

Лигүү Лигу

Лийрэв Лийрэв

Лингов Лингов

Ловон Ловон

Ловор Ловор

Логой Логой

Лодой Лодой

Лодон Лодон

Ложмаа Лоджма

Ложоо Лоджо

Ломбо Ломбо

Лонжид Лонджид

Лонцой Лонцой

Лоовой Ловой

Лоовон Ловон

Лоолой Лолой

Лоохууз Лохудз

Лосол Лосол

Лочин Лочин

Лувсан Лувсан

Лунаа Луна

Лундаа Лунда

Лутаа Лута

Луузан Лудзан

Лүгдэв Лугдэв

Лүмбэн Лумбэн

Лүндэн Лундэн

Лүндээ Лундэ

Лха Лха

Лхагва Лхагва

Лхам Лхам

Лхамаадай Лхамадай

Лхамжав Лхамджав

Лханаа Лхана

Лханаажав Лханаджав

Лхаашид Лхашид

Лхасран Лхасран

Лхүмбэ Лхумбэ

Лхүндэв Лхундэв

Лхүнрэв Лхунрэв

Лэгдэн Лэгдэн

Лэгжиймаа Лэгджийма

Лэгцэг Лэгцэг

Лянхуа Лянхау

М

Маадай Мадай

Маам Мам

Марав Маарав

Маахүү Маху

Маахууз Махудз

Мааяа Мая

Мавган Магван

Мавлет Мавлет

Магалжав Магалджав

Магван Магван

Магнай Магнай

Магсар Магсар

Мадаа Мада

Мажиг Маджиг

Май Май

Майдар Майдар

Майн Майн

Майхан Майхан

Малтар Малтар

Малчин Малчин

Манай Манай

Манал Манал

Мангал Мангал

Мандаа Манда

Мандал Мандал

Мандар Мандар

Мандах Мандах

Мандуул Мандул

Мандухай Мандухай

Мандир Мандир

Манж Мандж

Манжин Манджин

Манлай Манлай

Мантай Мантай

Манцуйт Манцуйт

Маньбадар Манибадар

Марав Марав

Марал Марал

Марат Марат

Маргад Маргад

Мархаа Марха

Махбал Махбал

Махбариад Махбариад

Махашир Махашир

Махранз Махарандз

Маш Маш

Машлай Машлай

Мекей Мекей

Миеэ Мие

Мижиг Миджиг

Мижид Миджид

Мижир Миджир

Мижээ Миджэ

Милхаа Милха

Минж Минджэ

Минжин Минджин

Минжир Минджир

Минжүүр Минджур

Минис Минис

Михлай Михлай

Мичид Мичид

Мишиг Мишиг

Мириам Мириам

Мишээлт Мишэлт

Мияажав Мияаджав

Могноон Могнон

Моголцог Моголцог

Моголдой Моголдой

Моёо Моё

Моёор Моёр

Молом Молом

Молор Молор

Монгол Монгол

Монголжин Монголджин

Мондоон Мондон

Монтоо Монто

Монхоо Монхо

Монхор Монхор

Моондой Мондой

Моононхүү Мононху

Мөнгөн Мунгун

Мөнтөөлэй Мунтулэй

Мөнх Мунх

Мөөмөө Муму

Мөрдорж Мурдорджи

Мөрөн Мурун

Мужаан Муджан

Мулзан Мулдзан

Мунаа Муна

Мундаг Мундаг

Мурат Мурат

Муухай Мухай

Мухар Мухар

Мухлааш Мухлаш

Мухлай Мухлай

Мэдэх Мэдэх

Мэдрээ Мэдрэ

Мэлс Мэлсэ

Мэлхий Мэлхий

Мэнд Мэндэ

Мэргэн Мэргэн

Мээдээ Мэдэ

Мэхт Мэхтэ

Мяа Мяа

Мягмар Мягмар

Мядаг Мядаг

Мядар Мядар

Мялхаа Мялха

Мянгаа Мянга

Мянган Мянган

Мятав Мятав

Мяхдадаг Мяхдадаг

Мяхлай Мяхлай

Н

Наадай Надай

Наваан Наван

Навагчамба Навагчамба

Навчаа Навча

Нагаанбуу Наганбу

Нагнай Нагнай

Надмид Надмид

Найгал Найгаль

Найдалмаа Найдалма

Найдан Найдан

Найдвар Найдвар

Найман Найман

Найрамдал Найрамдал

Налгар Налгар

Налжир Налджир

Намбаа Намба

Намбар Намбар

Намдаг Намдаг

Намжаа Намджа

Намжиг Намджиг

Намжил Намджил

Намжим Намджим

Намжир Намджир

Намнан Намнан

Намсан Намсан

Намсрай Намсарай

Намуун Намун

Намчин Намчин

Намхай Намхай

Намшир Намшир

Нандин Нандин

Нанжид Нанджид

Нанзад Нандзад

Нанзай Нандзай

Нансал Нансал

Нанчин Нанчин

Нар Нар

Нарав Нарав

Наран Наран

Насан Насан

Наст Наст

Нацаг Нацаг

Начин Начин

Наянтай Наянтай

Нинж Ниндж

Нинжин Нинджин

Номин Номин

Номт Номто

Номуун Номун

Ноосгой Носгой

Ноост Ност

Нордов Нордов

Нордог Нордог

Норж Нордж

Норжин Норджин

Норинпил Норинпил

Норов Норов

Норолхоо Норолхо

Норсон Норсон

Норпил Норпил

Нохойжав Нохойджав

Нум Нум

Нургуль Нургуль

Нурлан Нурлан

Нурма Нурма

Нурхаадал Нурхадал

Нүрдэв Нурдэв

Нүрзэд Нурдзэд

Нүүдэл Нудэл

Нүүдэн Нудэн

Нүүрэй Нурэй

Нэгдэл Нэгдэл

Нэмэх Нэмэх

Нэргүй Нэргуй

Нэхийт Нэхийт

Нягт Нягта

Нялхаа Нялха

Ням Ням

Нямцоо Нямцо

Нямбуу Нямбу

Нянгар Нянгар

Няндаг Няндаг

Нянтай Нянтай

О

Огноон Огнон

Огторгуй Огторгуй

Од Од

Одвоо Одво

Одгийв Овгийв

Одон Одон

Ожгоош Оджгош

Ооёо Оё

Ойдов Ойдов

Олдох Олдох

Олзвой Олдзвой

Олзон Олдзон

Олзот Олдзот

Олон Олон

Омаа Ома

Омбоо Омбо

Онгоо Онго

Онолт Онолто

Онон Онон

Онх Онхо

Онхоон Онхон

Онхуудай Онхудай

Оргил Оргил

Оргодол Оргодол

Ориг Ориг

Орлом Орлом

Оролбай Оролбай

Оролмаа Оролма

Оросоо Оросо

Орхон Орхон

Орших Орших

Осор Осор

Отгомаа Отгома

Отгон Отгон

Отгоолой Отголой

Охиноо Охино

Оч Очи

Очир Очир

Оюу Ою

Оюумаа Оюума

Оюун Оюн

Оюут Оют

Ө

Өвгөн Увгун

Өгөөдэй Угудэй

Өгөөмөр Угумур

Өлгий Ульгий

Өлзий Ульдзий

Өндөгөө Ундугу

Өнө Уну

Өнөр Унур

Өөдөө Уду

Өөдөс Удус

Өөлд Улдэ

Өрнөл Урнул

Өрнөх Урнух

Өсөх Усух

Өүлэн Улэн

П

Пагам Пагам

Пагва Пагва

Пагма Пагма

Палаан Палан

Палам Палам

Паль Паль

Парчин Парчин

Пилжээ Пилджэ

Пунсаа Пунса

Пунсал Пунсал

Пунцаг Пунцаг

Пушил Пушил

Пүлжин Пулджин

ПүүшПуш

Пүрэв Пурэв

Пэлжид Пэлджид

Пэлжээ Пэлджэ

Пэрлээ Пэрлэ

Пэрэнлэй Пэрэнлэй

Пэрэнгэл Пэрэнгэл

Пялзай Пялдзай

Р

Раапил Рапил

Рааш Раш

Равдан Равдан

Равжаа Равджа

Равжир Равджир

Равжих Равджих

Равсал Равсал

Рагчаа Рагча

Раднаа Радна

Ралдий Ралдий

Ранжин Ранджин

Рашаан Рашан

Ринчин Ринчин

Риймэд Риймэд

Роозон Родзон

Рэгжийбуу Рэгджийбу

Рэгзэд Рэгдзэд

Рэгзэн Рэгдзэн

Рэнцэн Рэнцэн

Рэнчин Рэнчин

С

Саарал Сарал

Савар Савар

Сагар Сагар

Сагараажав Сагараджав

Сагсай Сагсай

Сайжаа Сайджа

Сайжрах Сайджрах

Сайнаа Сайна

Сайхан Сайхан

Сайран Сайран

Салдан Салдан

Саманд Саманда

Самба Самба

Самбал Самбал

Самбу Самбу

Самгарьд Самгарьд

Самдан Самдан

Сампил Сампил

Самраанз Самрандз

Санаа Сана

Санал Санал

Санга Санга

Санги Санги

Сандав Сандав

Сандаг Сандаг

Сандалхаан Сандалхан

Санжаа Санджа

Санжидмаа Санджидма

Сандуй Сандуй

Сандууз Сандудз

Санж Санджи

Санжаа Санджа

Сансар Сансар

Санчигдан Санчигдан

Санчин Санчин

Санчир Санчир

Сараа Сара

Саран Саран

Сариг Сариг

Сарнай Сарнай

Саруул Сарул

Сахъяа Сахья

Саян Саяна

Сийлэгмаа Сийлэгма

Советхан Советхан

Согоо Сого

Сод Сод

Содов Содов

Соёл Соёл

Соёмбо Соёмбо

Сойзмаа Сойдзма

Солон Солон

Солонго Солонго

Соль Соль

Сонин Сонин

Сонгино Сонгино

Соном Соном

Сономпил Сономпил

Сонор Сонор

Сонсголон Сонсголон

Соронзон Сорондзон

Сосой Сосой

Сосор Сосор

Сувд Сувд

Сугаа Суга

Сугар Сугар

Султан Султан

Сумаа Сума

Сумхүү Сумху

Сумьяа Сумья

Сундуй Сундуй

Суран Суран

Суурь Сурь

Суядаан Суядан

Сүвээдэй Субэдэй

Сүглэгмаа Суглэгма

Сүжигт Суджигт

Сүлд Сульд

Сүмбээ Сумбэ

Сүмбэрэл Сумбэрэл

Сүндэв Сундэв

Сүндэд Сундэд

Сүндэр Сундэр

Сүнжид Сунджид

Сүнрэв Сунрэв

Сүрмаа Сурма

Сүрэн Сурэн

Сүх Сух

Сэвжид Сэвджид

Сэвхүүл Сэвхул

Сэд Сэд

Сэлэм Сэлэм

Сэлэнгэ Сэлэнгэ

Сэмбээ Сэмбэ

Сэмжид Сэмджид

Сэнгээ Сэнгэ

Сэндмаа Сэндма

Сэндэм Сэндэм

Сэндэн Сэндэн

Сэндэр Сэндэр

Сэргэлэн Сэргэлэн

Сэржээ Сэрджэ

Сэрийдэгмаа Сэрийдэгма

Сэр-Од Сэр-Од

Сэрсэн Сэрсэн

Сэрчин Сэрчин

Сэрчмаа Сэрчма

Сэрээ Сэрэ

Сэрээнэн Сэрэнэн

Сэрээтэр Сэрэтэр

Сэсмаа Сэсма

СэтэвСэтэв

Сэцэн Сэцэн

Сээсээр Сэсэр

Т

Таадай Тадай

Таванжин Таванджин

Тавдан Тавдан

Тавилан Тавилан

Тавинтай Тавинтай

Тавхай Тавхай

Тагтаа Тагта

Тажаа Таджа

Тажив Таджив

Тайван Тайван

Тайшир Тайшир

Тамжав Тамджав

Тамжид Тамджид

Тамир Тамир

Тамсаг Тамсаг

Тангад Тангад

Тансаг Тансаг

Тараа Тара

Тарваа Тарва

Таяа Тая

Телеу Телеу

Товд Товд

Товоо Тово

Товуу Тову

Товууч Товуч

Тогмид Тогмид

Тогоо Того

Тогооч Тогоч

Тогос Тогос

Тогтмол Тогтмол

Тогтоо Тогто

Тогтоол Тогтол

Тогтох Тогтох

Тод Тот

Тодрол Тодрол

Тожоо Тоджо

Тойв Тойв

Тойвгоо Тойвго

Тойнхүү Тойнху

Тоомоо Томо

Тоорой Торой

Тосмаа Тосма

Тост Тост

Тошлой Тошлой

Төвшин Тувшин

Төгөлдөр Тугулдур

Төгс Тугс

Төмөн Тумун

Төмөр Тумур (Тимур)

Төөрүүл Торул

Төр Тур

Туваан Туван

Тугалхүү Тугалху

Тулга Тулга

Тулгат Тулгат

Тулуй Тулуй

Тумбаа Тумба

Тунамал Тунамал

Тунгалаг Тунгалаг

Тунсаг Тунсаг

Тунтуу Тунту

Туул Тул

Туулай Тулай

Туяа Туя

Түвдэн Тувдэн

Түвшин Тувшин

Түгж Тугджи

Түгжил Тугджил

Түдэв Тудэв

Түлхүүр Тулхур

Түмбүү Тумбу

Түмбээ Тумбэ

Түмэн Тумэн

Түнжин Тунджин

Түнтүү Тунту

Түнхээ Тунхэ

Түүвээ Тувэ

Түүдээ Тудэ

Түшиг Тушиг

Тэгшээ Тэгшэ

Тэлмэн Тэлмэн

Тэмүүжин Тэмуджин

Тэмүүлэн Тэмулэн

Тэрбиш Тэрбиш

Тэргүүн Тэргун

Тэргэл Тэргэл

У

Увш Увши

Угтаа Угта

Удаан Удан

Удам Удам

Удан Удан

Удвал Удвал

Улаан Улан

Улам Улам

Улс Улсу

Улятайхүү Улятайху

Умбаа Умба

Ундармаа Ундарма

Ундраа Ундра

Ундрал Ундрал

Ундрам Ундрам

Ундрах Ундрах

Урам Урам

Уран Уран

Ургамал Ургамал

Ургац Ургац

Урианхай Урянхай

Уртнасан Уртанасан

Ууган Уган

Уушаанз Ушандза

Ухнаа Ухна

Учир Учир

Учрал Учрал

Уяа Уя

Уянга Уянга

Ү

Үенч Уенч

Үзмээ Удзмэ

Үйлс Уйлс

Үйлстэн Уйлстэн

Үйтүмэн Уйтумэн

Үлэмж Улэмджи

Үнэн Унэн

Үрдээ Урдэ

Үржил Урджил

Үржим Урджим

Үржин Урджин

Үржээ Урджэ

Үрлиймаа Урлийма

Үрчгэр Урчгэр

Үрчээ Урчэ

Үүеэ Уе

Үүл Ул

Үүр Ур

Үүрийн Урийн

Үүрцайх Урцайх

Х

Хаадгар Хадгар

Хавдал Хавдал

Хавх Хавх

Хад Хат

Хажид Хаджид

Хайдав Хайдав

Хаймчиг Хаймчиг

Хайнзан Хайндзан

Хайруул Хайрул

Хайсандаа Хайсанда

Хайсамбуу Хайсамбу

Халзан Халдзан

Халиун Халиун

Халтар Халтар

Халтмаа Халтма

Хангай Хангай

Хангал Хангал

Хандаа Ханда

Хандармаа Хандарма

Ханымхаан Ханымхан

Ханьсаг Ханьсаг

Хархүү Харху

Харцага Харцага

Хас Хас

Хасаг Хасаг

Хасар Хасар

Хасгиа Хасгиа

Хатан Хатан

Хаш Хаш

Хаян Хаян

Хаянхирваа Хаянхирва

Хивотдолда Хивотдолда

Хийморь Хийморь

Хийров Хийров

Хичээнгүй Хичэнгуй

Хишиг Хишиг

Хишигт Хишигт

Хойлог Хойлог

Хомбого Хомбого

Хомбоо Хомбо

Хомоол Хомол

Хонгор Хонгор

Хоовой Ховой

Хорлоо Хорло

Хорхой Хорхой

Хос Хос

Хөгжил Хугджил

Хөдөлмөр Худулмур

Хөлөг Хулуг

Хөхөлт Хухулт

Хөхөө Хохо

Хувь Хувь

Хулан Хулан

Хулганаа Хулгана

Хумбага Хумбага

Хумбан Хумбан

Хундаганаа Хундагана

Хурган Хурган

Хурц Хурца

Хутаг Хутаг

Хуушаан Хушан

Хуяг Хуяг

Хүдэр Худэр

Хүлэг Хулэг

Хүнбиш Хунбиш

Хүрлээ Хурлэ

Хүрээт Хурэт

Хүсэл Хусэл

Хүү Ху

Хүүхэнхүү Хухэнху

Хүүхээ Хухэ

Хүслэн Хуслэн

Хүчит Хучит

Хэнбиш Хэнбиш

Хэнмэдэх Хэнмэдэх

Хэрлэн Хэрлэн

Хээшиг Хэшиг

Ц

Цагаадай Цагадай

Цагаан Цаган

Цагаач Цагач

Цалигмаа Цалигма

Цайван Цайван

Цамба Цамба

Цамбал Цамбал

Цанжид Цанджид

Цанлиг Цанлиг

Цасан Цасан

Цасчихэр Цасчихэр

Цахиа Цахиа

Цахилгаан Цахилган

Цахирмаа Цахирма

Цахиур Цахиур

Цацралт Цацралт

Цийрэгзэн Цийрэгдзэн

Цовоо Цово

Цог Цог

Цогдог Цогдог

Цогзол Цогдзол

Цогт Цогт

Цодой Цодой

Цол Цол

Цолмон Цолмон

Цоодол Цодол

Цоож Цодж

Цоомоо Цомо

Цохио Цохио

Цулбуур Цулбур

Цэвэг Цэвэг

Цэвэл Цэвэл

Цэвэр Цэвэр

Цэвээн Цэвэн

Цэгмид Цэгмид

Цэгц Цэгц

Цэдмаа Цэдма

Цэдэв Цэдэв

Цэдэн Цэдэн

Цэен Цэен

Цэеэ Цэе

Цэлмэг Цэлмэг

Цэмбэл Цэмбэл

Цэмбээ Цэмбэ

Цэмпилмаа Цэмпилма

Цэнгүүн Цэнгун

Цэнгэ Цэнгэ

Цэнгэл Цэнгэл

Цэнгэн Цэнгэн

Цэнд Цэнд

Цэндэм Цэндэм

Цэнзээ Цэндзэ

Цэрмаа Цэрма

Цэрэв Цэрэв

Цэрэг Цэрэг

Цэрэн Цэрэн

Цэсмаа Цэсма

Цэсрэн Цэсрэн

Цэсэм Цэсэм

Цэсэн Цэсэн

Цэцэг Цэцэг

Цэцэн Цэцэн

Цэцэрлэг Цэцэрлэг

Цээлээ Цэлэ

Цээнэн Цэнэн

Цээнээ Цэнэ

Цээсэд Цэсэд

Цээцээ Цэцэ

Цээхүү Цэху

Цээхээ Цэхэ

Цээпил Цэпил

Ч

Чагдаг Чагдаг

Чагдар Чагдар

Чагнаа Чагна

Чагцал Чагцал

Чадал Чадал

Чадра Чадра

Чалхаа Чалха

Чамин Чамин

Чанаг Чанаг

Чандмань Чандмань

Чанлав Чанлав

Чанрав Чанрав

Чантав Чантав

Чантуу Чанту

Чанцал Чанцал

Чилаажав Чиладжав

Чилхаа Чилха

Чимэг Чимэг

Чимид Чимид

Чина Чина

Чингис Чингис

Чингэл Чингэл

Чингүнжав Чингунджав

Чихэр Чихэр

Чогдог Чогдог

Чогдон Чогдон

Чогжуу Чогджу

Чогдон Чогдон

Чогдор Чогдор

Чогров Чогров

Чогсом Чогсом

Чоён Чоён

Чой Чой

Чойдог Чойдог

Чойдор Чойдор

Чойжоо Чойджо

Чоймбол Чоймбол

Чойн Чойн

Чойндон Чойндон

Чойнжуур Чойнджур

Чойнхор Чойнхор

Чомбуу Чомбу

Чонхлой Чонхлой

Чөдөр Чудур

Чуваамид Чувамид

Чулуудай Чулудай

Чулуун Чулун

Чулуут Чулут

Чумаа Чума

Чунаг Чунаг

Чунт Чунта

Чухал Чухал

Чүлтэм Чултэм

Ш

Шаалав Шалав

Шаалай Шалай

Шаалуу Шалу

Шааман Шаман

Шаанаа Шана

Шаандар Шандар

Шаарий Шарий

Шаарийбуу Шарийбу

Шагай Шагай

Шагдар Шагдар

Шагж Шагджи

Шадав Шадав

Шажив Шаджив

Шажин Шаджин

Шандас Шандас

Шар Шар

Шарга Шарга

Шарав Шарав

Шаралдай Шаралдай

Шаует Шаует

Шатар Шатар

Шижир Шиджир

Шижээ Шиджэ

Шийлэг Шийлэг

Шийрав Шийрав

Шийрэв Шийрэв

Шийтэр Шийтэр

Шилбүүр Шилбур

Шинээ Шинэ

Шинэн Шинэн

Ширэндэв Ширэндэв

Ширмэн Ширмэн

Ширчин Ширчин

Ширчмаа Ширчима

Ширэм Ширэм

Шиш Шиш

Шомбон Шомбон

Шонхор Шонхор

Шоовдор Шовдор

Шоовдой Шовдой

Шоовой Шовой

Шоовон Шовон

Шуумар Шумар

Шуурав Шурав

Шуурай Шурай (Шура)

Шүгэр Шугэр

Шүр Шур

Шүрэн Шурэн

Шүхэрт Шухэрт

Э

Эвийхүү Эвийху

Эгиймаа Эгийма

Эгшиг Эгшиг

Эгшиглэн Эгшиглэн

Экей Экей

Элбэг Элбэг

Элбэрэл Элбэрэл

Элдэв Элдэв

Эмүжин Эмуджин

Эмээл Эмэл

Энх Энх

Энхэл Энхэл

Энэбиш Энэбиш

Энэрэл Энэрэл

Энэрэлт Энэрэлт

Эрдэв Эрдэв

Эрдэм Эрдэм

Эрдэнэ Эрдэнэ

Эрх Эрхэ

Эрхэм Эрхэм

Эрэгжийбуу Эрэгджийбу

Эрэндоо Эрэндо

Ю

Юмжаа Юмджа

Юмжир Юмджир

Юмчин Юмчин

Юмчмаа Юмчма

Юнгэрэн Юнгэрэн

Юндэн Юндэн

Юу Юу

Юүвээ Юувэ

Я

Явгаан Явган

Явуу Яву

Ягаан Яган

Ядам Ядам

Яичил Яичил

Ялалт Ялалт

Ямаахай Ямахай

Ямранз Ямрандз

Яндаа Янда

Яндаг Яндаг

Янжив Янджив

Янжин Янджин

Янжмаа Янджма

Янпил Янпил

Янсан Янсан

Янтай Янтай

Яринпил Яринпил

Монгол хүний овог
Монгольские фамилии
(родоплеменные названия)

А

аанзад андзад

авга авга

авгайчууд авгайчуд

авгаржин авгарджин

авгас авгас

авгачууд авгачуд

авид авид

агсахал аксакал

адай адай

адархидай адахидай

адуун адун

адуучин адучин

айвуун айвун

алаг адуунтынхан алаг-адутынхан

алагчууд алагчуд

аландар аландар

алтчин алтчин

алцуутан алцутан

амгайтан амгайтан

аниахан аниахан

анчин анчин

арагчин арагчин

аранзтан арандзатан

аргалчийнхан аргалчинхан

асуд асуд

ачнууд ачнуд

ачрайд ачрайд

аягачин аягачин

Б

баабар бабар

бааридай баридай

баарингууд барингуд

баатад батад

баатар батар

баатартан батартан

багазүүн багадзун

багтаамал багтамал

багшлан багшлан

баливынхан баливынхан

балигч балигч

барга барга

баргудай мэргэн баргудай-мэргэн

баргужин гоо баргуджин-го

барлагууд барлагуд

барнууд барнуд

барууныхан баруныхан

бархай бархай

барьдай барьдай

батнай батнай

батнууд батнуд

башиг башиг

баяуд баянхан

бидэгүүн бидэгүн

билгүүд билгуд

бичигт бичигт

бичээч бичэч

богдын хадныхан богдын хадныхан

бодонгууд бодонгуд

болийнхан болийнхан

боорчи бугурчи

боржигидай борджигидай

боржигон борджигон

борнууд борнуд

борчууд борчуд

бөөрөлжин боролджин

бөөстийнхөн бостийнхон

бөөчүүд бучуд

бөхчүүд бохчуд

буганууд бугануд

будант будант

булгад булгад

булгадар булгадар

булгачид булгачид

бурд бурэд

буурлууд бурлуд

бууч бучи

буучийнхан бучинхан

бутангууд бутангуд

бутанцар бутанцар

бухнууд бухнуд

бүгүнүд бугунуд

бүргэд бургэд

бүрд бурд

бүхэл бухэл

бэйлийнхэн бэйлинхэн

бэйсийнхэн бэйсинхэн

бэлгүүтэй бэлгутэй

бэргэд бэргэд

бэргэчүүд бэргэчуд

бэрх бэрх

бэсүд бэсуд

бярт дамдин бярт-дамдин

Г

гажид гаджид

газарч гадзарч

гал гал

галзуд галдзуд

галууд галуд

галчтан галчитан

гахайнхан гахайхан

гахан гахан

гачид гачид

гозуул годзул

голмангийнхан голмангинхан

гоо мухилаг го-мухлиг

горлос горлос

гөгийн наймынхан гугин-наймынхан

гөлгөд гулгуд

гөрөөчин гурэчин

гурван шарынхан гурван-шарынхан

гуртгааш гуртгаш

гүж гуджи

гүнийхэн гунихэн

гучид гучид

гэгээнийхэн гэгэнихэн

гэр гэр

гэрүүд гэруд

Д

дагаахан дагахан

дайртан дайртан

дайчид дайчид

даридай даридай

дарлиган дарлиган

дархад дархат

дархан дархан

дархчууд дархачуд

догшин докшин

долоод долот

долоон долон

долоонууд долонуд

дөрвөд дербет

дөчин дучин

дуут дут

дуутан дутан

дүдэл дудэл

дэгжирэх дэгджирэх

дэлүүр дэлур

Е, Ё

еншийбуу еншибу

ёншоов ёншов

есүгэй есугэй

есүхуй есугэй

Ж

жагаагийнхан джагагинхан

жагарынхан джагаринхан

жадаран джадаран

жадран джадран

жажирдай джаджирдай

жалайд джалаид

жалайр джалаир

жалер джалер

жамуха джамуха

жард джарда

жарчиуд джарчиуд

жөнгөө джэнгу

жүрмид-хиад джурмэд-хиад

жүрхэн джурхэн

З

заан дзан

завар дзавар

зайрмагтай дзайрмагтай

зайсангууд дзайсангуд

залайр далаир

залуус дзалус

залхуус дзалхус

заныхан дзаныхан

заргачин дзаргачин

зөрчид дзурчид

зургадай дзургадай

зуун богдынхон дзун-богдынхон

зуухныхан дзухныхан

зүрчидэй дзурчидэй

зүчи дзучи

зэв дзэбэ

зэлмэ дзэлмэ

зээрд адуун дзэрд-адун

зээрднүүд дзэрдэнут

И

илжгэнүүд илджигэнуд

ингууд ингуд

иөшөөбү иушубу

их тугтан их-тугтан

К

кингит гингит

кунжин гунджин

Л

лааганыхан лаганыхан

ламын гэгээн сүрэгтэн ламын-геген-сүрэгтэн

ламынхан ламынхан

ловон ловон

М

мангуудай мангудай

манхилаг манхилак

манхлаг манхалак

моднууд моднуд

модоч модоч

монголжингоо монголджинго

монголмууд монголмуд

мөнхтэн мунхэтэн

мугуйд мугуйд

мухар мухар

мухлайхан мухлайхан

мухулай мухулай

мэгүжин мэгуджин

мэргэд мэркит

мэхээрчин мэхэрчин

мээрэн мэрэн

мянгад мянгат

мянган мянган

Н

найман найман

намнаач намнач

наяа наяа

ноёгидай ноёгидай

ноён ноён

номчин номчин

нохойнхон нохойчин

нумчин нумчин

нүцгэд нуцгэд

нэрээд нэрэд

О

огниуд огниуд

олохун олохун

олхонуд олхонуд

ондов ондоб

онжил онджил

онход онход

ордос ордос

орлойн орлойн

орхунт орхунта

отгод отгод

отгонынхон отгоныхон

Ө

өгөдэй угэдэй

өндгийнхөн ундэгийнхун

өндөрнөр ундэрнур

өөлд олёты

өрлөгүүд урлэгуд

өртөөнийхэн уртонийхэн

өртөөч урточ

өтгөс утгус

Р

равжиндаа равджинда

ранайхан ранайхан

рашааныхан рашаныхан

С

салдангууд салдангуд

салжиуд салджиуд

сансар сансар

сарлагтай сарлагтай

сармагтай сармагтай

сартуул сартул

сархчуул сархачул

сахлагууд сахлагуд

соёд соёд

соён соён

солжууд солджуд

солон солон

сорхон шар сорхон-шар

сөнөд сунуд

сумчин хошууд сумчин-хошуд

сууваргачин суваргачин

суурьтай сурьтай

сухан сухан

сүврэй суврэй

сүвээдэй субэдэй

сэвж сэвджи

сэлүүрт сэлурт

сэнгүм сэнгум

Т

таваг зааныхан таваг дзаныхан

таван хонгорынхон таван хонгорынхон

тавгийхан тавгийхан

тавнангууд тавнангуд

тавцан тавцан

таднууд таднуд

тайж тайдж

тайжийнхан тайджинхан

тайж нар тайдж-нар

тайныхан тайныхан

тайчууд тайчуд

тамга тамга

тангад тангад

тангуу тангу

тарвагатайнхан тарвагатайнхан

таргад таргад

таргудай таргудай

тарианч тарианчи

тариачин тариачин

татаар татар

татиар татиар
Download 9.82 Mb.
leave a comment
Page48/50
Date conversion29.03.2012
Size9.82 Mb.
TypeЛитература, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх