National Languages in Academic Research and Higher Education icon

National Languages in Academic Research and Higher Education


Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
скачать
konverents

Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses


conference

National Languages in Academic Research and Higher Education

29.–30.8.2011


NatAcLang


TEESID • abstracts

Korraldaja Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus
koos Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudiga


Organised by The Centre for Academic Estonian
in cooperation with Institute of Estonian Language and Culture
at Tallinn University


Konverentsi toimkond Conference Committee

Professor Krista Kerge, Tallinna Ülikool Tallinn University
Professor Helle Metslang, Tartu Ülikool • University of Tartu
Ph.D. Peep Nemvalts, Tallinna Ülikool Tallinn University (esimees Chair)
Professor Jüri Viikberg, Tallinna Ülikool Tallinn University


Konverentsi toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium

The conference is supported by
the Estonian Ministry of Education and Research.


^ KONVERENTSI KAVA • CONFERENCE PROGRAMME

Tallinna Ülikool, Tallinna saal (M-218), Uus-Sadama 5

esmaspäev 29.08.2011 Monday

8.30 –9.30

registreerimine • registration

9.30 –10.00

avamine • opening

  • TLÜ rektor Tiit Land, Rector of Tallinn University

  • konverentsi korraldustoimkonna esimees Peep Nemvalts,
    chair of the Conference Committee

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Tõnu Tender, counsellor, Estonian Ministry of Education and Research, Language Policy Department

10.00 –11.00

I põhiettekanne • keynote speech I

Kirsti Siitonen

Finnish in higher education and in human and natural sciences
Soome keel kõrghariduses ning humanitaar- ja loodusteadustes

11.00 –

11.50

1. istung • session 1

11.00

Christopher Hall

German and Finnish as scientific languages in the 21st century

Saksa ja soome keel teaduskeelena 21. sajandil

11.25

Ilmari Ivaska

LAS2: Corpus of Advanced Learner Finnish – database and toolkit to study academic Learner Finnish
LAS2: edasijõudnute soome õppijakeele korpus – andmebaas ja riistastik uurimaks õppurite akadeemilist soome keelt

11.50 –12.15

kohv • coffee

12.15 – 13.30

2. istung • session 2

12.15

Nijolė Linkevičienė, Anna Ruskan, Birute Ryvityte

A Tool for Researching Lithuanian Academic Writing

Vahend uurimaks leedu keele akadeemilist kirjutamist

12.40

Zahra Fotovatnia, Somayyeh Jalali

Frequency and Function of English Structures in the Open American National Corpus
Struktuuride sagedus ja funktsioon avalikus ameerika inglise keele korpuses

13.05

Lea Kreinin

Suurbritannias õppivate Eesti üliõpilaste hoiakud ja probleemid eesti keele kasutamisel teaduses ja õppetöös

The attitudes and problems of Estonian students when using the Estonian language for study and research in Great Britain

13.30 –14.30

lõuna • lunch

14.30 – 16.10

3. istung • session 3

14.30

Ilze Rūmniece

Aristotle’s “Rhetoric” in Latvian: Challenges in Translating Conventional Terminology

Aristotelese „Retoorika“ läti keeles: tavapärased terminid tõlkimise proovikivina

14.55

Viivi Maanso, Eva Tamm

Mõnda haridusterminoloogiast: probleeme ja lahendusi

On pedagogical terminology: problems and solutions

15.20

Heli Tooman, Diana Maisla

Mitmekeelne turismiala oskuskeel

Multilingual tourism language

15.45

Aet Toots

Eestikeelsete finantsarvestuse terminite areng rahvusvahelistuvas keskkonnas

The Development of Estonian Financial Accounting Terms in the Context of Internationalisation

16.10 –16.35

kohv • coffee

16.35 –17.05

4. vaatmike tutvustus • poster presentations 4

16.35

Aleksander Jakovlev
Rääkida kunstist. Pärast kunsti lõppu
Talking about art. After the end of art

16.45

Priit Parmakson
Kvantitatiivne uurimus metaandmete keelest Eesti Teadusinfosüsteemis
A quantitative study of metadata linguistic practices in the Estonian Research Information System

16.55

Kaarina Pitkänen-Heikkilä
The Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences
Soome keele teadusterminite andmepank

18.15 –19.00

Näituse „Eesti keel teaduses ja kõrghariduses“ avamine

ja kogumiku „Eesti teaduskeel ja terminikorrastus“ esitlus

Tallinna Ülikooli Akadeemilises RaamatukogusOpening of the exhibition of Estonian scientific literatuure

Academic Library of Tallinn University, Rävala pst 10

20.00

^ TLÜ rektori vastuvõtt ja õhtusöök

Mare-hoone aatriumis, Uus-Sadama 5Reception of the Rector of Tallinn University and conference dinner

Atrium of the Mare-buildingteisipäev 30.08.2011 Tuesday

9.30 –10.30

II põhiettekanne • keynote speech II

Jolanta Zabarskaitė

Scientific language in Lithuania: Challenges and Opportunities

Teaduskeel Leedus: katsumusi ja võimalusi

10.30 –11.20

5. istung • session 5

10.30

Anna Ruskan

Evidential Adjectives in Lithuanian Academic Discourse
Evidentsiaalsusadjektiivid leedukeelses akadeemilises diskursuses

10.55

Contesina Manole

Anglicisms and calques from English: are they really necessary or just fashionable?
Anglitsismid ja inglise toorlaenud – kas need on tõesti vajalikud või üksnes moeasi?

11.20 –11.45

kohv • coffee

11.45 –13.00

6. istung • session 6

11.45

Wenchao Li

Internationalization of Higher Education in China and Japan

Kõrghariduse rahvusvahelistumine Hiinas ja Jaapanis

12.10

Mari Fujimoto

Creating Generation Dissonance by Loanwords in Japanese Language
Põlvkondlike ebakõlade teke laensõnade tõttu jaapani keeles

12.35

Josep Soler Carbonell

The challenges for “medium-sized” languages in the field of academic research and higher education. The cases of Catalan and Estonian from a comparative perspective

„Suuruselt keskmiste“ keelte katsumused teaduses ja kõrghariduses – katalaani ja eesti keelt võrreldes

13.00 –14.00

lõuna • lunch

14.00 –15.15

7. istung • session 7

14.00

Ülo Sõstra

Mis segab Eesti teaduskeele normaalset arengut?

What disturbs the normal development of the Estonian scientific language?

14.25

Peep Nemvalts, Triin Roosalu

Rahvuskeel teaduses ja kõrghariduses: keelevalikut selgitava mudeli poole

National languages in academic research and higher education: towards an explanatory model of choice of language

14.50

Leif Höckerstedt

English in higher education – and after that

Inglise keel kõrghariduses – ja pärast seda15.15 –15.40

kohv • coffee

15.40 –16.50

8. istung • session 8

15.40

Reza Abdi, Mahdieh Rezaei, Mehran Davaribina

A contrastive study of discoursal functions of authorial references in research articles across languages and disciplines
Kontrastiivne uurimus autoriviidete diskursusefunktsioonidest teadusartiklites läbi keelte ja erialade

16.05

Jan Roukens

Estonian is the best language for higher education in Estonia
(with reference to the situation in the Netherlands and Flanders)


Eesti keel on Eesti kõrghariduse jaoks parim
(võrdlus Hollandi ja Flandria olukorraga)

16.30 –16.50

lõpetus • closing
Finnish in higher education and in human and natural sciences 10

Scientific language in Lithuania: Challenges and Opportunities 10

A contrastive study of discoursal functions of authorial references
in research articles across languages and disciplines 14

Can bilingual education succeed under globalization? 16

Frequency and Function of English Structures
in the Open American National Corpus 17

Creating Generation Dissonance by Loanwords in Japanese Language 18

German and Finnish as scientific languages in the 21st century 19

Towards a Plurilingual Model of Language Policy
in the Field of Science and Higher Education 20

English in higher education – and after that?
The example of Goa, India 23

LAS2: Corpus of Advanced Learner Finnish ­ database and toolkit
to study academic Learner Finnish 24

„Kas me võiksime sellest inglise keeles rääkida?“
Suurbritannias õppivate Eesti üliõpilaste hoiakud ja probleemid
eesti keele kasutamisel teaduses ja õppetöös 26

„Could we talk about it in Englsh?“ The attitudes and problems
of Estonian students when using using the Estonian language
for study and research in Great Britain 26

Internationalization of Higher Education in China and Japan 27

A Tool for Researching Lithuanian Academic Writing 28

Mõnda haridusterminoloogiast: probleeme ja lahendusi 29

On Pedagogical Terminology: Problems and Solutions 31

Anglicisms and calques from English:
are they really necessary or just fashionable? 33

Rahvuskeel teaduses ja kõrghariduses:
keelevalikut selgitava mudeli poole 35

National languages in academic research and higher education: towards an explanatory model of choice of language 37

Estonian is the best language for higher education in Estonia 38

(with reference to the situation in the Netherlands and Flanders) 38

Aristotle’s “Rhetoric” in Latvian:
Challenges in Translating Conventional Terminology 40

Evidential Adjectives in Lithuanian Academic Discourse 41

The challenges for “medium-sized” languages
in the field of academic research and higher education.
The cases of Catalan and Estonian from a comparative perspective. 43

Mis häirib Eesti teaduskeele normaalset arengut? 43

What disturbs the normal development
of the Estonian scientific language? 44

Mitmekeelne turismiala oskuskeel 45

Multilingual tourism language 46

Eestikeelsete finantsarvestuse terminite areng
rahvusvahelistuvas keskkonnas 48

The Development of Estonian Financial Accounting Terms
in the Context of Internationalisation 49

Author Stance in Lithuanian Academic Discourse:
realizations and meaning 50

Negotiating multiple Englishes: the creation of global knowledge within international contexts of UK higher education 51

Rääkida kunstist. Pärast kunsti lõppu 53

Art and the Pale of Written 54

Kvantitatiivne uurimus metaandmete keelest
Eesti Teadusinfosüsteemis 55

A quantitative study of metadata linguistic practices
in the Estonian Research Information System 56

The Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences 56põhiettekanded • keynote speeches


Download 286.39 Kb.
leave a comment
Page1/11
Date conversion05.11.2011
Size286.39 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх