University of Zielona Góra, Faculty of Civil and Environmental Engineering Course: Environmental Engineering icon

University of Zielona Góra, Faculty of Civil and Environmental Engineering Course: Environmental Engineering


Similar
Department of Civil, Structural, & Environmental Engineering...
Department of Environmental Science and Engineering...
Diiar department of Hydraulic, Environmental, Street Infrastructures and Survey Engineering...
Faculty of Engineering The University of the West Indies St. Augustine...
B. Sc. Degree in Electrical Engineering, University of Engineering and Technology Lahore...
The College of Engineering, King Saud University, was established in 1382 h (1962 G)...
1 Department of Civil Engineering, University of Sherbrooke, Sherbrooke, qc, Canada, J1K 2R1...
Dr radomir folić, B. C. E. M. Sc. Professor of the Faculty of Technical Sciences (ftn)...
Professor of Chemical Engineering and Director of Polymer Science and Engineering...
Environmental Close-Up: Shaping U. S. Environmental Policy as the New Century Begins...
Integrated environmental management and environmental awareness in South Africa: where are we...
Branch: B. E. Civil engineering...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
скачать

University of Zielona Góra, Faculty of Civil and Environmental Engineering Course: Environmental Engineering


University of Zielona Góra


Faculty of Civil and Environmental EngineeringCOURSE DIRECTORY

Academic year 2010/2011


Course: Environmental Engineering


W katalogu przedmiotów każdemu przedmiotowi przypisano kod literowo-cyfrowy.

Wyjaśnienie zapisów kodu obrazuje poniższy przykład:

Przedmiot Oczyszczanie ścieków ma oznaczenie kodowe 06.4-WILŚ-IS-OŚ-1-01-01.

Kolejne elementy kodu oznaczają:

06.4 - hhh

WILŚ - oznacza nazwa wydziału – Wydział Inzybierii Łądowej i Środowiska

^ IS - oznacza kierunek studiów – Inżynieria Środowiska

OŚ- pierwsze litery nazwy przedmiotu - Oczyszczanie Ścieków

1 - Pierwsza cyfra po kodzie literowym oznacza przeznaczenie przedmiotu dla danej specjalności (1 – przedmioty wspólne dla kierunku na I stopniu studiów; 2 - oznacza przedmioty wspólne dla kierunku na II stopniu studiów (dla wszystkich specjalności ZWUSIO SOS i US), 3 - oznacza przedmioty tylko dla specjalności ZWUSIO, 4 - przedmioty tylko dla specjalności SOS, 5 – przedmioty tylko dla specjalności US.

Kolejne dwie cyfry oznaczają numer przedmiotu na planie studiów stacjonarnych. Litera przy numerze (A, B ….) oznacza przedmiot obieralny, a kolejne litery przedmioty do wyboru.

Kolejne dwie cyfry oznaczają numer przedmiotu na planie studiów stacjonarnych. Litera przy numerze oznacza przedmiot obieralny a kolejne litery przedmioty do wyboru. Przykład:

Przedmiot 34 na planie studiów stacjonarnych i 35 na planie studiów niestacjonarnych jest przedmiotem obieralnym. Student może wybrać jeden z dwóch przedmiotów do wyboru:

- Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach; kod: ^ 06.4-WILŚ-IS-GWŚZ-1 34A 35A

oraz

- Wspomaganie komputerowe w wodociągach; kod przedmiotu: 06.4-WILŚ-IS-WKwW-1 34B 35B


A. STUDY OF FIRST DEGREE


Mathematics I

Course code:

^ 06.4-WILŚ-IS-M-1 01 01

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Lectures in preparation…

Language of instruction:

Lectures in preparation…

Director of studies:

Lectures in preparation…

Name of lecturer:

Lectures in preparation…^ Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

^ Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies
Lecture


Lectures in preparation…

ClassLectures in preparation…

LaboratoryLectures in preparation…

SeminarLectures in preparation…

WorkshopLectures in preparation…

ProjectLectures in preparation…

^ Part-time studies

Lecture


Lectures in preparation…

ClassLectures in preparation…

LaboratoryLectures in preparation…

SeminarLectures in preparation…

WorkshopLectures in preparation…

ProjectLectures in preparation…

course contents:

Lectures in preparation…

learning outcomes:

Lectures in preparation…

assessment criteria:

Lectures in preparation…

^ Recommended reading:

Lectures in preparation…

optional reading:

Lectures in preparation…

remarks:

Lectures in preparation…


Mathematics II

Course code:

^ 06.4-WILŚ-IS-M-1 01 01

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Lectures in preparation…

Language of instruction:

Lectures in preparation…

Director of studies:

Lectures in preparation…

Name of lecturer:

Lectures in preparation…^ Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

^ Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies
Lecture


Lectures in preparation…

ClassLectures in preparation…

LaboratoryLectures in preparation…

SeminarLectures in preparation…

WorkshopLectures in preparation…

ProjectLectures in preparation…

^ Part-time studies

Lecture


Lectures in preparation…

ClassLectures in preparation…

LaboratoryLectures in preparation…

SeminarLectures in preparation…

WorkshopLectures in preparation…

Project


course contents:

Lectures in preparation…

learning outcomes:

Lectures in preparation…

assessment criteria:

Lectures in preparation…

^ Recommended reading:

Lectures in preparation…

optional reading:

Lectures in preparation…

remarks:

Lectures in preparation…


Chemistry I

Course code:

06.4-WILŚ-IS-Ch1-1 02 02

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Secondary School Chemistry

Language of instruction:

Polish

Director of studies:

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

Name of lecturer:

dr Marek Gąsiorek, dr Izabela Krupińska^ Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

^ Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

6

Lecture

30

2

I

Exam

Class

30

2

Grade

^ Part-time studies

Lecture

20

2

I

Exam

Class

20

2

Grade

course contents:

Lectures contents:

Construction of the matter. Periodic table. Chemical bonds. States of matter. Solutions. Chemical reactions. Equilibria and reactions in solutions of electrolytes. Phase equilibria. Chemical equilibrium. Elements of chemical thermodynamics. Electrochemistry. Main group elements. Transition groups elements. Natural radioactivity, radioactive isotopes and their use in technology

^ Class contents:

Basic concepts and chemical laws. Chemical reactions. Stoichiometric calculations. Solution concentrations. Ionic equilibrium in aqueous solutions of electrolytes.

learning outcomes:

To acquaint students with the structure of atoms, molecules and matter, the basic laws of chemistry and properties of the elements of main and transitions groups, and their compounds.

assessment criteria:

Lecture - to pass positively examination. Class - positive partial evaluation and final verification (colloquium)

Recommended reading:

  1. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

  2. Młochowski J., Podstawy chemii. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1999

  3. Jones L., Atkins P.W., Chemia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

  4. Pawłowski L., Wasąg H., Chemia sanitarna. Ćwiczenia rachunkowe. Wydawnictwo PL, Lublin 1992

  5. Praca zbiorowa, Obliczenia w chemii nieorganicznej. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1997

optional reading:

remarks:


Chemistry II

Course code:

06.4-WILŚ-IS-Ch2-1 02 02

Type of course:

compulsory

Entry requirements:

Chemistry I

Language of instruction:

polish

Director of studies:

dr Marek Gąsiorek

Name of lecturer:

dr Marek Gąsiorek, mgr inż. Dariusz Królik, mgr inż. Artur Szymańczyk^ Form of instruction

Number of teaching hours per semester

Number of teaching hours per week

Semester

^ Form of receiving a credit

for a course

Number of ECTS credits allocated

Full-time studies

6

Lecture

30

2

II

Exam

Laboratory

30

2

Grade

^ Part-time studies

Lecture

20

2

II

Exam

Laboratory

20

2

Grade

course contents:

Lectures contents:

Structure and properties of organic compounds. Alkanes. Free radical substitution. Alkenes. Elimination. Addition. Dienes. Alkynes. Benzene, electrophilic substitution. Polycyclic aromatic hydrocarbons. Halogen derivatives, nucleophilic substitution. Alcohols, phenols, ethers. Aldehydes and ketones. Carboxylic acids, esters. Fats. Detergents. Carbohydrates. Amines and amides. Aminoacids, proteins and proteids. Polymers and polymerization.
Download 2.25 Mb.
leave a comment
Page1/20
Date conversion19.09.2011
Size2.25 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх